Poďakovanie za finančnú dotáciu

5. Október 2018 · Autor: admin 

Obec Kociha ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Nám. SNP 23, Banská Bystrica za poskytnutú dotáciu vo výške 500,- eur na rok 2018. Finančná dotácia bola použitá na podporu projektu: 0. ročník Dňa obce Kociha – ” U Šášiek je veselo”.

Tatiana Klimová starostka obce, poslanci OZ, obyvatelia obce Kociha

 

Publikované 5. 9. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.