tabber

Základná škola v Hodejove sa zapojila do Dňa Zelených škôl

Základná škola–Alapiskola v Hodejove sa 21. apríla 2017 zapojila do Dňa Zelených škôl, ktorá prebiehala na celom Slovensku v školách, zapojených v programe Zelená škola.  Prostredníctvom tohto dňa, ktorý je prepojený aj s Dňom Zeme, žiaci a učitelia skrášľujú okolie svojich škôl a netradičnými spôsobmi poukazujú na environmentálne témy. Čítať ďalej »

Interpelácia: Prístrešky na pohrebiskách

Ešte aj na také drobné stavby, akými sú prístrešky v cintorínoch, je potrebné povolenie príslušného úradu. A na ich realizáciu  musí byť vymenovaná, resp. zriadená (aspoň v Rimavskej Sobote) aj špeciálna pracovná skupina… Čítať ďalej »

Deň Zeme Mikroregiónu Rimava a Rimavica

Minulý týždeň nám ukázal, ako sa dokáže počas mesiaca apríl počasie vyhrať. Studený silný vietor, dážď, zamračené nebo a na niektorých miestach Slovenska sneženie. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa počasie malo zlepšiť. A predsa v piatok vykuklo slniečko a cez chladný vietor sa zazubilo na ľudí. Preto nebolo pochýb, že v sobotu, 22. apríla sa v rámci medzinárodného Dňa Zeme uskutoční 10. ročník dobrovoľníckej akcie Deň Zeme v Mikroregióne Rimava a Rimavica. Čítať ďalej »

V máji bude múzeum vystavovať falzifikát antického kahanca s vyobrazením sv. Juraja

V zbierkovom fonde archeológia je evidovaný kuriózny zbierkový predmet. Predstavuje ho falzifikát hlineného kahanca z mladšej doby rímskej (3. – 4. storočie)  s vyobrazením motívu svätojurajskej legendy, známej najskôr od 13. storočia. Hoci ide o falzifikát a nevieme, kto a prečo si dal námahu s jeho výrobou, no aj napriek tomu si predmet zasluhuje našu pozornosť. Vystavený bude od 1. do 31. mája 2017 v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Čítať ďalej »

Postreh: Babkin guľomet a mohamedánsky farár

V majetkovoprávnych bodoch na minulotýždňovom zasadaní Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota zazneli aj takéto pokusy o básnické figúry. Síce v próze sú takéto hyperboly bežné, ale v každodennom živote znejú neprirodzene, až komicky. Namiesto šokujúceho humoru však mnohým rezonujú takéto nezmysly, ako keby autor nepoznal kultúrne či historické súvislosti iných svetových náboženstiev. Čítať ďalej »

Poznámka: Chlapi moji, hlasujte…

Tak to bežne zaznieva z úst rimavskosobotského primátora na rokovaniach mestského parlamentu. Aj na ostatnom aprílovom zasadaní použil slovo chlapi niekoľkokrát. Pritom občanov v snemovni nezastupujú len muži, ale aj štyri ženy, medzi ktorými je aj jeho dcéra. Čítať ďalej »

Očkovanie každoročne zachráni milióny ľudských životov

V dňoch od 24.4. – 30.4. 2017 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje kampaň EIW (Európsky imunizačný týždeň) zameranú na zdôraznenie významu očkovania. Témou tohto ročníka je: „Vaccines work“ alebo „Vakcíny fungujú“ a kampaň bude sprevádzaná heslom „Vaccination protects health at every stage of life“, teda „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“. Čítať ďalej »

Vo Fiľakove plánujú zlepšenie protipovodňových opatrení

Mesto Fiľakovo zasiahli v 70. rokoch minulého storočia a naposledy v roku 2010 veľké povodne. Pri povodniach spred 7 rokov vytopilo takmer 150 domácností, železnice i prevádzky miestnych podnikateľov. Škody sa vyšplhali na viac ako pol milióna eur. Hoci Fiľakovo zasiahnu povodne sporadicky, ich sila je o to ničivejšia. Samospráva sa preto rozhodla predísť ďalším škodám investovaním do protipovodňových opatrení. Čítať ďalej »

Mestské lesy: A čo ďalej od júla 2017?

Na túto otázku dokáže v apríli 2017 odpovedať iba jasnovidec. Ale slúži k cti nášho hlavného udavača trendov, ktorý teraz aspoň predznamenal: Čoskoro vám predložím svoju predstavu. To je síce v poriadku, len ako keby zabudol na jednu vec. Hlasovať budú zástupcovia občanov mesta Rimavská Sobota v tunajšom parlamente. A tak ani na chvíľu nepochybujem, ktorá z predložených alternatíva zvíťazí. Na tie ostatné (možno niektoré aj efektívnejšie, než jedine správne kolektívne hospodárenie s lesmi do nasledujúceho decénia- porovnaj zdražujúci sa vývoz smetí) by som nestavil ani jednu deravú vindruČítať ďalej »

Interpelácia: Nespokojnosť s odpoveďou na problémy Sobôtky

Ešte v novembri 2016 predniesol poslanec Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota Ivan Hazucha interpeláciu vo veci riešenia niekoľkých problémov mestskej časti Sobôtka. Dostal síce na ňu rozsiahlu odpoveď, ale niektoré z jej bodov sa nepozdávali občanom tohto predmestia. A tak znova požiadali poslanca, aby opätovne kvalifikovanými otázkami požiadal v interpeláciách o nové odpovede kompetentných mesta v bodoch, ktoré sa nepozdávali iniciatívnym občanom zo Sobôtky. Čítať ďalej »

Asfaltovanie: Znova iba z úverov

Na poldruha hodinovom rokovaní o asfaltovaní miestnych komunikácií na zasadaní Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zaznelo v utorok toľko nových návrhov, že predseda návrhovej komisie a mnohí poslanci sa úplne stratili v lese nových ulíc bez udania ich rozmerov. Nehovoriac, že po nich nastala situácia, že pôvodný návrh bol totálne rozbombardovaný a nikto nevedel na zasadaní povedať, aký bude účet z tohto tureckého gazdovania na ďalší úver… Čítať ďalej »

V Rimavských Janovciach budete môcť ochutnať zabíjačkové špeciality

Milovníci zabíjačkových špecialít si prídu na svoje  v sobotu, 29. apríla. V Rimavských Janovciach, na námestí, sa uskutoční Obecná zabíjačka, na ktorú všetkých srdečne pozýva Obec Rimavské Janovce. Čítať ďalej »

Mlátenie prázdnej slamy, alebo diskusia o ničom?

Skôr to prvé. Pretože diskusia o informatívnej správe o plnení uznesenia Vlády SR z vlaňajška síce v okrese nič nevyriešila (ani nevyrieši), ale zato dostali nádejní kandidáti priestor na predčasnú volebnú kampaň v novembrových voľbách do BBSK. A ten aj náležite využili, keďže ich politická mláťačka v zasadačke Župného domu vrčala vyše hodiny. A to i bez prítomnosti pozvaného prednostu Okresného úradu v Rimavskej Sobote… Čítať ďalej »

Cena mesta: Prvýkrát verejné hlasovanie o nominantoch

Iba necelú štvrťhodinu trvalo rokovanie mestského parlamentu o udelení Ceny mesta Rimavská Sobota na rok 2017. Predseda väčšinového klubu Zoltán Bán v úvode predložil návrh na verejné hlasovanie a primátor návrh na zloženie volebnej komisie v zložení, čo zastupiteľský zbor jednohlasne prijal. Pred konečným hlasovaním predniesol poslanec Ivan Hazucha, predseda ľavicového klubu, spoločný návrh oboch poslaneckých klubov. Čítať ďalej »

Poslanec Vaš vystúpil z klubu

Po takmer 2,5 rokoch pôsobenia v najväčšom poslaneckom klube Spoločne za rozvoj Rimavskej Soboty (SZZRS), presne na Veľký piatok, 14.apríla 2017, vystúpil z tohto politického zoskupenia v mestskom zastupiteľstve poslanec Viliam Vaš, zástupca občanov za Sídlisko Západ, Sobôtka, Kľačany. Čítať ďalej »

Poznámka: Bude Rimavská Sobota mesto pamätníkov a starnúcich?

Kým v roku 2001 žilo v Rimavskej Sobote 26 tis. obyvateľov, v roku 2017 ich počet klesol na 22 660. Počet narodených detí je takmer rovnaký ako počet zosnulých. Mladí odchádzajú do iných kútov Slovenska na vysoké školy a do rodného mesta sa už nevracajú. Preč z mesta sa za prácou sťahujú i ľudia v produktívnom veku. Mnohí z našli svoje šťastie  v zahraničí. Čítať ďalej »

Súťaž choreografií a ľudová tancovačka v Klenovci

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote organizuje regionálnu postupovú súťaž choreografií pod názvom Tancuj, tancuj, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. Regionálna súťaž sa uskutoční v sobotu, 29. apríla 2017 od 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Klenovci. Čítať ďalej »

Poznámka: Po mne potopa?

Nie je tomu tak dávno, keď súčasný primátor mesta Rimavská Sobota kritizoval svojho predchodcu za to, že na investičné činnosti sa neustále berú úvery. Je síce pravdou, že v minulom volebnom období sa snažil znižovať úverovú zaťaženosť mesta, ale teraz je stav iný. Samospráva neustále berie nové úvery, čím zaťažuje budúce generácie našich detí a možno aj vnukov. Čítať ďalej »

S Veľkou nocou sa kedysi spájali magické úkony

Počas veľkonočných sviatkov si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca – po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu – nedeľu – pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote (Matúš 28,1 Marek 16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1). Čítať ďalej »

Postreh: Budú nedokončené chodníky znepríjemňovať život až do konca sviatkov?

Do našej redakcie sme dostali list od nahnevaného obyvateľa jednej z bytoviek na Sídlisku Západ v Rimavskej Sobote. Pozastavoval sa nad tým, že idú robiť chodníky na Ul. L. Svobodu 17-20, lenže nik z bývajúcich o tom upovedomený nebol. Robotníci len prišli a začali rozbíjať starý betón. Čítať ďalej »

Rokovanie poslancov aj o bazéne s vlnobitím a Cene mesta

Rimavskosobotskí poslanci zasadnú po veľkonočných sviatkoch v utorok, 18. apríla. Na programe je ústna informatívna správa o plnení uznesenia Vlády SR z jej vlaňajšieho výjazdového rokovania v Rimavskej Sobote. Pozvaný je prednosta tunajšieho okresného úradu Csaba Csízi. Čítať ďalej »

Poznámka: Malí bohovia bez sankčného zákona

Dovolím si tvrdiť, že niektorí primátori miest a starostovia obcí pravidelne porušujú uznesenia poslancov. Nie je im cudzie ani prekračovať právomoci verejného činiteľa. Nehovoriac o tom, že zneužívajú peniaze daňových poplatníkov, napr. na  ich osobnú, jednostrannú propagáciu v radničných novinách. Čítať ďalej »

Kongres záujmového združenia Spoločnými Silami za Rozkvet Gemera

V obci Barca zasadal 6. apríla kongres  záujmového združenia  Spoločnými Silami za Rozkvet Gemera. Pozvanie prijali aj Ábel Ravasz, splnomocnenec Vlády SR a jeho zástupca Štefan  Vavrek. Čítať ďalej »

Veľkonočné sviatky-história a tradície

Veľká noc je jedným z najväčších a najvýznamnejších kresťanských sviatkov. Kresťania si počas jednotlivých dní, tzv. veľkého týždňa, pripomínajú udalosti zo života Ježiša Krista, počnúc jeho príchodom do Jeruzalema, cez jeho utrpenie a umučenie až po jeho zmŕtvychvstanie. Čítať ďalej »

Medzinárodný deň Rómov v Dražiciach sa vydaril

Komunitné centrum v Dražiciach a OZ Šanca pre Dražice  pripravilo pre komunitu  deň, na ktorý sa nezabúda.  Z príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa uskutočnil 6.4. 2014 v obci kultúrny program, v ktorom vystupovali účinkujúci z okresu Rimavská Sobota a okolia Dražíc a niesol v sebe prvky hudby, tanca a spevu. Čítať ďalej »


Čítať všetky články