tabber

Europarlament veľkou väčšinou hlasov zamietol návrh na vyslovenie nedôvery Komisii

Poslanci vo štvrtok pomerom hlasov 101 (za): 461 (proti): 88 (zdržalo sa) zamietli návrh na vyslovenie nedôvery kolégiu komisárov pod vedením Jean-Claude Junckera. Návrh bol predložený skupinou 76 poslancov – členov skupiny EFDD (Európa slobody a priamej demokracie) a nezaradených poslancov, v súvislosti s odhaleniami známymi ako Lux Leaks a v nadväznosti na plenárnu rozpravu s predsedom Komisie Jean-Claude Junckerom z 12. novembra. Rozprava k návrhu prebehla v pondelok. Čítať ďalej »

Korene našej rodiny: Rozprával som sa s Leninom

Druhý starý otec bojoval na východnom, čiže na ruskom fronte. 20. augusta 1914 bola vyhlásená mobilizácia a o 6 dní už bol na fronte pri poľskom Tomašove. Potom sa jedného dňa zranený starý otec ocitol v zajatí. Ako zajatec pochodil Moskvu, Taškent, Minsk, Tomsk a mesto Penza. Spolu s mnohými ďalšími vojakmi musel pracovať v továrňach. Žiadne správy, čo sa deje na fronte, či ešte uvidia svoje rodiny, prosto nič, len každodenná práca a presuny z miesta na miesto. Čítať ďalej »

Rimavskosobotskí skauti oslavujú 100 rokov skautingu

4. skautský zbor Istvána Hatvaniho v Rimavskej Sobote v sobotu, 29. novembra srdečne pozýva všetkých záujemcov na slávnostný skautský deň pri príležitosti 100 rokov skautingu v meste. Program sa začína už 27. novembra o 14.00 v priestoroch Gymnázia Mihálya Tompu, kde s názvom Skauting je veselá hra v prírode otvoria výstavu fotografií. O 15.30 nasleduje slávnostná výsadba pamätného stromu vo vonkajších priestoroch gymnázia. Čítať ďalej »

December v Kine Orbis

Na konci roku vás očarí kúzlo filmov. V decembri sa môžete v Kine Orbis v Rimavskej Sobote tešiť na komédie, dobrodružné, rodinné, historické i fantasy filmy. Na svoje si prídu aj deti. Premietať sa budú filmy Čo sme komu urobili? O štyroch svadbách a dvoch na umretie, Blbý a blbší sú späť, Magické striebro – Hľadanie kúzelného rohu a Biely boh- novodobé spracovanie slávneho príbehu o Lassie. Čítať ďalej »

Novozvolení poslanci a primátor zložia sľub

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote  sa uskutoční v utorok, 2. decembra o 13.00 hod.  v zasadacej miestnosti  MsZ v budove bývalého Župného domu. Bude na ňom poskytnutá informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta. Následne novozvolený primátor mesta zloží sľub a prevezme insígnie. Sľub zložia aj poslanci. Čítať ďalej »

Mikropríbeh: Traja kohúti a vypálený rybník

V jednom známom kráľovstve bojovali učeň, tovariš a majster o jednu mladú „sličnú dámu“. Síce tomu výrazu možno ani sami uchádzači nerozumeli, ale problém ležal aj tak mimo dosahu tejto pútavo pôvabnej a spanile atraktívnej osôbky.  To zmienení tvrdí chlapi boli od volieb nového kráľa úplne bez hlavy. Čítať ďalej »

Pápež František sa v Európskom parlamente prihovoril všetkým občanom Európy

Ochrana ľudskej dôstojnosti bola hlavnou témou dnešného slávnostného prejavu pápeža Františka v Európskom parlamente. Akcentujúc otázky imigrácie, ochrany životného prostredia a podpory ľudských práv a demokracie hlava katolíckej cirkvi vyzvala Európu, aby “znovuobjavila to najlepšie zo seba samej.” Čítať ďalej »

František Huszti – vychádzajúca hviezda v kulturistike

Kulturistika sa stala životným štýlom pre Františka Husztiho z Rimavskej Soboty. Venuje sa jej asi štyri roky. Cvičiť začínal ako klasickí kulturisti v pivnici. Pretože mu to nestačilo, po troch mesiacoch začal navštevovať Roland Fitness u Rolanda Brosmana. „ Najprv som boxoval, neskôr mi to nedalo, a tak som vyskúšal aj činky, pri ktorých som ostal,“ hovorí bezprostredný Feri, ktorý cvičí rád.  Zaujímavosťou je, že napriek tomu, že nemá žiadneho trénera, rýchlo napreduje. Čítať ďalej »

V decembri múzeum vystavuje fotografiu maliara Ladislava Mednyánszkeho

V mesiaci december bude Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote vystavovať fotografiu s portrétom maliara Ladislava Mednyánszkeho (1852-1919) od  Olivera Gömöryho (1869-1920)  zo Širkoviec. Maliar európskeho významu, barón Ladislav Mednyánszky bol jednou z najvýznamnejších a najzaujímavejších osobností prelomu 19. a 20. storočia. Ako dobrý priateľ právnika a ministerského spravodajcu Olivera Gömöryho, bol častým hosťom v rodinnej kúrii Gömöryovcov v Širkovciach. Čítať ďalej »

Predchádzanie násilia páchaného na ženách sa týka všetkých

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách, ktorý je 25. novembra, Vám chceme prostredníctvom osvety pomôcť riešiť tento veľmi vážny problém, pretože násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. Čítať ďalej »

Mesto organizuje Vianočné trhy, príde aj Mikuláš

Aj tento rok usporiada  Mesto Rimavská Sobota tradičné Vianočné trhy. Budú prebiehať v dňoch 17.–18. decembra. Vianočné trhy sa budú konať len na Hlavnom námestí (aj občerstvenie). Povolenia na Vianočné trhy sa budú vydávať na MsÚ, Svätoplukova 5 v Rimavskej Sobote od 1.12.2014. Čítať ďalej »

Video: Od nežnej revolúcie uplynulo 25 rokov

Ako sme vás už informovali v článku Fotopostreh: 25. výročie Novembra´89 oslávilo iba 25 prítomných, aj obyvatelia Rimavskej Soboty si pripomenuli 25. výročie nežnej revolúcie. Pri tejto príležitosti sa v pondelok, 17. novembra podvečer, konalo na Hlavnom námestí spomienkové stretnutie. Zišlo sa tu okolo tridsať ľudí. Jeho účastníci spomínali na novembrové udalosti roku 1989. Čítať ďalej »

Analýza: Výsledky komunálnych volieb

Po prečítaní výsledkov volieb v meste Rimavská Sobota sa niektoré čísla objavia až po dôkladnejšom pohľade. Ba čo viac, na niektoré budete potrebovať aj kalkulačku. Napríklad na spočítanie celkového počet hlasov zvolených poslancov. Takže, aj keď účasť voličov v Rimavskej Sobote bola pomerne nízka (37,69 %, t.j. iba 7.254 zo zapísaných 19.242 voličov), predsa len číslo podpory pre staronového primátora Jozefa Šimka je viac než iba prekvapujúce! Čítať ďalej »

Mikulášska kvapka krvi

Klub darcov krvi v Tornali v spolupráci Mestským úradom Tornaľa a Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Tornali a  Národnou transfúznou službou SR – stredisko v Banskej Bystrici a mestom Tornaľa, pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta v rámci IX. ročníka „MIKULÁŠSKEJ KVAPKY SLOBODY“ pozývajú každého, darovať bezplatne krv. Mikulášska kvapka krvi sa uskutoční vo štvrtok, 4. decembra na  1. posch. v Mestskom kultúrnom Stredisku v Tornali, na Hlavnom námestí  v čase od 8. 00 hod. do 11.30 hod. Čítať ďalej »

Aby mali ľudia k sebe bližšie

Pod týmto názvom bol vďaka finančnej podpore od Nadácie Orange v programe Šanca pre Váš región  vo výške 2500 EUR podporený projekt predložený  neformálnou skupinou aktívnych občanov obce Lehota nad Rimavicou zastúpenou Petrom Gondom, predkladateľom projektu, ktorý bol zodpovedný za priebeh a realizáciu projektu. Čítať ďalej »

„Šéfkuchár s čapicou“ v školskej jedálni už po druhýkrát v tomto roku

MŠVVaŠ SR spustilo projekt pod názvom „ Ryby, strukoviny, zelenina a pitný režim v školskom stravovaní na Slovensku.“ Cieľom tohto projektu je uplatniť moderné teoretické i praktické poznatky gastronómie v zariadeniach školského stravovania. Ďalej rozšírenie nových materiálno spotrebných noriem /MSN/ – receptúr, zabezpečenie odborného vzdelávania v oblasti prevencie výživy, posilnenie vedomostnej úrovne zamestnancov školských jedální spoluprácu s potravinárskym priemyslom a odborníkmi v oblasti výživy, využitie motivačných nástrojov podporujúcich zdravý spôsob života. Hlavne zvýšiť úroveň stravovania detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania. Čítať ďalej »

Vyhlásenie ZMOS ku komunálnym voľbám

V mene Združenia miest a obcí Slovenska aj v svojom mene ďakujem všetkým  primátorom, starostom, ako aj pracovníkom mestských, miestnych a obecných úradov, ale aj členom miestnych a okrskových volebných komisií   za úspešné zvládnutie komunálnych volieb. Čítať ďalej »

Aj v internetovej ankete získal najviac hlasov Jozef Šimko

Pred komunálnymi voľbami sme na Gemerlande vydali anketu, v ktorej sme sa pýtali: Ktorému z kandidátov uchádzajúcich sa o kreslo primátora Rimavskej Soboty by ste dali svoj hlas? Zapojilo sa do nej 721 čitateľov. Najviac z nich, 262 ( 36%), hlasovalo za odpoveď, že by dalo svoj hlas Jozefovi Šimkovi. Ten sa napokon znova stal primátorom mesta s veľkým náskokom a v komunálnych voľbách presvedčil 4170 voličov. Čítať ďalej »

Fotopostreh: 25. výročie Novembra´89 oslávilo iba 25 prítomných

Aj z tých 25-tich, paradoxne pre súčasnosť, mnohí stáli v Novembri na pomyselnom prokomunistickom brehu… Takže, aké oslavy ? Iba „tichá“ pripomienka (aj k tej tichosti sa ešte vrátim) udalostí, ktoré mali začať výrazný predel medzi komunistickým a nadchádzajúcim demokratickým obdobím, či minimálne- začiatku procesu dekomunizácie spoločnosti. Ale žiaľ, ani to sa neudialo počas 25-tich rokov dôsledne, symptomaticky presne tak, ako ani oslavy štvrťstoročia Nežnej revolúcie neboli v réžii antikomunistov… Čítať ďalej »

Korene našej rodiny: Za cisára pána

Často spomínam na svojich úžasných starých otcov. Obaja poctivo bojovali za cisára pána v 1. svetovej vojne. Jeden na západnom fronte, a pretože nemal vojenský výcvik, mal len 19 rokov, robil v Innsbrucku murársku robotu. Večná škoda, že už nežije. Pri dnešných možnostiach virtuálneho cestovania by sa starý otec určite s radosťou poprechádzal so mnou po uliciach súčasného mesta a poukazoval mi, ktorá stavba nesie pečať jeho práce. Čítať ďalej »

Expert Elektro a Bosch myslia ekologicky. Pripravili súťaž o ekologické auto VW e-up! na pol roka zadarmo

Myslieť a konať ekologicky je v prvom rade nezištné, no pre tento raz môžete byť za svoje presvedčenie odmenený. Stačí totiž nakúpiť v sieti predajní Expert Elektro akýkoľvek ekologický výrobok značky Bosch, zaregistrovať sa do súťaže a môžete vyhrať množstvo zaujímavých cien, vrátane ekologického auta Volkswagen e-up! na pol roka zadarmo! Čítať ďalej »

Nadchádzajúce zimné obdobie sa dá prežiť aj bez antibiotík

Užívanie antibiotík bez toho, aby sa pacient poradil s lekárom, doužívanie tých, ktoré zostali po predchádzajúcej liečbe, alebo zadováženie si ich bez lekárskeho predpisu je nielen nezodpovedné, no v niektorých prípadoch dokonca nebezpečné. Práve na riziká samoliečby chce upozorniť tohtoročný Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorý pripadá na 18. novembra. Čítať ďalej »

Viliam Vaš: Poďakovanie a zhodnotenie komunálnych volieb

„K volebným urnám prišli tí, ktorým vyhovuje súčasné riadenie mesta,“ hovorí jeden neúspešný kandidát a pokračuje: „Asi platí staré Slovenské, že netreba si všímať triesky, keď sa rúbe les- to sme to robili my a voliči nám to spočítali !“ Áno, pri súčasnom morálnom a ekonomickom rozrieďovaní štátu pozerať iba na „sobotské triesky“, tolerovať rozkrádanie štátu a vycapiť sa Ficom na plagát znamená jasnú politickú facku aj bez sklenenej gule veštkyne! Čítať ďalej »


Čítať všetky články