tabber

V Slizkom opravovali poškodený strop v kostole

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Budikovany v roku 2016 bol podporený cez Ministerstvo kultúry SR v dvoch projektoch. Jedným bolo úspešné pokračovanie reštaurovania drevenej kazateľnice v Hostišovciach a druhým oprava havarijného stavu stropu – podhľadu v lodi Ev. kostola vo filiálke Slizké. Čítať ďalej »

Vírus vtáčej chrípky aj v Rimavskej Sobote, nepodceňujte opatrenia hygienikov

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach. V okrese Rimavská Sobota bol potvrdený prvý výskyt vírusu vtáčej chrípky A/H5N8 u uhynutej a zamrznutej kačky vo vodnom toku Rimava v teritoriálnom území mesta Rimavská Sobota. Čítať ďalej »

V Drienčanoch obnovili časť ohradného múru okolo kostola

Po vykonaných prácach  pri obnove kultúrnych pamiatok v minulých rokoch sme sa rozhodli pokračovať v záchrane kultúrneho dedičstva aj v roku 2016. Tento krát išlo o II. etapu obnovy múru ohradného okolo kostola v Drienčanoch. Už v roku 1963 v čase vyhlásenia za Národnú kultúrnu pamiatku bol tento múr v dezolátnom stave. V súčasnosti už na niektorých miestach úplne zanikol. Postupne sa nám však darí s jeho obnovou. Čítať ďalej »

V Drienčanoch sa podarilo uskutočniť reštaurátorský výskum dreveného kazetového stropu

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Drienčany v roku 2016 podával projekt cez Ministerstvo kultúry na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie dreveného kazetového stropu v Evanjelickom a. v. kostole v Drienčanoch. Čítať ďalej »

V Hostišovciach opäť pokračovali v reštaurovaní drevenej kazateľnice

V roku 2016 sa Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Budikovany podarilo zrealizovať projekt cez Ministerstvo kultúry SR, a to reštaurovanie drevenej kazateľnice v Evanjelickom a. v. kostole vo filiálke Hostišovce. Je to pokračovanie reštaurovania, po schválení projektov v roku 2014 a 2015. Čítať ďalej »

Fiľakovskí poslanci schválili úpravu podmienok pre taxislužby

Fiľakovskí poslanci na decembrovom zasadnutí schválili nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré sa týka výkonu taxislužby na území mesta. Ako informoval primátor Attila Agócs, pred štyrmi rokmi v meste nebola žiadna taxislužba. V súčasnosti však na území mesta podnikajú tri. Preto bolo potrebné upraviť podmienky týkajúce sa prenájmu stanovíšť pre taxíky. Čítať ďalej »

K žiakom prichádzajú nové študijné odbory

Reagovať na požiadavky trhu práce je jedným z predpokladov ekonomického rastu.  Tak z hľadiska potrieb zamestnávateľov, ako aj s prihliadnutím na udržateľnosť konkrétnych sektorov hospodárstva. Od nového školského roka 2017/2018 preto k žiakom prichádza ponuka dvoch nových študijných odborov z oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva. Čítať ďalej »

Fejtón: Bude súboj plukovníka s podplukovníkom?

Na novembrovom rokovaní parlamentu hlavného mesta Gemera a Malohontu vystúpil s viacerými vážnymi požiadavkami jeden z deputátnikov,  zastupujúci miestnych občanov. Požadoval v ich mene napríklad vybudovanie ihriska pre predmestské deti, potom aj spočítanie skutočného počtu garáží pre vidiecke tátoše. Vrcholom jeho žiadosti však bolo spílenie vrcholov 20 metrových briez. A prišla aj okamžitá a „slušná“  reakcia mestského išpána… Čítať ďalej »

Šalamúnske rozhodnutie: Skalka zničená a previnilec iba s výchovným pohovorom

Od našej čitateľky (ktorej adresu a meno máme v redakcii GL) sme dostali začiatkom roka k dispozícii zaujímavé rozhodnutie Okresného úradu v Rimavskej Sobote. V ňom sa opisuje „výchovný“ postup voči vinníkovi (uznal si aj vinu), ktorý spáchal priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, a to hrubým a úmyselným spôsobom. Že o čo ide, dozviete sa z nasledovných riadkov. Čítať ďalej »

Zasadalo predsedníctvo združenia Spoločnými silami za rozkvet Gemera

V piatok, 13.januára zasadalo v obci Barca prvýkrát v tomto roku predsedníctvo záujmového združenia Spoločnými silami za rozkvet Gemera. Zaoberalo sa hlavne  plánom  práce združenia na rok 2017. Pozvanie na zasadnutie prijal aj Štefan Vavrek, zástupca splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity a  Dušan Váradi, predseda občianskeho združenia PURT. Čítať ďalej »

Značku regionálny produkt GEMER-MALOHONT získajú ďalší výrobcovia

Mäso a mäsové výrobky, domáce pagáče, med, prírodné mydlá a kozmetika, drôtené a drevené výrobky či ručne vyšívané obrazy rozšíria zoznam výrobkov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Vo štvrtok, 12. januára o tom rozhodla Certifikačná komisia, ktorá zároveň schválila obnovenie certifikátov pre 10 výrobcov. Čítať ďalej »

Vo februári prebehne súťaž Model Fest Rimavská Sobota

V rimavskosobotskom dome kultúry sa v sobotu, 18. februára uskutoční  v poradí 7. ročník modelárskej súťaže Model Fest Rimavská Sobota. Tradičnú súťaž organizuje Modelársky klub pri MsKS v Rimavskej Sobote. Čítať ďalej »

Poznámka: Bič na pracujúcich na dohodu

Na svete je ďalší, podľa mňa nie celkom vydarený návrh novely zákona o službách zamestnanosti z dielne Smeru-SD. Vláda totiž odobrila obmedzenie práce na dohodu pre evidovaných nezamestnaných.  V súčasnosti môžu ľudia pracovať na dohodu a byť na úrade práce, ale ich zárobok nesmie prekročiť 148,57 eura v hrubom mesačne. Po novom má byť dohoda obmedzená na 40 dní v roku. Čítať ďalej »

Snehová perina nepotešila vodičov

I keď počas vianočných sviatkov snehu takmer vôbec nebolo, zima sa prejavila v plnej kráse v týchto januárových dňoch. Sneží aj v Rimavskej Sobote. Biela perina pokryla strechy budov, chodníky, ulice, stromy. Nepotešili sa jej vodiči, ktorí museli zo svojich zasnežených, štvorkolesových tátošov odpratávať sneh. Čítať ďalej »

Polícia upozorňuje na nový druh trestnej činnosti

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote upozorňuje podnikateľské subjekty na nový druh latentnej ekonomickej trestnej činnosti, pri ktorej páchateľ zneužije e-mailovú adresu majiteľa napadnutej spoločnosti, resp. vedúceho pracovníka, a v jeho mene požiada osobu zodpovednú za uhrádzanie dodávateľských faktúr o uhradenie faktúry (resp. zaslanie finančných prostriedkov do zahraničia) na bankový účet evidovaný v Slovenskej bankovej inštitúcii, resp. v zahraničí s tým, že číslo účtu poskytne v nasledujúcom e-maily. Čítať ďalej »

Úvaha: Koniec demokracie?

Najskôr osobná spomienka na mečiarovské časy, a potom spolu pouvažujeme o stave našej demokracie. Dnes začínajú s tým všetky mienkotvorné médiá. Prečo asi, všetci cítime, že nie je všetko po demokratickom poriadku-  aspoň tak ako v prvej bratskej republike. Čítať ďalej »

Mimoriadne opatrenia na cestách v Banskobystrickom kraji

Polícia v Banskobystrickom kraji, vzhľadom na husté sneženie, upozorňuje vodičov na nepriaznivú situáciu na cestách, na zvýšenú opatrnosť a pozornosť pri jazde motorovými vozidlami. Informovala nás o tom krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Čítať ďalej »

Petícia: Za psí výbeh s oplotením

Kde vlastne skončila petícia o vyhradenie priestoru na oddych a relax s domácimi miláčikmi? Akú odpoveď dostali desiatky občanov zo sídliska Západ v Rimavskej Sobote na svoju žiadosť o vytvorenie- jednoducho povedané- Výbehu s oplotením pre psov? Nuž, skončila (a aj historicky zrejme nadobro) v šuflíku úradu! A odpoveď? Veď posúďte sami: Čítať ďalej »

Fiľakovská samospráva rieši problém s chátrajúcim domom

Ulicu Československej armády vo Fiľakove už dlhé roky špatí chátrajúci dvojpodlažný rodinný dom. Neobývaná stavba kazí dojem návštevníkom, obyvateľom okolitých ulíc a je trochu hrozbou pre žiakov Základnej školy Štefana Koháryho II., ktorá sídli len o pár desiatok metrov ďalej. Na budove sú vybité okná, areál je neudržiavaný a je tiež miestom stretávania neprispôsobivých obyvateľov. Samospráva Fiľakova sa tento problém rozhodla vyriešiť. Čítať ďalej »

Zasadania mestského parlamentu v roku 2017

Podľa zákona poslanecký zbor volených zástupcov samosprávy ktoréhokoľvek mesta zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Alebo inak, zbor poslancov by mal zasadať minimálne 4-krát do roka. V Rimavskej Sobote je zrejme potrebné, aby zástupcovia občanov si spolu zasadli  v roku 2017 riadne 7-krát a ešte 1-krát slávnostne. Teda spolu 8-krát! A to ešte prichádza do úvahy, ako vždy v doterajších zastupiteľstvách nášho mesta, minimálne jedno letné mimoriadne zasadnutie… Čítať ďalej »

Oznam o výberovom konaní

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon KC: Komunitné centrum OZ Klub rómskych aktivistov na SR v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ITMS 2014+ 312041A136).

Poskytovateľ Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR,  Š. M. Daxnera 906, 981 01 Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC. Čítať ďalej »

Názor: Príspevky nezamestnanosť neriešia, nutná je podpora domácich podnikateľov

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny po splnení určitých podmienok poskytujú príspevky s cieľom znížiť nezamestnanosť. Sú napr. na  podporu zamestnania znevýhodneného uchádzača, na vykonávanie absolventskej prace, na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby i na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. Čítať ďalej »

Ešte stále novembrové interpelácie

Už nebudeme pripomínať pravidelne meškajúce odpovede na interpelácie zástupcov občanov. Ale je pravdou aj to, že niektoré kvalifikované otázky poslancov sú skôr námetmi pre strategické oddelenia MsÚ či mestských organizácií. Nielen kvôli náročnosti a dlhých termínov ich úloh, ale aj kvôli technickým i organizačným podmienkam realizácie týchto interpelácií. Nehovoriac o pripravenosti kasy mesta na tieto investície… Čítať ďalej »

Názor: Prečo ľudia odchádzajú do zahraničia?

So záujmom som si prečítala článok na stránke www.cas.sk, týkajúci sa odchodu mnohých ľudí zo Slovenska do zahraničia. Podľa vyjadrenia riaditeľky Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Martiny Lubyovej, k nám prichádzajú rádovo desiatky tisíc ľudí a odchádzajú stovky tisíc. Ich počet v posledných rokoch stúpa, je ich už vyše 160.000 a bude ďalej rásť. K nim však treba ešte prirátať ľudí, ktorí sú už trvalo v zahraničí a slovenské domácnosti s nimi neudržiavajú kontakt. Čítať ďalej »

Rozprávka: Ako hlavného kohúta skoro ošklbali sliepky

Šušká sa, že hlavný kakaš nemal veľmi pekný začiatok nového roka. Zlé zvieratká sa totiž naňho nachystali a uštipačne sa chechtali. Stalo sa to, keď Kiki ukončoval svoje novoročné kikiríkanie na pántiku. Vtedy mu dve strakaté sliepky neustále kotkodákali do jeho precíteného, chválenkárskeho spevu. A tak Kiki, aby ukázal, kto je pánom na dvore, zoskočil z bidla na hnojisko… Čítať ďalej »


Čítať všetky články