Kontakt


GEMERLAND je politicko-spoločenská stránka, zameraná prevažne na komentáre, názory a polemiky. Popri tom prináša aj zaujímavé informácie z regiónu Gemer-Malohont.

Založila ju v novembri 2007 vtedajšia redaktorka rimavskosobotských mestských novín Gemerských zvestí Marta Kanalová. Do februára 2014 bol Gemerland internetovými novinami, zameranými hlavne na aktuality. Z dôvodu, že táto stránka nefunguje na profesionálnej, komerčnej úrovni a tvoria ju ľudia vo svojom voľnom čase, popri zamestnaní, sa od spravodajského formátu upustilo a zamerali sme sa najmä na komentáre.  Okrem toho sa postupom času v regióne objavili aj iné spravodajské stránky, fungujúce na komerčnej báze.

Stránka prešla a neustále prechádza zmenami, vrátane dizajnu. Snažíme sa o to, aby bola príťažlivá, spoločensky aktuálna a každý si na nej našiel to, čo ho zaujíma. Nechýba ani anketa, horoskopy a počasie.

Momentálne neuverejňujeme komerčné reklamy, neživíme sa tým. Všetky bannery a PR články, ktoré sú zaradené na našej webstránke pramenia z partnerstiev.

Kontakt: redakcia@gemerland.sk

Naši partneri