Michal Sýkora: Kvalitu samosprávy ovplyvní aj predvolebná kampaň

12. September 2018 · Autor: admin 

Lehota na podanie kandidátnych listín vypršala. Pred novembrovými komunálnymi voľbami nás čaká obdobie volebných kampaní, ktorých priebeh ovplyvní nielen výsledky volieb do orgánov miest a obcí, teda personálne obsadenie pozícií primátorov, starostov a zloženie zastupiteľstiev, ale aj samotnú kvalitu miestnej územnej samosprávy v ďalších rokoch.

Štýl vedenia predvolebných kampaní mnohé naznačí o pripravenosti kandidátov viesť obce a mestá, spolurozhodovať a riešiť problémy. Ukáže mieru schopnosti viesť kultivovaný dialóg, spájať ľudí pre dobré myšlienky, ale aj to, do akej miery sú kandidáti zorientovaní v pomerne širokej problematike miestnej územnej samosprávy, v jej kompetenčnej výbave a skutočných možnostiach miest a obcí zabezpečovať všestranný rozvoj územia s prihliadnutím na oprávnené potreby svojich obyvateľov a povinnosti vyplývajúce tak z originálnych kompetencií, ako aj z preneseného výkonu štátnej správy.

Vstupujeme do obdobia, ktoré pred štyrmi rokmi mnohí kandidáti využili na osobnú sebaprezentáciu, polarizáciu verejnej mienky, urážky súperov a klamanie voličov. Nič z toho miestna územná samospráva na svoj rozvoj nepotrebuje. Tento prístup negarantuje vyššiu volebnú účasť, ale nabúrava medziľudské vzťahy v komunitách a profesionálne vzťahy medzi kolegami. Namiesto harmónie, serióznosti a úprimnosti ponúka osobné ataky, osočovanie a urážky.

Miestna územná samospráva dlhodobo patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. Potvrdil to aj júlový prieskum agentúry FOCUS, v ktorom dôveru voči miestnej samospráve v mestách a obciach vyjadrilo 65,2 % respondentov. Dôveryhodnosť je silný sociálny kapitál, ktorý sa získava veľmi ťažko. Iba dlhoročnou tvrdou prácou, otvoreným prístupom a konkrétnymi výsledkami. Nesmieme si ju stratiť.

Preto si už teraz, v čase volebných kampaní pred novembrovými komunálnymi voľbami treba veľmi dobre zvážiť spôsob vedenia kampaní, štýl komunikácie a silu argumentov, lebo to všetko ovplyvní výsledky volieb, následnú harmóniu medziľudských vzťahov i kvalitu rozhodnutí miest a obcí v novom volebnom období.

Sústreďme sa na to, aby samospráva naďalej zvyšovala svoju dôveryhodnosť. V tomto predvolebnom období to nezáleží len od jej volených predstaviteľov, ale aj od prístupu jednotlivých kandidátov.

Michal Sýkora, predseda ZMOS

 

Publikované 12. 9. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.