Poznámka: Oživenie školy

3. September 2018 · Autor: admin 

Od pondelka, 3.septembra znova ožijú školy detským džavotom a mládežníckym výskotom. Samotná revitalizácia školstva sa však ešte stále ani tento rok nekoná, a tak skoro ani nebude. Takmer všetci žiaci i študenti, rodičia a pedagógovia vedia, čo všetko by mala spĺňať moderná škola. Ale tí „hore“ ako keby žili v inom štáte…

V prvom rade nikto z nich nemyslí iba na materiálovo-technické  podmienky našich vzdelávacích inštitúcií. Aj keď pripusťme, že aj tu máme resty. Najmä za vyspelejšou západnou časťou našej únie. Všetci hovoria o modernom a atraktívnom obsahu vzdelávania a výchovy, ktoré je prístupné všetkým účastníkom rovnako- teda, nie len experimentálnym či súkromným školám.

Môžeme však hovoriť aj o psychologických podmienkach výchovno-vyučovacieho procesu (VVP), ale tu by sme sa mohli naraziť na tzv. záchranárov svojich pracovných úväzkov pri pojmoch- ako sú počty hodín  (najmä v odpoludňajších hodinách), počty predmetov (hlavne zbytočné a nepraktické pred iný odbor), dĺžka prestávok (napr. i na obed)- tieto, ako naznačujeme, dodnes nie sú jednomyseľne prediskutované ani interným prostredím (pedagógmi). Externá verejnosť len čosi tuší, že v tejto oblasti niečo v školstve smrdí…

Nezabudnime ani na doterajší skostnatelý systém financovania škôl podľa normatívu na jedného žiaka, a tým aj na postupnú degradáciu škôl na konkurenčné firmy bojujúce o každú hlavu! Práve tento posledný činiteľ skokovo znižuje úroveň nárokov na učňa či študenta! Zrejme tento systém bol vhodný v nultých rokoch pri prečistení premršteného počtu škôl. Ale  v súčasnosti je už nemoderný a nereflektujúci  potreby a dopyt slovenského pracovného trhu po výborne pripravených odborníkoch.

A predsa len spomeňme aj podmienky pre samotný VVP: Pri netesniacich oknách, pri drevených tabuliach, blikajúcich neónových svetlách alebo pri stoličkách a stoloch z 20. storočia asi pocit pohody a komfortu u žiakov výrazne chýba. Tu však zopakujme aj samotné podmienky pre prácu pedagógov (ale aj nepedagogických pracovníkov a ich nižšie než minimálne mzdy!). Stokrát opakovaný fakt, že najvyššie kvalifikovaní vysokoškoláci majú najnižšie platy z vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, je smutným mementom pre budúce generácie pripravujúcich sa učiteľov, majstrov a vychovávateľov!

Takže, oživenie školstva? Tu už niekoľko rokov, ako keby prebiehal opačný a zámerný (?)
proces…

Autor: Viliam Vaš, stredoškolský učiteľ, ilustračné foto: archív redakcie

 

Publikované 3. 9. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.