Zbytočná odpoveď- chýbajúce značenie Pešia zóna na ulici SNP

17. August 2018 · Autor: admin 

I takto sa dá nazvať jedna odpoveď primátora mesta Rimavská Sobota na interpeláciu poslanca mestského zastupiteľstva. V ostatnej dobe, ako keby interpelácie boli iba nutným zlom na zasadaniach mestského parlamentu. Síce zákonom sú stanovené formy otázok poslancov, ale na formu a obsah profesionálnej odpovede úradu v zákone už chýba akákoľvek zmienka…

A takto aj dopadnú odpovede na interpelácie, ako v našom prípade na otázku poslanca Viliam Vaša. Ten ešte na júnovom zasadaní MsZ Rimavská Sobota požiadal, aby mesto zabezpečilo jasné dopravné značenie Zákaz vjazdu na ulici SNP, resp. Pešia zóna. Táto ulica, aj obchodná, ako ju nazývajú návštevníci nášho mesta, má dolnú časť vymedzenú iba pre chodcov- ako takzvaná pešia zóna. Iba takzvaná, lebo na predbežných dodatkových zvislých dopravných značkách však skôr neexistuje! Lebo chýba akákoľvek zmienka o tom, že je tu pešia zóna alebo jej koniec vo forme dopravnej značky. Teda presnejšie, chýbala nielen v májových a júnových dňoch, keď o tom dvakrát za sebou rokovala aj Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality pri MsZ.

V júni sa rokovania tejto komisie zúčastnil, po zásahu samotného primátora, dokonca aj odborný referent dopravy mestského úradu. O to je to zvláštnejšie, že až v auguste (presne 15.8.2018) poslanec Vaš objaví odpoveď na svoju interpeláciu v tejto veci v poslaneckej schránke. A hádajme spolu:  Je problém chýbajúcej dopravnej značky pred a na konci „pešej zóny“- ulicou SNP už vyriešený? Hádate správne!

Pohľad 1 na Ul. SNP od M. Tompu

A tak aj nasledovná odpoveď primátora patrí medzi zbytočné výkony mesta: „Dopravné značky na križovatke ulíc Hviezdoslavovej, Francisciho a SNP boli vo verejnom záujme umiestnené so súhlasom dopravného inšpektorátu na základe projektu dopravných značiek. Pešia zóna časť Ul. SNP  je oddelená kolíkmi na základe projektovej dokumentácie obnovy Hlavného námestia z roku 1994 a existujúce dopravné značky neumožnia vjazd na pešiu zónu.“

Podľa zákona sa jedná  najmä o dodatkové dopravné značky P 12, upozorňujúce pod hlavnou zvislou dopravnou značkou na skutočný geometrický tvar nasledujúcej križovatky i s vyznačením hlavnej a vedľajších ciest- tu v konkrétnom prípade je to tvar T. V jednom prípade na Francisciho ulici od banky je zvislá dopravná značka B 27b Zákaz odbočovania vľavo. Takže logika autora (nielen dodatkových značiek, ale aj odpovede) ako v ostatných dvoch prípadoch (SNP od námestia M.Tompu a Francisciho od MsÚ) tu neplatí! Takže, zase iba dopravné miž-maž…

Škoda reči, my už len dodávame, že kolíky (a aj betónové bloky pri OTP) boli odstránené, asi v rámci Dňa mesta ešte v máji a vyše 3 mesiacov mohli (a stále by mohli aj v auguste, nebyť letných terás na začiatku tzv. pešej zóny!) cez SNP kľudne sa šarvanci voziť na motocykloch či vchádzať sem  aj so zásobovacími autá. To nám potvrdili viacerí občania, ale aj členovia spomínanej komisie! A značky C 9 (Cestička pre peších) alebo IP 25a (Pešia zóna) a na jej konci IP 25c (Koniec pešej zóny)- pod chýbajúcimi kolíkmi, dodnes chýbajú ! Asi len nové vedenie mesta …

Pohľad 2 SNP pešia zóna bez kolíkov a značky

Pohľad 3 Francisciho od mestského úradu

Pohľad 4 UL. SNP bez kolíkov

Pohľad 5 Francisciho ul. od banky

 

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 17. 8. 2018

 

Comments

4 komentáre/ov - “Zbytočná odpoveď- chýbajúce značenie Pešia zóna na ulici SNP”

 1. spalovac mrtvol - 17. August 2018 11:00

  A čo cyklisti? Tí môžu brázdiť pešou zónou ak na Tour de France ?

 2. Viliam Vaš - 17. August 2018 11:23

  Je to tak, aj ja sám niekoľkokrát denne tadiaľ prejdem na bicykli. Ale nečudujte sa tomu ! Chýba tam akákoľvek príkazová (resp. zákazová) značka napr. C9, alebo IP25a na začiatku tzv, pešej zóny- ako som to písal v článku !
  Cyklisti by sa dala riešiť : 1, Buď príkazom (fakticky zákazom) značkou C9, alebo 2. Vymedziť im cyklodráhu ako v KE, alebo v RS na Školskej značkou C13 a pruhmi, alebo 3. Nechať súčasný stav a iba upraviť značkou C12 (iba chodci a cyklisti), alebo 4. Legalizovať Pešiu zónu značkou IP25a. :-)
  Možností sú, ale tento súčasný dopravne dobre neoznačený resp. súčasný miš-maž či vytiahnuté kolíky je najhorší variant ! :-(

 3. adminisrator - 20. August 2018 11:00

  Chcel by som sa prihovoriť , aby budúce riešenie umožnilo prechod cyklistov po pešej zóne. Podobne priateľsky je to aj v centre Martina, kde dokonca aj celkom rozumne sformulovali pravidlá spoluexistencie cyklistov a chodcov.

 4. Viliam Vaš - 20. August 2018 13:19

  Aj ja som fanúšikom Vášho návrhu- je tam dosť miesta aj pre 2 cyklopruhy. My dvaja však o tom nerozhodneme a môžeme tak písať alebo hovoriť svoje názory. Ja však na septembrovom zasadaní MsZ k tejto veci otvorím diskusiu v rámci môjho Neprijatia odpovede primátora na interpeláciu. A budem žiadať značku C12 (chodci a cyklisti v tejto zóne), aj keď si už teraz uvedomujem počet protichodných názorov. :-)

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.