Črta: Futbalová akadémia verzus teplo v meste

13. August 2018 · Autor: admin 

Nie, nejdem písať o vplyve letných horúčav na myslenie niektorých činiteľov mesta. Ale, tí občania Rimavskej Soboty, ktorí si ešte pamätajú koniec 90-tych a začiatok nultých rokov, tak si zaiste spomínajú na dilemu vtedajších mocných nášho mesta. Tá sa týkala zastaraných tepelných zariadení vtedajšej mestskej- teplo a teplú vodu produkujúcej- firmy. Ďalšej modernizácii výroby tepla bránila iba jedna maličkosť- nedostatok investičného kapitálu! Nie inak je tomu aj v dnešnom sobotskom futbale…

Ak dnes niekto rád porovnáva počet konateľov Stefe (3) s navrhovaným potom v MFA (1), tak veľmi rád „zabúda“ na jeden podstatný detail. Vtedy v 90-tych rokoch mesto vstupovalo do spoločnej firmy (Heatco) a vkladalo viac než 50 % podielu do spoločnej firmy vo forme potrubí, výmenníkových staníc, zastaraných kotolní na tuhé palivá, a aj know-how vedenia dovtedajšieho mestského hospodárenia s teplom. Prišli zahraniční investori a postupom rokov zveľaďovali, resp. vymieňali zastaraný majetok mesta za modernejší najprv na báze zemného plynu  a neskôr na základe drevnej štiepky.

Nebudem  vás zaťažovať technickými podrobnosťami o KOST-kách, či nových meracích a regulačných zariadeniach- lebo v mnohých sa ani ja nevyznám…

A centrálna výroba tepla a teplej vody sa začala v našom meste nielen modernizovať ale najmä stabilizovať. Náš jeden konateľ však pri obdobných percentuálnych podieloch, ako sú navrhnuté v MFA, má však veľmi obmedzené právomoci. Teda iba jednu- namietať proti navrhovanej cene tepla. A to je všetko, lebo nakoniec si STEFE aj tak „presadí“ jednotkovú cenu za teplo na ÚRSO- dodávam, že to je však iba môj laický a hrubý pohľad- ako bývalého člena valného zhromaždenia v spoločnej firme.

A teraz späť k MFA (futbalovej akadémii). Tam je situácia s mestským majetkom (štadión, jeho zariadení- šatne, sprchy, toalety, práčovňa ai.) takmer paralelná. Ľudovo sa dá povedať, že: Na hrane 20. storočia, alebo inak: Rok-dva pred uplynutím životnosti i funkčnosti ! Nuž, ak toto nie je dostatočný dôvod na nové a veľké investície, tak odporcovia asi neboli nikdy v útrobách štadióna alebo ani v jeho okolí… A jeden konateľ? No a čo? Však naša papierová hodnota je niekde na úrovni 33% a budúci spoločníci nám ponúkajú 49 %. A tie sa budú rokmi ešte zveľaďovať- ako v prípade STEFE aj tu zostane investovaný majetok na veky-vekov.  A menšinový konateľ si aj tak, okrem poberania nejakého všimného, ani neškrtne…

Ja by som ešte išiel aj ďalej a ponúkol celý chátrajúci majetok mesta pre MFA, nech ho zveľadí  a postará sa o futbal v Rimavskej Sobote. Ale to je cesta pre budúce generácie…

Autor:Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 13. 8. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.