Problém vandalov, resp. závislákov pri garážach na Športovej ulici už doriešený

10. August 2018 · Autor: admin 

Tento problém akosi zanikol v záplave iných správ a článkov na Gemerlande, a tak splácame náš dlh občanom mesta –majiteľom garáží na Športovej ulici v Rimavskej Sobote. Tí dlhé roky (minimálne od roku 2013, keď na problém vandalov a minimálne alkoholických orgií) upozorňovali kompetentných mesta a  trpeli poškodzovaním vlastného i mestského majetku.

Ľady sa začali hnúť až potom, ako v novembri 2017 majitelia dvoch garáží- manželia Biacovskí napísali oficiálnu sťažnosť na mestskú políciu a informovali o tom aj svojich poslancov z obvodu. Avšak, ako je to v našej republiky už takmer pravidlom, veci sa hnú príliš pomaly- spočiatku takmer nebadane! Odpoveď od mestskej polície vlastníci garáží aj obratom dostali, ale v nej nedostali odpovede na inkriminované otázky ohľadne zgrupovania sa mladistvých vandalov s rupsačikmi a v kapucniach- poškodzujúcich dvere, zámky i múry garáží a používajúcich návykové látky.

Zmienka o riešení jednotlivých prípadov porušenia VZN mesta o požívaní alkoholu na verejných miestach v odpovedi náčelníka MsP je jasnou indíciou, že o tom polícia už dlhodobo vedela. Ibaže, pri kontrolách MsP tam nikdy (!) nezistili väčšie skupiny osôb. Samozrejme, že neporiadok museli zbadať aj príslušníci, lebo ako je evidentné aj z našich fotografií, tak stupeň a druh (!) znečistenia miesta a jeho tesného okolia je viac než okatý! Nielen pre občanov, ale aj pre poriadkové orgány. Záverom tohto úvodu treba dodať, že náčelník MsP sa predsa zachoval veľmi seriózne a uspokojil majiteľov, že budú vykonávať častejšie hliadky na tomto mieste. Ba dokonca prisľúbil aj promptný zásah polície v prípade ich akútneho volania na čísle 159.

Tu by sme čakali, že stav poriadku sa okolo garáží začal po tomto prípise zlepšovať. Svojím spôsobom, áno. Ibaže nie tak, ako by sme to v civilizovanej krajine čakali! Mestská polícia si začala vykonávať svoje úlohy s čoraz väčšou frekvenciou, a aj majitelia tam chodili častejšie. Najprv, pri prichytení majiteľmi, sa začali vyskytovať nevyberané slovné útoky mladých gangstrov (ako ich nazvať, ktorí neuznávajú súkromné práva) voči ľuďom v práve. Kontroly polície sa hneď od prvého momentu ukázali ako zbytočné, nakoľko si mladí postavili stráže na rohoch garáží a mobilmi informovali skupinu závislákov o blížiacom sa nebezpečenstve! Majitelia sa po slovných útokoch a vyhrážkach báli chodiť individuálne do vlastných garáží. Len škoda, že o tom neinformovali aj štátnu políciu…

V januári 2018 majitelia garáží (ako posledný pokus pred podaním trestného oznámenia) informujú iných poslancov mestského zastupiteľstva (Čeman, Sojka, Sliva, Vaš) o tomto závažnom probléme. Predseda Komisie ochrany verejného priadku a prevencie kriminality pri MsZ, poslanec Viliam Vaš volá okamžite Petrovi Bereczovi, náčelníkovi MsP. Ten mu hneď naznačuje aj spôsob ochrany súkromného a mestského majetku. O riešení problému títo štyria poslanci spolu konzultujú a pri tom im najprv pomáha aj vedúca odboru rozvoja Ing. Eva Muráriková (zapojenie kamery prostredníctvom súkromnej firmy). Následne aj vedúca majetkového oddelenia MsÚ Ing. Katarína Eliášová (majetkové vysporiadanie, teda predaj tohto mestského fliačika na Športovej ulici). Nakoniec poslanec Vaš informuje o týchto krokoch aj samotného primátora, ktorý prisľúbi okamžitú pomoc vo veci. Na marcovom zasadaní a následne aj na májovom (č. 48/2018-MsZ zo dňa: 29. mája 2018) sa vyrieši aj odpredaj pozemkov mesta pre majiteľov garáži- aby si ho mohli ohradiť, a tak ochrániť pred vandalmi.

Ako ilustrujú aj naše snímky zo začiatku januára, je tam očividné poškodenie súkromného majetku, a aj znečistenie pozemku zostatkami návykových materiálov (ohorky, skladačky, fľaše). Potom pri montáži kamery (počas veľkých januárových mrazov) je ešte otázne ako to bude fungovať, ale stačili dva týždne a situácia i poriadok sa výrazne zlepšili (aj vďaka TSM, ktoré vyčistili tento pozemok). Najnovšie snímky (zo začiatku leta) už jasne dokumentujú, že okolie je upravenejšie, aj steny sú už nanovo vymaľované. Podľa našich informácií, noví majitelia uvažujú aj o ohradení odkúpeného pozemku v dohľadnej dobe.

Úplne na záver je predsa len potrebné dodať, že akýkoľvek majetok si zasluhuje primeranú ochranu a je len na vlastníkoch ako sa k poškodzovaniu postavia. Aj vďaka ich iniciatíve sa okolie môže stať „civilizovaným“. V tomto prípade je potrebné poďakovať väčšine poslancov MsZ, primátorovi mesta, obom zmieneným mestským odborníčkam a najmä náčelníkovi MsP- za ich prístup.

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ
Zdroj: Listy majiteľov a náčelníka MsP

 

Publikované 10. 8. 2018

Comments

Jeden komentár - “Problém vandalov, resp. závislákov pri garážach na Športovej ulici už doriešený”

 1. Stefan Balog - 11. August 2018 23:55

  Výborný článok pána Mgr. Vaša, kandidáta na primátora mesta. Opisuje konkrétne riešenie danej problematiky. Aj v súvislosti s týmto článkom mi napadá aktuálna otázka o čom rozpráva celé mesto ale aj okolie:
  Vznikne v Rimavskej Sobote futbalová akadémia, alebo nie? Odpoveď očakávajú v prvom rade od súčasného primátora mesta. Zatiaľ jasný odpoveď nedal. Investičná ponuka nám uniká medzi prstami.

  V súvislosti MFA zároveň rozhodujeme aj o iných veciach:
  Chceme vychovávať v Rimavskej Sobote mladých grázlov, alebo mladých športovcov?
  Chceme aby pri bývalej panelárni mladíci fetovali, alebo hrali futbal na novovybudovanom zelenom trávniku?
  Chceme investovať peniaze na prevenciu, alebo na odstraňovanie následkov?

  Odmietnutie vzniku Mestskej futbalovej akadémie v Rimavskej Sobote môže mať nežiadúce následky. Ak mládež nezapojíme včas do športovej, kultúrnej alebo inej prospešnej činnosti, zvolia si ľahšiu cestu a podľahnú drogám a iným nevhodným zvyklostiam.

  Čitatelia Gemerlandu možno zistili že v poslednom čase často komentujem príspevky. Áno. Teraz je čas, aby sme vo veci Mestskej futbalovej akadémie ozvali. Ozývam sa nie vo vlastnom záujme, ale v záujme detí a mládeže, ktorí si zaslúžia na šport a život v našom meste lepšie podmienky. O niekoľko dní už môže byť pozde!

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.