Sputnik bude čoskoro patriť mestu. Nájomcovia sa už zabývali

9. August 2018 · Autor: admin 

Do novej bytovky vo Fiľakove, ktorá vznikla prestavbou bývalého hotela Sputnik, sa už nasťahovali nájomníci. Vybraní boli komisiou zloženou zo zástupcov mesta a investora KP REALSTAV, s.r.o., ktorý bytovku zrekonštruoval.

O niekoľko týždňov bude už vo vlastníctve mesta. Samospráve schválili zvýhodnenú dotáciu aj bezúročný úver. Okrem bytovky pre marginalizované komunity za posledných 18 rokov v meste nepribudla ani jedna bytovka.

Zrekonštruovaná bytovka, známa Fiľakovčanom ako Sputnik, bude o niekoľko týždňov patriť mestu. Zvýhodnenú dotáciu a úver už samospráve odklepli. „Kúpa bytovky nás bude stáť približne milión eur. Nakoľko sme v jednom z najmenej rozvinutých regiónov, podarilo sa nám získať lepší pomer dotácie a úveru. Konkrétne, bezúročný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 619-tisíc eur a dotáciu od ministerstva dopravy v sume približne 413-tisíc eur na odkúpenie bytovky. K tomu dotáciu ďalších 12-tisíc od ministerstva dopravy na odkúpenie technickej infraštruktúry, ktorú spolufinancujeme sumou 5000 eur,“ ozrejmil primátor Attila Agócs. Podpis zmluvy na odkúpenie bytovky od investora by mal podľa neho prebehnúť na jeseň tohto roka.

Ako ďalej pokračoval, pôvodne chcelo mesto splatiť úver za 20 rokov. Splátky budú hradené z nájmov podnájomníkov. „Avšak, keď sme to rozrátali, vychádzalo tam dosť vysoké nájomné,“ povedal s tým, že keďže ide predovšetkým o byty pre mladé rodiny, mesto im vyšlo v ústrety a splátky predĺžilo na 30 rokov. „Tak sa nám podarilo nájmy znížiť na adekvátnu výšku,“ doplnil.Prvých 20 rodín sa do bytovky nasťahovalo pred niekoľkými týždňami.

Zdroj: Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

 

Publikované 9. 8. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.