Európa, miesto pre každého

6. August 2018 · Autor: admin 

Informačné poradenské Centrum Rómov v Rimavskej Sobote realizovalo v rámci grantového programu Erasmus+ medzinárodnú výmenu mládeže s názvom Európa, miesto pre každého. Prebiehala v rekreačnom stredisku Obručná, Radzovce od 16. do 22. júla 2018.

„Mladí ľudia, ktorí sa pravidelne zúčastňujú aktivít IPCR, sa rozhodli vymeniť si skúsenosti s partnermi zo zahraničných organizácií z Maďarska, Bulharska a Rumunska. Navrhli pripraviť medzinárodnú výmenu mládeže s názvom Európa, miesto pre každého. Motiváciou boli informácie o postojoch mladých ľudí k migrantom v súčasnosti a diskusie na túto tému, ktoré by určite nadobudli iný uhol pohľadu, keby boli do nich zapojení mladí ľudia z iných krajín,“ vyjadrila sa štatutárna zástupkyňa IPCR Zita Gazsová.

Dodala, že mladí ľudia sa počas workshopu dozvedeli aj o tom, že rasové predsudky vznikajú v pomerne nízkom veku 5 – 6 rokov. Vo vyššom veku sa skôr znižujú, akoby sa pôsobením školy znižovali. Študenti v krajinách s vysokou imigráciou proklamujú pozitívne postoje k imigrantom, v skutočnosti nejavia ochotu učiť sa od spolužiakov – imigrantov.

Podľa slov Z. Gazsovej bolo zámerom projektu v medzinárodnom prostredí hľadať podobnosť a odlišnosti v postojoch mladých ľudí k migrantom a iným etnickým menšinám, naučiť sa tolerovať odlišnosť a chápať ju ako príležitosť k vlastnému obohateniu. Špecifickými cieľmi projektu boli: vytvoriť atmosféru dôvery a priateľstva, upevniť tímového ducha, informovať o možnostiach zapojiť sa do programu Erasmus+, ako aj propagovať neformálne vzdelávanie a dobrovoľníctvo.

Autor: Marta Kanalová

 

Publikované 6. 8. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.