Interpelácia poslanca: Malý zametací voz už vo výhľade

7. August 2018 · Autor: admin 

Dobrá správa pre naše chodníky po zimnom posype čaká na vyvrcholenie. To vyplýva z odpovede technických služieb na interpeláciu Viliama Vaša, poslanca Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.

Ten ešte 26. júna predniesol podnety viacerých občanov nášho mesta, ktorí poukazovali (a ešte stále poukazujú aj v lete) na zimný posyp na chodníkoch. Preto poslanec požiadal vedenie mesta, či je možné zakúpiť pre TSM z ich plusového rezervného fondu (alebo iným spôsobom) malý zametací voz.

Riaditeľ TSM Tibor Barto, v rámci svojich kompetencií, odpovedá na interpeláciu poslanca Vaša nasledovne: „Zákonný rezervný fond príspevkovej organizácie nie je peňažný účet a podľa postupov účtovania je ho možné použiť iba na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia TSM.“

Potiaľ by to bola aj zbytočná odpoveď, lebo nikto nechcel použiť výhradne rezervný fond ako nákupný účet. Ako poslanec iba mimo papiera naznačoval, že pri prípadných mínusových číslach TSM tento slúži na vykrytie straty príspevkovej organizácie. To slovo príspevkové je podstatné slovo, lebo v ďalšom roku sa môže príspevok pre TSM znížiť, napr. o cenu zakúpeného malého zametacieho vozu a nebude to žiadny samosprávny zločin.

Iba ako príspevok do kapitálových príjmov TSM od mesta a následne (po kúpe) ako kapitálové náklady  v ďalšom rozpočtovom roku, ako to naozaj aj ďalej čítame v odpovedi riaditeľa Barta: „Požiadali sme mestský úrad o účelovú dotáciu na zakúpenie ojazdeného vozidla- zametacia multikára vo výške 20.000.- €. Rozpočtovým opatrením č.4 zo dňa 1.6.2018 nám bola oznámená schválená výška kapitálového príspevku na jeho nákup.“

Nuž ? Nakoniec sa spôsob na nákup malého zametacieho voza aj našiel. Dokonca aj skôr (1.júna), ako poslanec dostal odpoveď na svoju interpeláciu (1.augusta). A navyše úplne legálnym postupom, ako to poslanec naznačoval v osobných rozhovoroch s kompetentnými.

Čo dodať záverom? Len prianie občanov, aby multikára po nasledovnej zime aj fungovala na chodníkoch nášho mesta! A hlavne dlho…

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 7. 8. 2018

 

Comments

Jeden komentár - “Interpelácia poslanca: Malý zametací voz už vo výhľade”

  1. lukas45 - 8. August 2018 17:08

    A čo tak využiť potenciál nezamestnaných na zametanie ulíc, pri toľkých nezamestnaných by sa malo celé mesto ligotať. Je to práca ktorá si nevyžaduje odborné ani fyzické zdatnosti stačí lopata, metla, fúrik a samozrejme chuť do práce.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.