Župa podporí sociálne podniky a lokálnych výrobcov

27. Júl 2018 · Autor: admin 

Riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) hovorí, že kraj v predstihu splnil zákonnú povinnosť elektronizácie verejného obstarávania. Prostredníctvom verejných zákaziek kraj podporí sociálne podniky a lokálnych výrobcov.

Banskobystrický samosprávny kraj si v predstihu splnil povinnosť elektronizácie verejných obstarávaní. Vďaka systému Josephine[1] je zadávanie verejných zákaziek transparentnejšie. „Od 18.10.2018 si musia verejní obstarávatelia splniť povinnosť elektronizácie celého procesu verejného obstarávania pri podlimitných a nadlimitných zákazkách. Na úrade sme zaviedli elektronizáciu už 1. apríla, pričom nad rámec našich povinností obstarávame elektronicky aj zákazky s nízkou hodnotou. Elektronizácia nám okrem transparentnosti priniesla aj vytvorenie vnútorného tlaku na zvýšenie kvality nami tvorených podkladov do verejných obstarávaní, čo bolo rovnako jedným z hlavných problémov v minulosti.“ povedal Martin Daniš, vedúci Oddelenia verejného obstarávania Úradu BBSK.

Dovedna za prvý polrok roku 2018 zrealizoval úrad 192 verejných obstarávaní, do ktorých sa s ponukami zapojilo 584 uchádzačov. Celková predpokladaná hodnota zákaziek (PHZ) za prvý polrok 2018 bola v celkovej výške 18 871 338,27 eur. Možnosť priameho zadania využil Úrad BBSK iba v deviatich prípadoch, pričom sa jednalo výlučne o zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a hodnota týchto zákaziek predstavovala 1,34% z celkovej hodnoty zákaziek vyhlásených v prvom polroku.

Ako ďalej informoval Matúš Hollý kraj plánuje naplno využívať nové zákonné možnosti podpory sociálnych podnikov, ktoré vznikli prijatím zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Sociálne podniky sa zameriavajú na re-integráciu dlhodobo nezamestnaných ľudí na trh práce. Tieto podniky budú uprednostnené pri zadávaní vyhradených zákaziek kraja – napr. pri jednoduchých a pomocných stavebných prácach.

Kraj taktiež nastavil podmienky obstarávania potravín tak, aby čo najviac podporil lokálnych producentov. „V pripravovanom príkaze predsedu BBSK, ktorý bude platný od 1. augusta tohto roka, odporúčame organizáciám v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby uplatňovali pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou aj lokálny aspekt, najmä čo sa týka nákupu potravín pre ich stravovacie prevádzky. Samozrejme, toto nemôže ísť na úkor kvality a stability dodávok. Následne budeme vyhodnocovať, do akej miery bola táto možnosť využívaná. Takýto postup je plne v súlade s možnosťami, ktoré nám zákon dáva.“ vysvetlil riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.

Zdroj: Matej Bučko, odborný referent pre styk s verejnosťou a protokol

 

Publikované 27. 7. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.