List čitateľa: Preplnené kontajnery na separovaný odpad

16. Júl 2018 · Autor: admin 

Do redakcie sme dostali list od nášho čitateľa Ľuda. Poukázal v ňom na preplnené konajnery na separovaný odpad na Sídlisku Západ, konkrétne na Českej ulici v Rimavskej Sobote. Táto situácia nie je ojedinelým javom.

„Občania mesta Rimavská Sobota sa snažia udržiavať čistotu svojho okolia, a tým aj svoje životné prostredie. Horšie je, keď samotné Mesto Rimavská Sobota bráni v tom, aby obyvateľ mesta mal svoje okolie pekné a čisté. Týmto chcem poukázať na nedostatočný odvoz papiera a plastov,“ píše v liste náš čitateľ.

Ďalej v tejto súvislosti dodáva, že firma Brantner, zodpovedajúca za odvoz uvedeného odpadu, má stanovené vývozné dni, ktoré sú striktne určené na určité dni v mesiaci a na príkaz mesta nemôžu v iných dňoch vyvážať. Údajne im chce samospráva znížiť počet vývozných dní, aby sa na vývoze separovaného odpadu ušetrilo. „Potom to tak vyzerá ako na fotografiách, a tak sa udržuje čistota v našom meste. Je to zlé,“ uzatvára svoj list náš čitateľ.

Dúfame, že kompetentí sa po tomto podnete pozrú na nedostatočný vývoz separovaného opadu a situáciu vyriešia k spokojnosti obyvateľov.

Spracovala: Marta Kanalová

 

Publikované 16. 7. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.