Kto brzdí futbalovú akadémiu v Rimavskej Sobote?

12. Júl 2018 · Autor: admin 

Po dneskajšku to musí byť jasné i verejnosti a futbalistom, prítomným na rokovaní mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote! Poslanci to nebudú, lebo tí už po druhýkrát deklarovali uznesením MsZ, že súhlasia s Mestskou futbalovou akadémiou v Rimavskej Sobote. A to, že tesne pred rokovaním vyšli na svetlo-sveta nové a zásadné skutočností, za to zástupcovia občanov naozaj nemôžu!

To skôr by tu mohla zaznieť otázka, prečo sa už takmer 12 mesiacov točíme na jednom mieste? Ako aj: Kto je zodpovedný, že sa nedorokovali podrobnosti spoločenskej zmluvy o spolupráci medzi Mestom Rimavská Sobota a Borsodsport Invest Diósgyőr (Miskolc) na úrovni expertov a následne aj štatutárnych zástupcov oboch strán?

Ak by tomu niekto nerozumel, tak polopaticky ešte raz: Prečo odborníci (právnici, ekonómovia) z Mestského úradu Rimavská Sobota a maďarskej strany spoločne nepripravili prijateľné zmluvné základy či osnovu spolupráce pre obe strany? Ako aj: Ak už boli nejaké návrhy zmlúv a dohôd pripravené (pozn.- a boli vôbec také spoločné?), prečo si obaja štatutári (primátor nášho mesta a konateľ z Borsod Invest- MFA) spoločne nesadli na konečné dokozmetikovanie zmlúv spolupráce a obojstranne  prijateľné podmienky? Tam sa mohli dohodnúť na záverečných podmienkach založenia spoločnej futbalovej akadémie- počet jej konateľov, percentá v orgánoch eseročky, percentá finančnej podpory oboch strán, podpora očakávanej technickej, materiálovej, príp. personálnej pomoci TSM…

Nuž, tento proces za takmer rok prebiehal skôr v amatérskom manažovaní a je otázne, či vôbec vedenie mesta (pri doterajšom výkone a postupe) uvažovalo o spoločnej futbalovej akadémii? Mnohým zúčastneným sa konečne otvorili oči a videli…

PS- Nové znenie uznesenia MsZ z 12.7.2018 prinášame v skratke, nakoľko gramatická (morfologická a syntaxová) podoba prečítaného sa dvakrát mierne menila a konečná verzia zrejme prejde aj jazykovou úpravou: Mestské zastupiteľstvo súhlasí s MFA v Rimavskej Sobote a podľa Rokovacieho poriadku MsZ sa prerušuje rokovanie (na základe objavenia sa nových skutočností) a pokračovanie bude do 25.júla 2018. Pričom MsZ odporúča primátorovi mesta a členom komisie rokovať na úrovni štatutárnych orgánov Mesta RS, MŠK, MLSz (Maďarský futbalový zväz) a DVTK (Borsod Invest). Na týchto rokovaniach je potrebné vyjasniť a vyriešiť existujúce sporné body a predložiť nové znenie zmlúv a dohôd (s upravenými zásadnými článkami). Zároveň tieto zmluvy a dohody budú musieť byť predložené na hlasovanie na pokračujúcom rokovaní prerušeného zasadnutia MsZ.

A tu už stačí iba dodať, že to bude posledná borba. Ak sa tam rozhodne tak-či-onak, dôsledky toho pocítime neskôr všetci…

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ, foto: M. Kanalová

 

Publikované 12. 7. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.