Budúci primátor: Nie podnikateľ a ani úverový budovateľ

11. Júl 2018 · Autor: admin 

Prvý si bude dozerať iba na svoj biznis. A ten druhý ? Bude síce budovať, ale z úverov. Takže hry! Budú však iba hry stačiť pre toto mesto? Určite, NIE! Pre to, aby mladí neodchádzali a v Rimavskej Sobote nezostávali iba dôchodcovia a sociálne neprispôsobiví, bude treba viac spraviť zo strany budúceho primátora. Na jednej strane bude musieť nadviazať na pozitívne kroky doterajších primátorov, na druhej sa však bude musieť vyvarovať ich doterajších a zjavných slabín!

V prvom rade si bude musieť nový primátor vystaviť úplne nové priority svojej politickej a pracovnej činnosti. V skratke by mohli znieť takto:

1.Práca pre obyvateľov mesta – Rokovania s vládou, SARIO a investormi!
2.Fungujúca efektívna samospráva – Úrad pre občana!
3.Dobré vzťahy s politickými stranami, s vládou a ministerstvami
4.Zvýšiť príjmy mesta z predaja nepotrebného majetku
5.Získať nové projekty (najmä na obnovu Župného domu, priemyselného parku v kasárňach, Domova mládeže a rozvoj služieb v meste)
6.Škrtnúť náklady na duplicitné činnosti mesta
7.Znížiť dane občanom a začínajúcim podnikateľom
8.Znížiť úverovú záťaž mesta – Švédsky model rozpočtu mesta!
9.Optimalizovať školstvo, kultúru a šport podľa finančných možností mesta
10.Skvalitniť verejno-prospešné služby a správu rekreačných a telovýchovných zariadení TSM (v meste i v RO-ZV Kurinec).

Okrem týchto hlavných priorít bude musieť budúci primátor ovládať demokratický štýl riadenia mesta, v spolupráci s poslancami MsZ, komisiami, občianskymi výbormi a občianskymi združeniami. Musí mať ochotu k participovaniu občanov a odborníkov moci na všetkých úrovniach riadenia mesta a jeho organizácií. Bude musieť mať vždy na zreteli rozpočtovú perinu mesta a finančnú náročnosť mestských činností, takisto politiku princípov a nie záujmov, aby neplatilo doterajšie: Chlieb nenáme, ale hry na výsosť!

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 11. 7. 2018

 

Comments

3 komentáre/ov - “Budúci primátor: Nie podnikateľ a ani úverový budovateľ”

  1. PRISRO - 11. Júl 2018 17:06

    Momentálne, alebo mentálne sa stotožňuješ s legislatívou normalizácie, v nie pravom, ale ľavom slova nezmysle

  2. explorer - 12. Júl 2018 15:52

    viva,takze kandidujete?

  3. viva - 14. Júl 2018 11:34

    Po toľkých antikampaniach voči mne- zo strany súčasného- už mám záujem zastaviť súčasný štýl riadenia mesta ! Ale do 11.septembra je ešte čas… :-)

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.