Silnejšie zastúpenie občanov je nevýhodné pre primátora?

4. Júl 2018 · Autor: admin 

Presnejšie by to malo znieť takto: Silnejšie zastúpenie zástupcov občanov v budúcom Mestskom zastupiteľstve v Rimavskej Sobote bude nepríjemné pre súčasného primátora?Prečo? Bude pravda z nadpisu o autokratickej filozofii súčasného primátora? Ten do dnešného dňa (4.7.2018) nepodpísal uznesenie MsZ o rozšírení počtu poslancov v budúcom volebnom období. Ostatné, z toho istého rokovania, pritom podpísal…

A tak, aký dôvod má súčasná hlava mesta na nepodpísanie uznesenia MsZ o rozšírení poslancov MsZ zo súčasných 19 na 21? Pozrime sa najprv na zákonom stanovené: Podľa Rokovacieho poriadku MsZ v Rimavskej Sobote (čl.11 a ods. 11 RP z 19.6.2012)- podpísané JUDr.Jozefom Šimkom- primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. … Primátor prerokuje pred pozastavením jeho výkonu  v mestskej rade.

Tak, tú poslednú vetu spochybňovať nebudeme, ale predsa len dodávame, že aj tak by rozhodnutím rady nebol primátor nijako viazaný. Takže, táto podmienka je určite len pre srandu králikov!

Radšej sa pozrime na prvú časť čl. 11, ods. 11 RP: 1. Zákonu očividne uznesenie MsZ o zvýšení poslancov v Rimavskej Sobote na 21 neodporuje, lebo zákon č. 369/1990 (i s jeho neskoršími úpravami) stanovuje počet poslancov v rozmedzí 15-25,pre mesto s počtom obyvateľov 20.001-50.000. Takže, by mohlo byť v našom meste pri 22.355 obyvateľoch kľudne aj 22 zástupcov občanov ! A to by sedelo aj matematicky (1.000 voličov na 1 mandát poslanca) a aj bolo by to demokraticky logické, že vyšší počet ich zástupcov vytvára aj presnejší obraz i odraz politických názorov a zloženia obyvateľstva nášho mesta! A tým by sa aj vyrovnal počet poslancov k počtu obyvateľov obvodu okolo Tomašovej. Teda 4 poslanci na cca 3.900 obyvateľov…

2. A teraz sa poďme pozrieť na domnelé dôvody primátora (keď uznesenie o zvýšení poslancov MsZ na 21 nepodpísal v domnení, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné): Už sme to v článku Rimavská Sobota v novom volebnom období s 21 poslancami napísali, ale predsa to ešte raz zopakujeme: Ak sa primátor domnieva, že od novembra budú vyššie finančné náklady na samosprávu, tak hľadá na nesprávnom mieste! Lebo: a/ Ustanovujúce zasadnutie nového mestského parlamentu bude až po 30 dňoch (teda v decembri 2018) a odmeny poslancov sa budú vyplácať až v 2. polroku nasledujúceho roku 2019 (podľa nového rozpočtu mesta), takže finančne sa toto dobiehajúce volebné obdobie už nezaťaží.  b/ Nový poslanecký zbor určite upraví počet zasadaní v súlade so zákonom a bude spravidla zasadať maximálne 4-krát do roka. Doterajších 8 až 10 zasadaní- i s mimoriadnymi a slávnostným- boli často naozaj mrhaním času a neboli nevyhnutné z pohľadu dôležitosti úloh mesta. To skôr chýba lepšia organizácia prípravy materiálov na zasadnutia MsZ, ako aj dôkladnejšie predrokovanie bodov zasadnutia v komisiách a mestskej rade. To však pri autokratickom  nastavení riadenia mesta primátorovi skôr vyhovovalo…

Ako aj fakt, že pri nižšom počte poslancov sa silovo lepšie presadzuje primátor s nedemokratickým štýlom riadenia… Žeby o tomto bola skutočná domnienka  nepodpísania uznesenia MsZ o zvýšení počtu poslancov na 21 pri 22.355 obyvateľoch mesta? A čo tak riadiť mesto ako diktátor, bez poslancov?

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 4. 7. 2018

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.