Čo je vlastne ulica SNP?

20. Jún 2018 · Autor: admin 

Jedna jej časť (tá horná, ústiaca do námestia M.Tompu) je najrušnejšia ulica Rimavskej Soboty. Tá dolná by mala byť pešou zónou- aspoň podľa mienky ľudí nakupujúcich na tzv. obchodnej ulici. Mala by byť, ale nejakú dopravnú značku či zábrany v súčasnosti na križovatke ulíc SNP a Francisciho isto nenájdete!

Iba na doplnkovej značke, upozorňujúcej na tvar križovatky, chýba do obchodnej časti smer- odbočka. Ale tú si vodiči (nielen policajtov, ale aj zásobovačov, či iných vozidiel- motoriek i bicyklov) príliš nevšímajú. A tak súčasný stav, podľa kamier mestskej polície, je (najmä v podvečerných a nočných hodinách) hotovým eldorádom rôznych „víhiklov“ (z anglického: vehicles=vozidlá).

To je len jeden z problémov bezpečnostnej situácie statickej dopravy v Rimavskej Sobote. Utorkové zasadnutie Komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality pri MsZ (KVOaPK)- za prítomnosti odborného dopravného referenta MsÚ Jána Csordása- malo hlavný bod rokovania Stav bezpečnosti na mestských komunikáciách. V úvode zasadnutia predseda komisie Viliam Vaš v skratke vymenoval niekoľko príkladov zlepšenia podmienok bezpečnosti dopravných zariadení v meste. Medzi ne patria: 1. Nové priechody pre chodcov na Okružnej ulici v smere zo Žánovskej od Sobôtky, a aj dokončený chodník i parkovisko v tomto smere od zákruty, 2. Osvetlenie viacerých priechodov nakrižovatkách (i po viacerých upozorneniach Gemerlandu- napr. na uliciach Družstevná, Jesenského, Cukrovarská). Tu zaznela aj informácia, že počet priechodov sa bude v budúcnosti zmenšovať i kvôli vyšším zákonným podmienkam (horné osvetlenie i prípadné špeciálne označovanie blikajúcimi svetlami) na ich bezpečnostnú vybavenosť.  3. Nebezpečne prekážajúci kanalizačný vpust na SNP, je po pripomienkach občanov  a opäť GL, pomerne rýchlo opravený!

Avšak, ako je aj z nadpisu jasné, tých nedostatočných bodov je stále dosť. Tak vymenujme len niekoľko príkladov- majúcich sporné podmienky dopravnej bezpečnosti: 1. Okrem „pešej zóny“ bez zábran pre vozidlá, je to 2. Chýbajúca dopravná kolaudácia, resp. chýbajúci dopravný plán sídliska Západ, kde dodnes nie je od roku 1990 elektronická mapa statickej dopravy, dopravných tepien a parkovísk! Jedine ulica L.Svobodu je ako-tak riešená v dopravných plánoch mesta. Ale čo je smutnejšie, (keď prokurátor Ladislav Šupena bol z tohto faktu užasnutý), takýto stav je aj v iných častiach nášho mesta. Napr. chýba elektronická mapa dopravných tepien aj na Sídlisku Rimava, Ul. Malohontskej a inde… Táto sizyfovská geometrická úloha už zrejme čaká na novú samosprávu mesta- po novembrových komunálnych voľbách.

Ďalší člen komisie Alexander Vaškúty upozornil na zosúvajúcu sa a majetkoprávne nevysporiadanú komunikáciu  v Mojíne k sokoliarni. Tu, pri častých návštevách školských výprav autobusmi, hrozia kolízne situácie,napr. dvoch autobusov a takmer stovky detí na nespevnenom povrchu cintorínskej cesty vedúcej k vytúženým sokolom.

Podpredseda komisie, Ladislav Šupena upozornil na iný bradatý problém- zákazy vjazdu (s výnimkou rezidentských kariet a dopravnej obsluhy) na parkoviskoŠ.M.Daxnera (za kultúrnym domom- inak citlivá kauza z 90-tych rokov- pod názvom Vološinovo parkovisko), ako aj pri starej Družbe na Malohontskej ulici (tiež spojená s petíciou občanov  v minulosti) a najnovšie aj rysujúci sa zákaz na Dobšinského ulici (známy aj ako Slivova interpelácia- z Gemerlandu). Pritom v tom poslednom prípade by ulica mohla byť odľahčená napríklad aj tým, keby obyvatelia mohli parkovať so svojim autami vo vnútri dvora a vonkajšie parkoviská na ulici by uvoľnili pre pacientov zdravotného strediska, rodičov školy, ako aj pre pracovníkov káblikárne. Druhá možnosť- vybudovanie veľkého záchytného parkoviska na pozemkoch mesta pri Rimave- je síce zdĺhavejší, ale elegantnejší návrh, ktorý vyrieši frekventovanú Dobšinského ulicu (najmä statickú- parkovanie ale aj dynamickú dopravu)! Tento variant, po rozprave, komisia schválila ako odporúčacie uznesenie- oslovujúce vedenie mesta (plány, projekt, hľadanie zdrojov) a mestské zastupiteľstvo (ako zámer a vyčlenenie zdrojov na výstavbu), podobne ako tomu bolo na Západe na ulici Por.Ušiaka.

Členka komisie a preventista PZ-SR Katarína Baboľová upozornila na rozširujúce sa množstvo žltých čiar (zákazy státia) na uliciach mesta. Tie, podľa názoru viacerých vodičov, zbytočne znižujú počet parkovacích miest, ohrozujú chodcov prechádzajúcich mimo priechodov pozdĺž takýchto ulíc (napr. Železničná, Šrobárová  a iné), resp. sú aj komplikované a zmätočné (či neriešiteľné, ako pri tržnici smerom na starú poštu!- ako to zaznelo na rokovaní z úst odborníka). Ján Csordás zároveň informoval prítomných členov KOVPaPK (Vaš, Šupena, Jakab, Baboľová, Kišová, Karas, Vaškúty, Zagyi) o nových projektoch MsÚ, keď budú riešiť Tomášikovú ulicu (ale i ďalšie bez značiek), ktorá je tesne po rekonštrukcii a budú sa na nej po celej dĺžke obnovovať vodorovné dopravné značenia. Ako perlička zaznel i fakt, že TSM sú v súčasnosti schopné realizovať iba jeden náter súčasne a až napr. po bielej nabehnú na žlté čiary. Lebo nemajú ani štandardizované zariadenie na vodorovné dopravné značenia (ako mala v minulosti okresná správa ciest)…

Otázka predsedu na chodníky a priechody na Bakte a starej Sobôtke tak skoro zodpovedaná však nebude. Lebo chýbajú, všakže vybudované chodníky a tie tiež nie sú majetkovoprávne vysporiadané. Táto stará pesnička už ani neznie dobre- časom sa stáva ošúchanou a akékoľvek vedenie mesta sa doteraz tvárilo, že je to mimo ich zorného poľa. Už radšej ani nespomínam, že na obe akcie zastupiteľstvo už dávno vyčlenilo po 5 tisíc Eur (na majetkové a projektové náklady).

V závere rokovania si ešte členovia komisie rozdelili služby pri preventívnej prehliadke  s názvom: Vysvedčenie bez alkoholu! Akcia má prebehnúť i v súčinnosti s MsP a PZ-SR v deň vydávania vysvedčení 29.6.2018. O kontrolnej činnosti budeme ešte bližšie informovať i na Gemerlande.

Autor: Viliam Vaš, predseda KOVPaPK

 

Publikované 20. 6. 2018

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.