Bude z interpelácie poslanca Čemana tretia kolíková vojna?

18. Jún 2018 · Autor: admin 

Zaujímavé dve možné implikácie, alebo dve rozličné riešenia problému „slepej ulice“ (za predajňou Jednota na Sídlisku Rimava) vyčnievajú z riešenia prastarého problému, na ktorý ešte v apríli upozornil poslanec Ján Čeman na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota.

Buď je ulica slepá (ako hovorí zvislá dopravná značka), a tým pádom musí byť „zakolíkovaná“, alebo sa odstráni dopravná tabuľa, a aj legálne sa otvorí v súčasnosti už reálne prejazdná komunikácia pri Monte Carle a ďalej pomedzi 11-poschodové trojčatá.

Vo svojej kvalifikovanej otázke poukázal poslanec Čeman na nezrovnalosť dopravnej situácie a dopravných značiek na sídlisku Rimava-Malohontská. Odpoveď primátora mesta je našťastie v tomto prípade jednoznačná a žiadna tretia kolíková vojna sa v nej nečrtá: „Bol daný pokyn vo verejnom záujme správcovi miestnych komunikácií na odstránenie zbytočnej dopravnej značky.“

Otázkou však naďalej ostáva, že ak na jednom mieste toho istého sídliska môžu byť otvorené a pre autá prejazdné kľukaté a zložité komunikácie, tak prečo sú kvetináče a uzavretá rovná a široká cesta pri B1 a B2? Či, tam nie je „verejný záujem“, iba osobný?

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 18. 6. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.