Okresná vlastivedná súťaž Pramene

16. Jún 2018 · Autor: admin 

V priestoroch CVČ Relax Rimavská Sobota sa 7. Júna konal XXXV. ročník okresnej vlastivednej súťaže „PRAMENE“, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od roku 1983. Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna výchova v obsahu vyučovacieho procesu absentuje.

Je určená žiakom 7. ročníkov ZŠ (prihlasujú sa 5-členné družstvá) a druhotným cieľom je vzbudenie záujmu o regionálnu históriu. Súťaž každoročne prebieha v jednom kole. V roku 2018 súťažilo spolu 8 družstiev zo šiestich základných škôl z okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Od svojho začiatku je súťaž orientovaná hlavne na stálu expozíciu múzea. Príprava na súťaž je aj motiváciou k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy. Predchádza jej rozsiahly lektorský výklad zameraný na obsah súťaže.

V tomto roku to bol jubilejný ročník a preto bola súťaž rozšírená z pôvodných päť častí na šesť. Pribudlo jedno kolo pod názvom „Vysvetli pojem“. Okrem toho sa v súťaži ukrývalo aj niekoľko ďalších prekvapení, ktoré súťaž spestrili a odľahčili. Súťažiace družstvá prezentovali svoje vedomosti z piatich odborov, ktoré odrážajú skladbu zbierkových fondov múzea. V dvoch odboroch sa odpovedalo ústne (žiaci si ťahali otázky, každé družstvo jednu) a v troch odboroch písomne (súťažiace družstvá písali test). Aj nové ústne kolo súťaže prebehlo formou ústnych odpovedí na otázky, ukrývajúce sa pod vyžrebovanými číslami. Odpovede jednotlivých družstiev hodnotila odborná porota (odborní pracovníci, kurátori fondov múzea), jej predsedkyňou bola riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová. V odbornej porote je už tradične prítomný aj hosť z MsÚ Rimavská Sobota (z oddelenia školstva, mládeže a športu), v roku 2018 to bola PaedDr. Dana Spišáková.

Víťazné družstvá získali okrem diplomov i zaujímavé vecné ceny, udelené boli aj dve špeciálne ocenenia za individuálne položené otázky. Tou najhlavnejšou je však to, čo sa súťažiaci naučili nad rámec povinností v škole o regióne v ktorom žijú. Potešujúce je, že v posledných ročníkoch súťaže sa do súťaže hlásia aj školy so vzdialenejších lokalít okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Tento rok to boli školy z  Tisovca, Klenovca, z Tornale a z Jesenského.

Do súťaže sa v roku 2018 zapojili 2 základné školy z Rimavskej Soboty a 4 základné školy z iných miest regiónu Gemer-Malohont. Do súťaže sa pôvodne prihlásilo spolu 10 družstiev. Dve družstvá sa počas prípravy odhlásili (jedno zo ZŠ Jesenské a jedno zo ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota) a súťaže sa nakoniec zúčastnilo osem družstiev.

Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec, na druhom družstvo zo ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec a na treťom družstvo zo ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota.

Autor: PhDr. Elena Lindisová, GMM

 

Publikované 16. 6. 2018

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.