Interpelácia poslanca Slivu: Zákaz vjazdu do vnútroblokov?

13. Jún 2018 · Autor: admin 

Ešte 24.apríla 2018 na zasadaní mestského zastupiteľstva požiadal poslanec Tomáš Sliva v mene občanov z Dobšinského ulice v Rimavskej Sobote možnosť umiestnenia tabule so zákazom vjazdu motorových vozidiel do vnútroblokov bytoviek medzi diagnostickým centrom a základnou školou.

Dôvodom tejto interpelácie sú parkujúce cudzie vozidlá vo vnútorných dvoroch činžiakov na tejto ulici, ktorá, ako je známe, susedí s najväčšou zamestnávateľskou firmou v našom meste. Zamestnanci si odstavujú svoje motorové tátoše do spomínaných dvorov,  a tak zaberajú miesta pre vozidlá obyvateľov týchto bytoviek. Nehovoriac o vyššom pohybe motorových vozidiel cez komunikácie susediace aj s detským ihriskom…

Odpoveď primátora mesta, tentoraz bola síce obšírnejšia (ako v prípade Jánošíkovej ulice  v súvislosti s inou dopravnou značkou). Ale obávame sa, že výsledný efekt vybavenia žiadosti občanov z Ulice P.Dobšinského bude podobný tomu z Jánošíkovej. Teda, bude alibisticky odsúvaný do konca roku 2018, a potom pravdepodobne- do stratena…

Odpoveď prinášame redakčne skrátenú: Mesto Rimavská Sobota v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne komunikácie (na základe informatívneho rokovania s Oľgou Pivarčovou (predsedom spoločenstva BDD na Ulici Dobšinského 22-24 ešte v roku 2017!) určí vo verejnom záujme použitie nasledovných trvalých dopravných značiek za bytovkami 14, 16, 18, 20, 22, 24: Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (pozn.- i bicyklov a širších vozíkov!) v oboch smeroch a s Dodatkovou tabuľkou „Okrem vozidiel záchrannej služby“ a poslednou Cestička pre chodcov.

Termín dohodnutý na rokovaní je najneskôr do konca roka 2018 (pozn.- presne ho však určí cestný správny orgán- teda ten, ktorý dáva aj túto odpoveď!).

Ďalšiu časť odpovede síce veľmi nechápeme, a tak ju radšej uverejníme v plnom znení: Dôvod žiadosti: 1.) účelové komunikácie za bytovkami využívajú na parkovanie hlavne obyvatelia predmetných bytoviek, 2.) od odovzdania bytoviek zo strany mesta nebol vypracovaný projekt dopravného značenia.

Takže: Ad 1./ Chce mesto zabrániť, aby obyvatelia využívali dvor na parkovanie? Takto explicitne to tam nie je, ale implikácia prv prečítanej odpovede ako keby naznačovala, že v budúcom projekte (ak vôbec nejaký bude!) sa o niečom takom uvažuje…  Či, iba my nerozumieme úradníckej hatlanine?  Ad 2./ Žeby, po takmer 40-tich rokoch, bol už čas vypracovať nejaký projekt dopravného značenia v tejto časti mesta?

A ešte perlička primátorovej odpovede: Od roku, okrem BDD 22-24, z ostatných bytoviek (14, 16, 18, 20) občania nežiadali žiadnu zmenu.

Ale teraz ju, ústami poslanca MsZ Tomáša Slivu, evidentne žiadajú…

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 13. 6. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.