KDH-BBSK: Voľby krajského predsedu a komunálne voľby 2018

12. Jún 2018 · Autor: admin 

V kúpeľnom prostredí obce Kováčová sa konalo ďalšie riadne zasadnutie Krajskej rady Kresťanskodemokratického hnutia. Tentoraz sa nieslo v znamení voľbu predsedu a troch podpredsedov krajskej rady, ale i v ovzduší predstavovania kandidátov na primátorov miest, starostov obcí  a poslancov zastupiteľstiev v našom Banskobystrickom kraji. Náš okres zastupoval predseda OC-KDH v Rimavskej Sobote Viliam Vaš.

V úvode všetkých účastníkov zasadnutia rady privítal predseda OC-KDH Zvolen Jozef  Ďurica a starosta obce Kováčová Ján Izrael. Po úvodných procedúrach (voľby komisií- návrhovej a mandátovej- Vaš, Baxa, Novodomec, volebnej- Ďurica, Lauková, Lešo) nasledovalo privítanie prítomných hostí: predsedu KDH Alojza Hlinu, podpredsedu KDH Petra Bobulu a člena predsedníctva KDH Milana Kabinu.

V tajných voľbách do krajskej rady, pri jednom kandidátovi na predsedu a troch na podpredsedu, bol všetkými hlasmi prítomných členov rady zvolený za predsedu KR-KDH poslanec BBSK Ján Beljak. Za podpredsedov boli zvolení Andrea Baníková (Poltár), Radovan Junas (Žiar nad Hronom) a Jaroslav Jarábek (Zvolen). Všetci kandidáti zároveň predniesli aj obligátne predvolebné príhovory, kde najviac rezonoval apel poslankyne BBSK A.Baníkovej pritiahnuť do KDH mladých a kompetentných ľudí, ale tiež stále prinášať nové témy do slovenskej politiky.

V ďalšej časti oboznámil členov rady predseda KDH Alojz Hlina o vnútrostraníckej situácii po ružomberskom sneme a slovenskej rade v Mýtnej pod Ďumbierom a hovoril aj o stratégii personálnej a politickej kontinuity počas štyroch rokov parlamentného obdobia 2016-2020. Dlhodobý pocit deficitu v personálnej oblasti v BBSK bol na sneme doriešený  v podobe zvolenia Milana Kabinu do 12-členného predsedníctva KDH za BBSK. Troška však stále zaznieva pocit, že stanovy KDH by mali mať „automat“ na zástupcov všetkých 8 krajov.  V minulosti to bol BBSK, teraz je to Trenčín, ktorý nemá svojho zástupcu v predsedníctve KDH. V tejto časti vystúpil aj podpredseda KDH Peter Bobula s informáciami o priebehu a záveroch celoslovenskej rady KDH z Mýta pod Ďumbierom. Hovoril aj stanovení reálnych cieľov v BBSK v komunálnych voľbách 2018. Takisto, člen predsedníctva KDH Milan Kabina informoval o koordinovaní pestrej činnosti organizácie mladých kresťanov KDMS v regiónoch Slovenska.

V najrozsiahlejšej časti prebehla prezentácia predsedov okresných centier z 13 okresov BBSK (v abecednom poradí), v ktorej predstavili svoje predstavy o komunálnych voľbách 2018,  ako aj svojich kandidátov na primátorov, starostov i poslancov obecných a mestských samospráv. Po tejto časti konštatoval novozvolený predseda Ján Beljak, že kraj má šesť kandidátov na primátorov miest a desiatky kandidátov na starostov obcí a poslancov. Zároveň podpredseda KDH Peter Bobula informoval o ďalších podujatiach KDH v júni- najprv výstup na Ďumbier, potom generálna porada zástupcov KDH v samosprávach Slovenska a v závere júna Deň rodiny v Zázrivej na Orave, na ktorej sa čakáva účasť až do 500 rodinných príslušníkov členov KDH.

Autor: Viliam Vaš, člen KR-KDH

 

Publikované 12. 6. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.