Čo ponúkne múzeum návštevníkom v júni

7. Jún 2018 · Autor: admin 

Počas júnových dní ponúkame návštevníkom Gemersko-malohontského múzea prehliadku piatich tematicky rôznorodých výstav, súčasťou ktorých sú hravé aktivity.

Výstava Kremikové nebo. Historická výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RS NET Vás oboznámi s „pravekom“ osobných počítačov a tak spoznáte počiatky „digitálneho veku“, ktorý je pre nás už úplne samozrejmý. Prezentovaná je výpočtová technika s príslušenstvom používaná predovšetkým na území Československa v období rokov 1982 až 1993 zo zbierok spoločnosti RS NET Rimavská Sobota, napríklad uvidíte počítače rady PMD 85, ktorého kompletizácia prebiehala aj v Rimavskej Sobote. Výstava potrvá do 30. júna 2018. Súčasťou výstavy je aktivita QR kódy a história … čo majú spoločné?, ktorá spája výdobytky moderného sveta so zaujímavosťami z histórie Gemersko-malohontského múzea. Prostredníctvom smartfónu a jednoduchej aplikácie nasnímate texty o múzeu, zašifrované pod QR kódmi umiestnenými v priestore výstavy. Aktivita bude návštevníkom k dispozícii aj po skončení výstavy v priestoroch múzea.

Výstava Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu je venovaná pamiatke slovenského učiteľa, vojaka a bojovníka FFI, rodáka z Klenovca, Karolovi Pajerovi (1919 – 1944). Karol Pajer po porážke Francúzska nacistickým Nemeckom pomohol zachrániť stovky detí z rôznych častí Európy pred ich deportáciou a padol ako partizán v boji za slobodu Francúzska a Slovenska proti presile vojsk nemeckých okupantov a francúzskej kolaborantskej vlády v priestore Mont-Mouchet pri mestečku Pinols. Výstava potrvá do 31. augusta 2018.

Výstava Spomienka muránskej kameniny prezentuje výrobky významnej manufaktúry na výrobu kameniny v Muráni, ktorú v roku 1823 založili Koháryovci  a ktorej majiteľmi sa neskôr stali Coburgovci. Vystavené sú vzácne výrobky z ranného obdobia výroby – výrobky s rodovým erbom Koháry, výrobky s modrým viedenským motívom, taniere s  prelamovaným okrajom, ako aj s obľúbeným motívom viničových listov v zelenom a modrom prevedení. Svojou krásou a rozmanitosťou zaujmú výrobky s motívom vtáčika a kohútika, výrobky zdobené kvetinovým motívom, maľované voľnou rukou i cez šablónu. Výstava je dvojjazyčná (v slovenskom a maďarskom jazyku) potrvá do 2. septembra 2018. Výstava je výsledkom výskumnej úlohy historičky Baníckeho múzea v Rožňave – Mgr. Sylvii Holečkovej.

Súčasťou výstavy je aktivita Kameninové črepiny spomienok v tvojej pamäti. Zábavný tréning pozornosti a pamäte, pozostávajúca z troch častí. V prvej časti si návštevníci overia, koľko je schopná zachytiť naša pamäť z časovo ohraničenej  prehliadky výstavy. Aktivita upozorňuje na detaily, ktoré by inak zostali nepovšimnuté. V druhej časti aktivity sa pracuje s obsahom výstavy, pri riešení jednoduchých zadaní. Zároveň je tu aj priestor pre vlastný návrh na zdobenie muránskej kameniny. Aktivita je určená pre skupiny žiakov 2. stupňa základných škôl a pre študentov gymnázií a stredných škôl. Skupiny je potrebné dopredu objednať (kontaktná osoba – PhDr. Elena Lindisová – lindisova@mmuzeum.sk, 047/56 32741). Do aktivity sa môžu zapojiť aj individuálni návštevníci i rodiny s deťmi.

K týmto prebiehajúcim výstavám pribudla 6. júna 2018 výstava s názvom ZOO – preťažená Noemova archa, ktorá predstaví viac zo života zoologických záhrad na Slovensku a vo svete, priblíži ich históriu i skryté zákutia a najmä význam pri záchrane ohrozených živočíšnych druhov. Výstavu zapožičalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V priestoroch stálej expozície venovanej protifašistickému odboju a Slovenskému národnému povstaniu v Gemeri-Malohonte nájdu návštevníci fotostenu, pri ktorej sa môžu odfotiť v rakúsko-uhorskej pechotnej uniforme I. svetovej vojny. V stálej vlastivednej expozícii si počas júnových návštev múzea môžu pozrieť kožené kápsy zo zbierok múzea, vyrobené okolo roku 1900. Od 18. mája môžu návštevníci múzea svoje zážitky z prehliadky zdieľať na sociálnych sieťach okamžite prostredníctvom wifi.

Zdroj: Mgr. Martina Oštrom Mareková, PR-referentka múzea

 

Publikované 7. 6. 2018

 

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.