FOTOSÚŤAŽ: Región Malohont vašimi očami

4. Jún 2018 · Autor: admin 

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 6. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Súťažné fotografie je možné posielať do 30.09.2018.

Fotosúťaž poskytuje možnosť poukázať na to najlepšie, čo v regióne Malohont a jeho okolí máme. Na miesta, pamiatky, ľudí i udalosti, ktoré zaujmú oko domáceho, i toho fotografa, ktorý sa sem práve vďaka nim stále rád vracia. Súťažiť sa bude v nasledovných kategóriách:

 1. Prírodné krásy
  stromy, jaskyne, rybníky, skalnaté útvary, vodné toky a pod.
 2. Kultúrne dedičstvo
  kultúrne a historické pamiatky, pamätihodnosti, tradičná architektúra, tradičné podujatia, uchovávanie zvykov, remeslá a pod.
 3. Ľudia a život
  ľudia pri práci, deti, rôzne aktivity realizované v regióne a pod.
 4. Naše obce
  akékoľvek zábery z obcí Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Kokava nad Rimavicou, Kraskovo, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik – momentky, detaily, ľudia pri práci, zaujímavosti obcí a pod.

Do každej z uvedených kategórií možno poslať maximálne 3 fotografie zhotovené na území MAS MALOHONT* s výnimkou kategórie č. 4, do ktorej možno poslať max. 3 fotografie z každej z obcí, ktorých sa táto kategória týka, pričom výber obcí nie je stály a mení sa pravidelne každý rok. Kategória sa ujala vďaka tomu, že fotografom poskytuje „voľnú ruku“, nakoľko v rámci nej môžu poslať akýkoľvek záber z uvedených obcí, či už pôjde o detaily, momentky, ľudí alebo iné objekty, ktoré zaujmú ich oko.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne hodnotiaca komisia a svojich favoritov si bude môcť vybrať aj verejnosť prostredníctvom hlasovania na web stránke MAS MALOHONT. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom prebehne koncom roka 2018 v Hnúšti počas otvorenia výstavy fotografií, na ktorú budú pozvaní všetci zapojení súťažiaci aj verejnosť.

Z vybraných fotografií bude vydaný kalendár na rok 2019. Rovnako vybrané fotografie postúpia do celoslovenskej súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP, ktorej vyhlasovateľom je Národná sieť rozvoja vidieka SR. V jej minulom ročníku práve fotografie z nášho regiónu obsadili dve prvé, jedno druhé a jedno tretie miesto. Všetky fotografie budú zároveň súčasťou databázy MAS MALOHONT, ktorá má v pláne v priebehu najbližších rokov vydať hodnotnú knihu fotografií, ktorú získajú súťažiaci zo všetkých ročníkov fotosúťaže.

Podrobné podmienky súťaže a prihlášku nájdete na web stránke MAS: www.malohont.sk

* územie MAS MALOHONT:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Zdroj: Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT

 

Publikované 4. 6. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.