Komplikované predaje, hospodárenie mesta,novela rozpočtu, snaha o zmeny v rade i emotívna výstava

29. Máj 2018 · Autor: admin 

Zástupcovia občanov v zastupiteľstve  si po dnešku môžu trocha vydýchnuť. Rimavská Sobota nezostala úplne v hanbe pred veľkými médiami a iniciátormi výstavy Priebeh 20.s toročia- o neznámych hrdinoch Slovenska.I keď priebeh diskusie o tomto bode bol viac-menej nedôstojný.

Naopak, poslanci mesta môžu byť hrdí na svoje hlasovanie, pretože schválili jej usporiadanie na území nášho mesta, i napriek dvom odmietnutiam zo strany primátora na  jej umiestnenie na Hlavnom námestí, resp. na Námestí Š.M.Daxnera  a po štyroch predchádzajúcich neodhlasovaných návrhoch. Nakoniec, prešiel až návrh poslanca Viliama Vaša…

Záverečný účet mesta bol nakoniec predložený s menším ziskom, než avizoval primátor ústne v apríli (pri asfaltovaní). Druhá zmena rozpočtu priniesla i pestré výmeny postojov zúčastnených. Vo výsostne politickom bode neprešiel návrh poslanca Ivana Hazuchu na odvolanie členov rady a dozornej rady v teplárenskej spoločnosti Stefe. A nakoniec o futbalovej akadémii sa ani nehlasovalo, lebo poslanec Miroslav Bitala (predseda ad hoc komisie) ešte nemal pripravenú slovenskú verziu návrhu zmluvy s maďarskou stranou z Diósgyőru. A tak ho z rokovania vynechala samotná hlava mesta. Následne poslanci odsúhlasili pôvodný návrh programu a bezprecedentným spôsobom ešte hlasovali o doplnení ďalších bodov programu (nové zloženie mestskej rady, informácie o mediálne sledovanej výstave) a nakoniec ešte aj tak bod o obchodnej verejnej súťaži v mestských lesoch bol zabudnutý, o ktorom sa však predsa rokovalo v bode všeobecná rozprava.

Návrhová komisia v zložení Viliam Vaš, Zsolt Főző  a Ivan Hazucha mala dnes zložitú úlohu, pretože v skoro každom sa objavili a viaceré pozmeňujúce návrhy. Dokonca jeden výrazný  v samotnej druhej zmene rozpočtu-pre športy, po ktorých sa musel odhlasovať osobitne, resp. nanovo prepočítavať príjmy a náklady v rozpočte.

Pritom je zvláštne, že záverečný účet prijali poslanci bez výhrady a iba s malými pripomienkami ohľadne vysokých pohľadávok mesta a otáznej úverovej ťarche mesta. I samotný rozpočet mesta sa javí ako dobrý, avšak ako to poznamenal aj poverený vedúci ekonomického odboru: Je to otázka politických priorít. „rozpočtovým miš-mašom“. Aj predseda finančnej komisie Samuel Urban povedal: Prerokoval sa veľký počet zmien v návrhu rozpočtu  a niektoré sú podľa neho rozšafné a naopak, ďalšie poddimenzované. Isto, je to o prioritách vedenia mesta…pretože poslancom na zmeny, resp. nové podnety veľa priestoru a finančných rezerv nezostáva! Tentoraz „až“ 1.067.- Eur! Viac sa o novele rozpočtu  budeme zaoberať v osobitnom článku na Gemerlande. Lebo primátorove: „Mýlite sa, na výstavbu tobogánu nepoužijeme ani cent z rozpočtu mesta, zoberieme si úver a budeme to splácať zo zisku na Kurinci,“ znejú viac marketingovo ako ekonomicky korektne! Avšak, rozvoj Kurinca postupnými krokmi a jeho finálne zavŕšenie celoročným kúpaním i lepšími službami, ktoré dlhodobo navrhuje poslanec Viliam Vaš, nezavrhuje. A treba pripomenúť aj nesystematické návrhy, znova odboku, najprv zvýšenie kapitoly malých športov i šturmovanie s ďalšími piatimi ulicami na „doasfaltovanie“…

Očakávaná búrlivá diskusia ohľadne návrhu na zmeny v mestskej rade nakoniec nebola až taká horúca. Väčšina snemovne sa pri oboch Hazuchových návrhoch zdržala, a vyzerá to tak, že ľúty boj o miesta v oboch orgánoch sa presunie opätovne i na júnové zasadanie MsZ. Lebo je to vraj principiálna otázka. Len škoda, že v predchádzajúcich volebných obdobiach na to prevažne ľavicoví poslanci akosi demokraticky nemysleli…

Ohľadne „zatracovanej“ výstavy ešte bude reč, pretože pripravujem rozsiahlejší článok o nemiestnom divadle pred verejnosťou a pozornými médiami. Iba na ochutnávku- výstavu o zločinoch predchádzajúcich totalitných režimov chcel „niekto“ šikovne odsunúť pred bývalý obchodný dom, či do priestorov prázdninových škôl (!) alebo i také evidentné prehadzovanie si odmietavého stanoviska mesta. Nehovoriac o segregačnom návrhu dať výstavu do Čierneho mesta! Čítajte o niekoľko dní na Gemerlande a dozviete sa viac o charaktere mesta a čudných hrátkach jeho činovníkov…

Vo všeobecnej rozprave sa znova objavila nekonečná pieseň – dodatočné rozšírenie  zoznamu ulíc a chodníkov na asfaltovania. Ale to sme už spomenuli v ochutnávke, a tak viac v ďalšom článku.

Autor: Viliam Vaš, foto: M. Kanalová

 

Publikované 29. 5. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.