Práca zadarmo – a platby za aké peniaze?

25. Máj 2018 · Autor: admin 

Vraj, v Rimavskej Sobote sa  nájdu aj poslanci, ktorí za svoju prácu vo funkcii zástupcu občanov v mestskom zastupiteľstve, komisiách, výboroch či za vybavovanie záležitostí občanov vo svojom voľnom čase, nepotrebujú žiadnu odmenu!? Potom otázky na telo môžu znieť aj takto: Oni už majú komunizmus a neplatia za nič? alebo Robia samosprávne veci vo svojom dobre platenom pracovnom čase?

Tak či tak, zákon č.70/2018 zrejme socialisticky počíta s oboma variantmi, nevylučujúc ani kombináciu oboch. Vláda i deputáti veľkého parlamentu si pravdepodobne myslia, že poslanci na komunálnej úrovni robia profesionálnych (rozumej: dobre platených!) zástupcov ľudu. Oni, popri svojich parlamentných funkciách, môžu sedieť v dozorných či správnych radách rôznych štátnych (a opäť: dobre platených) firiem.  A akosi im nedochádza, že na najnižšej úrovni samosprávy poslanci často fungujú na úkor svojho osobného voľna, platia si sami mobilné telefóny a pohonné hmoty do svojich – takmer pracovných –tátošov.  Ani počas vlastných pracovných dovoleniek neprestáva byť poslancom mesta!

Viem, že hlavný kontrolór mesta má povinnosť upozorniť MsZ a vedenie mesta na nesúlad VZN či uznesení mesta so zákonmi Slovenskej republiky. Ale tento nový aprílový a očividne nedomyslený zákon je práve ten, na ktorý treba v našom meste počas všeobecnej rozpravy ako prvé upozorniť? A čo tak konflikt alebo, ak chcete, súbeh funkcií poslancov a riadenia minimálne dvoch mestských inštitúcií? Alebo, čo tak nepomerné počty zastúpenia poslancov v mestskej rade, mestských komisiách  a dozornej rade Stefe a.s. – podľa súčasného pomerne vyrovnaného zastúpenia počtov poslancov v oboch politických blokoch? Jáj, to sú politicky, a aj osobne citlivé témy?

Takže, znova späť k veci: V apríli MsZ v Rimavskej Sobote vo svojom uznesení č.46/2018 schválilo ad hoc komisiu v zložení poslanci Ivan Hazucha, Zoltán Bán, Samuel Urban, hlavný kontrolór Mikuláš Czirmaz a poverený vedúci ekonomického odboru MsÚ Miroslav Bielak. Tí majú za úlohu nájsť cestu na nový spôsob odmeňovania poslancov MsZ v našom meste tak, aby boli nové zásady v súlade so zákonom.

Už len ako folklórnu perličku môžeme spomenúť primátorovu poznámku od veci -o možnom zvýšení svojho platu. Alebo i podivuhodne medializovaný strop ročnej odmeny poslancov „maximálne vo výške jednomesačného platu primátora“. Nuž, čo na to- sem s tým, s primátorovým platom! Poslanci ani nebudú špekulovať o nejakých percentách, keď chlieb je drahší takmer zo dňa na deň…

PS: Zo zákona č. 70/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  bod 70:

V § 25 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.“.

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 25. 5. 2018

 

Comments

2 komentáre/ov - “Práca zadarmo – a platby za aké peniaze?”

  1. explorer - 25. Máj 2018 14:22

    viva, ruku na srdce, zasluzite si viac? hovorim vseobecne o poslancoch, nielen o vas. vacsina poslancov nie je ochotnych ani sa ozvat na rokovani, vrcholom ich cinnosti je interpelacia od obcanov. minimum poslaneckych navrhov, poslusne schvalovanie vsetkeho co navrhne primator, atd.

  2. viva - 27. Máj 2018 22:06

    Otázka je dobrá. Ale ruku na srdce- ktorí z operatívnych pracovníkov mesta si zaslúžia svoje mzdy ?
    Aj medzi nimi (mzda) i poslancami (odmena) sa nájdu niekoľkí, ktorí si určite zaslúžia tabuľkové mzdy a odmeny podľa smernice a možno aj viac. :-)

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.