Poslanci rozhodnú aj o udelení Ceny mesta

20. Apríl 2018 · Autor: admin 

Rimavskosobotskí poslanci zasadnú v utorok, 24. apríla. V úvode sa budú zaoberať majetkovoprávnymi otázkami. Rokovať sa bude aj o kofinancovaní projektu, zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, výzvu na poskytnutie dotácie vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mesto rámci nej predložilo žiadosť o poskytnutie financií  na rekonštrukciu strechy, rozvodov ústredného kúrenia  a vykurovacích telies, sociálnych zariadení, elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, hracej plochy v telocvični ZŠ P. Dobšinského. Celkové požadované financie na rekonštrukciu telocvične sú vo výške 107 tisíc eur, pričom výška spolufinancovania z vlastných zdrojov predstavuje 10 700 eur, čo najmenej 10% z požadovaných finančných prostriedkov. Spolufinancovanie bude zabezpečené z rozpočtu mesta.

Mestský parlament rozhodne aj o tom, komu bude udelená Cena mesta 2018. V kalendárnom roku môžu byť udelené najviac tri Ceny mesta, pričom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Návrhy na udelenie tohto ocenenia môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, komisie, obyvatelia mesta, občianske združenia, spolky, vedecké a umelecké inštitúcie, pôsobiace na území mesta.

Na toto ocenenie boli navrhnuté tieto osobnosti: tréner bojového umenia taekwondo Miroslav Bitala ml., pedagóg na dôchodku a predseda Rady Základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy v okrese Rimavská Sobota Mgr. Vladimír Repa, učiteľka na dôchodku Darina Zajacová, ktorá aktívne pracovala aj v rôznych mestských organizáciách, najmladší člen Britskej Kráľovskej mineralogickej vedeckej spoločnosti, autor a spoluautor niekoľkých vedeckých publikácií Štefan Faršang, niekoľkonásobný majster SR v silovom trojboji Pavol Slíž, pracovníčka hvezdárne a úspešná fotografka, zameraná na fyzikálnu fotografiu, ocenená aj na medzinárodných súťažiach RNDr. Daniela Rapavá, mestská kronikárka PaedDr. Elena Hroncová, predseda družstva Gemerprodukt Valice-OVD Ing. František Tóth, PhD., bývalý poslanec mestského zastupiteľstva a člen mestskej rady, ktorý je niekoľko rokov predsedom Katolíckeho krúžku a hlavným redaktorom cirkevného časopisu Olajág Ing. Tibor Pelle, kultúrna pracovníčka Tatiana Koniarová, divadelná ochotníčka Nadežda Garajová, pedagóg PaedDr. Jaroslav Bagačka, učiteľka hudobnej výchovy, speváčka, gitaristka a skladateľka Mária Páková a bývalý poslanec mestského zastupiteľstva Štefan Szőke. Na Cenu mesta je nominovaný aj Detský domov v Rimavskej Sobote.

Zástupcovia občanov prerokujú správu o asfaltovaní a rekonštrukcii ciest a mestských komunikácií, ako aj návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Mesta Rimavská Sobota. Zaoberať sa budú aj zmenou v zložení Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri MsZ. Z členstva tejto komisie sa 6. apríla písomne vzdala Angela Rózsahegyiová z dôvodu pracovnej a osobnej vyťaženosti.  Rokovanie je verejné. Uskutoční sa 24. apríla o 13.00 hod. v zasadačke v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote.

Autor: Marta Kanalová

 

Publikované 20. 4. 2018

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.