Odborný seminár

17. Apríl 2018 · Autor: admin 

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota,  pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov z radov obcí, miest a tretieho sektora na tému: Odstráňme chyby vstupných údajov a elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou nám bude pomáhať. Uskutoční sa 26. apríla 2018 (vo štvrtok), so začiatkom o 9.00 hod. v budove pobočky Sociálnej poisťovne, na Ul. K.Mikszátha č. 6 v Rimavskej Sobote, v zasadacej miestnosti na 4. poschodí. Prezentácia účastníkov od 8.30 hod. Na programe odborného semináru bude: elektronický evidenčný  list dôchodkového poistenia – najčastejšie chyby pri vypĺňaní formulárov, najčastejšie chyby registrácie a vykazovania zamestnancov zo strany zamestnávateľov, novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistní s účinnosťou od 1.1.2018, 1.5.2018,  1.7.2018 a od 1.1.2019. Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať na stretnutí, môžete zaslať e-mailom na adresu eva.pikulova@socpoist.sk (za elektronický evidenčný list DP) alebo  kristina.majanova@socpoist.sk ( za register poistencov a mesačné výkazy poistného) do 24.04. 2018. Svoju účasť je vhodné nahlásiť e-mailom na adresu rimavskasobota@socpoist.sk do 25.04. 2018, do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „seminár“ a do tela e-mailu priezvisko a meno účastníka, organizáciu a telefonický kontakt. Seminár  je bezplatný, kapacita je 60 miest.Lektormi budú zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota.

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.