Začalo sa jarné upratovanie, samospráva rozmiestňuje veľkoobjemové kontajnery

13. Apríl 2018 · Autor: admin 

Aj tento rok prebieha v Rimavskej Sobote veľké jarné upratovanie, ktoré organizuje samospráva. Na tento účel budú v meste a jeho mestských častiach postupne rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia vyhodiť odpad.

Jarné upratovanie prebieha od 12. apríla do 17. mája 2018 podľa harmonogramu, ktorý samospráva zverejnila na oficiálnej webovej stránke.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí stavebný odpad, nebezpečný odpad ako žiarivky, výbojky, monočlánky, pneumatiky, akumulátory, obaly z náterových hmôt. Odpad zo zelene, ktorý nebol skompostovaný, bude možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční v sobotu, 12. mája.

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE

12.04.–19.04.2018
Ul. K.Mikszátha – parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
Nám. Š.M.Daxnera – parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

19.04. – 26.04.2018
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu
Bývalá ubytovňa MsBS na Ul. Gorkého

26.04. –03.05.2018
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica –  autobusová zastávka vrch
Vinica – pod Oštromom

03.05. – 10.05.2018
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová – pri bytovkách

10.05. – 17.05.2018

Ul. Dobšinského

Zdroj: www.rimavskasobota.sk

 

Publikované 13. 4. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.