Meranie tuku pri príležitosti Svetového dňa zdravia

4. Apríl 2018 · Autor: admin 

Svetový deň zdravia sa slávi 7. apríla na počesť založenia Svetovej zdravotníckej organizácie – World Health Organization (WHO). Tento rok je zameraný na prevenciu nadváhy a obezity. V rámci neho sa v piatok, 6.4.2018 od 13.00. do 15.30 hod. v hypermarkete Tesco na Cukrovarskej ulici uskutoční akcia, kde bude záujemcom poskytnuté meranie % tuku  s poskytnutím odborného poradenstva pre zvýšenie pohybovej aktivity.

Organizuje ju Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote. Hlavným cieľom Svetového dňa zdravia je každý rok informovať celosvetovú verejnosť o špecifickej problematike dotýkajúcej sa sféry zdravia, ochorení a ťažkostí v oblasti zdravotníctva. V roku 2018 je jeho ústrednou témou prevencia nadváhy a obezity.

Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách nadváhy a obezity a poukázať na možnosti prevencie so zameraním na zdravý životný štýl. Obezita je nadmerné patologické množstvo tuku v organizme, ktoré poškodzuje zdravie človeka. Vzniká nesprávnym pomerom príjmu a výdaja energie, spôsobeným nesprávnym životným štýlom.

Na Slovensku majú nadváhu, alebo už obezitu 2/3 dospelej populácie. Zatiaľ čo u dospelých mužov sa percentá s nadváhou a obezitou v posledných rokoch na Slovensku príliš nemenia, epidemiológovia upozorňujú na zvyšujúci sa výskyt obezity u detí, dospievajúcich a u žien. Prevencia obezity spočíva v prevencii vzniku obezity, v prevencii opakovaného vzostupu po redukcii hmotnosti a v prevencii ďalšieho nárastu hmotnosti u obéznych osôb, ktoré nevedia schudnúť.

Zdroj: Mgr.Zuzana Bokorová,  RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

 

Publikované 4. 4. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.