Sobôtka: Poslanecký prieskum na Zelený štvrtok

2. Apríl 2018 · Autor: admin 

V úvode veľkonočných sviatkov stihli ešte primátor mesta Rimavská Sobota i s tromi poslancami MsZ (M.Bitala, V.Vaš, A.Zsóriová) si overiť vyše 20-ročné nedostatky v mestskej časti Sobôtka. Primátorom navrhnutého prieskumu sa zúčastnili aj miestni aktivisti a občania (M.Antal, manželia G. a M. Hajnovicsovci, J.Talán, J.Zvara), ako aj zástupcovia TSM i majster košickej firmy, vykonávajúcej asfaltovanie komunikácií mesta.

Prítomní si postupne prezreli nedostatky strednej časti Sobôtky v nasledovnom poradí: 1. Prístupová komunikácia ku garážam (bude potrebné ju najprv vyfrézovať a následne asfaltovať, lebo za vyše 20 rokov používania sa na nej vytvorili „krátery ako na Mesiaci“, ako to zaznelo z viacerých úst)

2. Samotná cesta pri garážach má nespevnený a komplikovaný podklad (potrubia a pravdepodobne aj elektrické vedenie), a tak asfaltovanie v súčasnosti tam nebude možné. Zato sa vybagruje podkladová časť cesty do hĺbky 30-40 cm a následne sa navozí makadamom (štrkom)- aspoň podľa prísľubu primátora.

3. Pri týchto garážach (za rozostavanou kotolňou) požadujú občania aj vybudovanie malého parkoviska pre osobné autá majiteľov, ktorí nevlastnia garáže v dupľovanej radovej zástavbe činžiakov (tu primátor prisľúbil, že sa vybuduje po dokončení asfaltovania ulíc na sídlisku Malohontská, Jánošíkova).

4. Mini parkovisko medzi  dvoma dolnými činžiakmi bude potrebné rozšíriť o 2-3 m, nakoľko autá po zaparkovaní prečnievajú do vozovky prístupovej komunikácie.

5. Výrub stromov (topoľov, ktoré zasypávajú semenami činžiaky) bude možné vykonať až v období vegetačného kľudu (1.október- 31.marec).

Ako to viackrát prítomní občania naznačili, sú spokojní s prístupom terajšieho primátora a tunajších poslancov, ktorí majú záujem riešiť za vyše 20 rokov nahromadené problémy tejto časti mesta s vyše 1000 obyvateľmi.

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 2. 4. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.