Chytili sme ich za srdcia

13. Marec 2018 · Autor: admin 

Naša krajina je známa pohostinnosťou. Snažili sme sa toto uplatniť aj pri 1. nadnárodnom stretnutí  projektu Zasaď strom, zasaď svoju budúcnosť programu Erasmus+ v dňoch 12.-16.2.2018, kedy sme ako koordinátorská krajina hostili pani učiteľky materských škôl z Poľska a Čiech.

Primátorka mesta Tornaľa Anna Szögedi v pondelok otvorila medzinárodné stretnutie na mestskom úrade, aktívne sa zapájala do diskusie prítomných hostí, rozprávala o meste a jeho plánoch.

Ťarcha stretnutia bola na hospitáciách v materských školách na Školskej ulici a Pri majeri v Tornali. Naše učiteľky sa pochválili krásnymi priestrannými triedami, podnetnými aktivitami ohľadom životného prostredia, odpovedali na otázky kolegýň zo zahraničia. Vznikla prirodzená diskusia o organizácii vyučovania, o starostlivosti začlenených detí, o administratíve, poplatkoch, stravovaní, spolupráci MŠ s rodičmi a komunitou. Určite nezaostávame za susediacimi štátmi. Jediné, čo by sa nám mohlo vytknúť, je úprava školských dvorov, ktoré sú síce priestranné, ale žiaľ strohé, pretože sú mnohokrát ničené verejnosťou.

Navštívili sme i obe základné školy, boli sme priamo prítomní na vyučovaní. Hostí zo zahraničia zaujímala aj rómska otázka a jej riešenie, porovnávali svoje problémy s našimi. Upútala ich dvojjazyčnosť nášho regiónu, obdivovali znalosť oboch jazykov – slovenského i maďarského – mnohých obyvateľov mesta i pokojné spolužitie menšín.

Ako koordinátorská krajina nesieme zodpovednosť za svojich partnerov ohľadom plnenia úloh vyplývajúcich z projektu, taktiež čerpanie financií i celkovú komunikáciu medzi účastníkmi projektu. Preto sme jedno popoludnie venovali práve metodológii projektu. Toto popoludnie sme obohatili prezentáciami o jednotlivých krajinách, mestách a materských školách.

Prezentovali sme i naše tradície prostredníctvom tvorivej dielne v spolupráci s dedinou Gemer, kde sme vyrábali tradičné košíky z odpadových materiálov a ozdobné šperkovnice. Podujatie sprevádzala pohoda posilnená typickými škvarkovými pagáčmi a šiškami. V iné dni sme obohatili jedálniček typickými jedlami regiónu i krajiny – pochutnali sme si na haluškách, plnenej kapuste, gemerských guľkách, či údenom kolienku.

Históriu Slovenska sme ukázali prostredníctvom nášho mesta, dediny Gemer, navštívili sme metropolu východu – Košice, kaštieľ Betliar i neďaleké banícke mesto Rožňavu.

Týždeň sme zavŕšili podujatím Erasmus+ deň v Materskej škole – Óvoda na Školskej ulici za prítomnosti rodičov, médií a zahraničných hostí. Učiteľky si pripravili veľmi pekný, vkusný, vhodný i dojemný program, ktorý reprezentoval ich prácu s deťmi. Ako hosť vystúpil učiteľ miestnej ZUŠ – Mgr. Jaroslav Scholtz so svojím zverencom Márkom Vargom  a uviedli krásne hudobné číslo.

Tieto dni sme sa snažili využiť naplno. Celý týždeň sa niesol v pokojnej a kreatívnej nálade, podľa slov poľských a českých pani učiteliek to bol neopakovateľný týždeň, keď nabrali mnoho pozitívnej energie, nových nápadov, ocenili našu veľkú pohostinnosť, našli v nás poklady. Boli veľmi spokojné, ale sa i obávali, že vysoko nastavenú latku nadnárodného stretnutia budú vedieť udržať len ťažko a ešte ťažšie prekonať.

Zopár faktov o projekte v kocke

Názov projektu: Zasaď strom, zasaď svoju budúcnosť
Trvanie projektu: október 2017 – september 2019
Program EÚ: Erasmus+
Čerpaný grant projektu pre našu MŠ: 16.600,- €
Partnerské MŠ: Przedszkole nr 66, Bydgoszcz, Poľsko

Mateřská škola Kostička, Milovice, Česko

Ďalšie nadnárodné stretnutia: október 2018, Bydgoszcz, Poľsko

máj 2019, Milovice, Česko

Najhlavnejšie ciele projektu: nadobudnutie / zlepšenie vedomostí detí a pedagógov o partnerských krajinách a o životnom prostredí a spôsobe jeho ochrany, zlepšenie kompetencií pedagógov v anglickom jazyku ako komunikačnom jazyku a zlepšenie IKT kompetencií
Cieľové skupiny projektu: 250 detí, 40 učiteľov MŠ, 250 iných zúčastnených

 

Autor: Mgr. Jana Hanuštiaková, koordinátorka projektu

 

Publikované 13. 3. 2018

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.