Výbor najmä o Sobôtke a bezpečnostnej situácii na Západe

6. Marec 2018 · Autor: admin 

Na zasadaní Výboru mestskej časti Západ, Sobôtka, Kľačany (VMČ) sa 28.februára 2018 rokovalo najprv o stave komunikácií ku garážam, chýbajúcom osvetlení a nefunkčnom mestskom rozhlase na Sobôtke. V druhej časti o rozmanitých problémoch najväčšieho rimavskosobotského sídliska Západ, ako poriadok a bezpečnosť v tejto mestskej časti, kamerový monitoring, policajné hliadky, nezodpovední psíčkari, parkovanie vozidiel, vyberači kontajnerov ale aj nebezpečný „bazén“.

V prvej časti prebiehala ostrá diskusia najmä o najmä o stave „jám a blata“ na prístupových cestách ku vyše 20-ročným garážam, ale aj o poškodených chodníkoch, i o nedostatočnom osvetlení pri bytovkách č.101 až 106. Traja zástupcovia Sobôtky (M.Antal, J.Talán, J.Zvara) vehemetne argumentovali „zabudnutím“ na problémy Sobôtkyv rozpočte mesta 2018 na rozvojové veci. Lenže, prítomní mestskí poslanci (I.Hazucha, E.Klaubert, V.Vaš) naznačovali iné rozdelenie financií v súlade s prioritami vedenia mesta. Všetci traja zástupcovia občanov v MsZ však prisľúbili, že na Sobôtku nezabudnú a budú tak, ako aj doteraz, upozorňovať na problémy tejto časti (Interpelácia: Nespokojnosť s odpoveďou na problémy Sobôtky)!

Výbor však upozornil aj na potrebu vymedzenia priorít zo strany zástupcov Sobôtky pre úspešné zadelenie do kapitol rozpočtu mesta. Ako aj na fakt, že občania by sa mali sami aj zúčastňovať verejných zasadaní mestského parlamentu, a tak vytvorili tlak verejnej mienky na rozhodovanie ich zástupcov v MsZ. Aby sa nestalo, ako doteraz, že o ich problémoch vie iba menšina poslaneckého zboru! Pretože, ako naznačil poslanec Viliam Vaš: „Niektorí politici rozumejú iba hlasu verejnosti, a tak by mali občania dýchať na chrbát poslancom v poslaneckej snemovni “. Nefunkčný mestský rozhlas v niektorých častiach Sobôtky bude zrejme úloha pre TSM. Nakoľko člen VMČ Ľudovít Miháľ naznačil: „Pokiaľ existuje káblové vedenie rozhlasu na Sobôtku, tak nebude veľký problém natiahnuť linky k nefungujúcim ampliónom.“ Verme tomu, že tento problém už bude onedlho minulosťou…

V druhej časti členovia VMČ využili prítomnosť náčelníka MsP Petra Berecza a požiadali o predloženie súhrnnej správy o stave poriadku a bezpečnosti na Západe. Čo náčelník mestskej polície aj vykonal a zároveň priebežne odpovedal aj na otázky členov výboru najmä týkajúce sa kamerového monitoringu, vandalských výčinov niektorých nespratníkov, parkovania vozidiel na trávnikoch a zatrávnených plochách pri sídlisku. Tu treba poznamenať, že na zatrávnených pôdach (napr. oproti sídlisku pri svahu a mimo sídliska) je možné pri určitých podmienkach parkovať s autami, pokiaľ tomu nebránia vlastníci pozemkov.

P. Berecz zároveň upozornil, že od 1.marca sa stav polície v meste znova vracia k počtu 12 príslušníkov, keďže do stavu MsP bude prijatý jeden policajt z Hnúšte. A ako na zasadaní Komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality MsZ v ten istý deň prisľúbil aj primátor mesta, tak tento rok sa bude ešte mestská polícia rozširovať o ďalších 2-3 príslušníkov. A tak je možné, že najväčšie sídlisko mesta bude mať aj stálu policajnú stanicu s 2 pridelenými príslušníkmi v budove niektorej školy- ako tomu bolo pred vyše 15 rokmi v budove OSBD.

Náčelník potvrdil, že na sídlisku a v jeho okolí (mestská záhrada, pláž) je teraz 6 funkčných kamier. A uvažuje sa ešte aj o namontovaní ďalších monitorovacích kamier, najmä pri zimnom štadióne, pretože záznamy kamier sú významným dokumentom pri usvedčovaní nielen súčasných priestupkov, ale aj možných trestných činov. Treba však zároveň pripomenúť, že v súčasnosti už funguje v meste 28 takýchto kamier, čo je náročné pri ľudskom monitorovaní a najmä pri správnom a včasnom vyhodnocovaní  či pri alarmovaní hliadok mestskej ale v odôvodnených prípadoch aj štátnej polície.

Obligátnou témou zasadania VMČ však boli, ako vždy, nedisciplinovaní psíčkari a ich miláčikovia. Tu všetci prítomní členovia uznali, že je to sizyfovská úloha polície, pretože pri každom kadiacom psovi nemôže stáť policajt! Je len na (ne)disciplinovanosti niektorých vlastníkov, ako sa zachovajú  v prípade, že ich miláčik nakladie svoje výkaly, napr. do detského pieskoviska, resp. ihriska alebo uprostred chodníka. Ale najnovšie sa objavuje aj iný jav: mnohí psíčkari nechávajú svojich miláčikov voľne pobehovať medzi ľuďmi bez vôdzky! I v takýchto prípadoch polícia udeľuje aj najviac poriadkových finančných pokút, pretože u niektorých vlastníkov psov žiadne pohovory nepomáhajú…

Náčelník MsP však zdôraznil, že na sídlisku sa z roka na rok zlepšuje stav poriadku. Čo je zaiste potešujúce, ale predsa len ešte stále existujú značné rezervy najmä pri častom neporiadku pred obchodnými prevádzkami. V takýchto prípadoch však podľa neho postačujú upozornenia a výnimočné pokuty. Väčší problém  však spôsobujú vyberači kontajnerov, ktorí ich nechávajú otvorené a vyhádzané veci na chodníkoch či dokonca na ulici. Tam sú pokuty takmer nevymožiteľné…

V závere zazneli aj tri perličky pri konštatovaní stavu poriadku a bezpečnosti. Prvou z nich je občasný „striptíz“ istej dámy v rokoch- predvádzajúcej sa v čase účinkovania istej návykovej látky. Druhým je „večný bazén“ (na ten sme už  v minulosti aj na Gemerlande viackrát upozorňovali, napr. Verejný hovor Západ: Špina, psy, ohorky i nedostatok parkovacích miest), ktorý hrozí, že hrajúce deti sa raz tam utopia! Treťou nepríjemnou vecou je tečúci potôčik a bahno na oboch okrajoch chodníka na ulici L.Svobodu v druhom intrabloku! O parkovaní mohli prítomní členovia VMČ diskutovať aj do polnoci, ale pokým nebudú vybudované ešte ďalšie parkoviská (podľa návrhu komisie z roku 2011!), tak tento problém je momentálne každý deň po 16,00 neriešiteľný!

Autor: Viliam Vaš, člen VMČ

 

Publikované 6. 3. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.