Výročná členská schôdza A-klubu Tornaľa

7. Február 2018 · Autor: admin 

V Tornali sa 4. februára konala výročná členská schôdza občianskeho združenia A-klub Tornaľa, na ktorej sa zúčastnili členovia klubu, ich rodinní príslušníci a pozvaní hostia. A-Klub bol založený piatimi zakladajúcimi členmi na svojom zasadnutí 11.decembra 2013. Následne bola 10.10.2014 slávnostne zahájená jeho činnosť.

Postupne sme svoju činnosť rozširovali a skvalitňovali a na základe týchto skutočností môžeme konštatovať, že v roku 2018 k dnešnému dňu našu členskú základňu tvorí 17 riadnych členov – fyzické osoby a 2 členovia ako právnické osoby. Zloženie členskej základne pozostáva z jedenástich aktívnych členov a šiestich pasívnych členov (rodinní príslušníci) a dve právnické osoby.

Celkové aktivity A-klubu sú zamerané na šírenie nového spôsobu života, ktorým sa odkláňajú od alkoholickej (toxikomanickej) subkultúry našej spoločnosti k zdravému, triezvemu spôsobu života. A-KLUB združuje nielen osoby závislé od alkoholu, ale aj patologických hráčov a osoby závislé od iných druhov drog, rodinných príslušníkov závislých osôb a ich priateľov, ktorí sa stotožňujú s poslaním a cieľmi klubu.

Cieľom A-KLUBU je podať pomocnú ruku pre tých, ktorí chcú byť hrdí na to, že sú silnejší než závislosť a zmenou životného štýlu dosiahnu nové pozitívne úspechy vo svojom živote.

Zdroj: A-Klub Tornaľa

 

Publikované 7. 2. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.