Historický okresný snem KDH- účasť predsedu hnutia po 27 rokoch!

6. Február 2018 · Autor: admin 

Naposledy bol predseda Kresťanskodemokratického hnutia  prítomný v Rimavskej Sobote v osobe Jána Čarnogurského pred takmer 27-mi rokmi. Začiatkom 90-tych rokov, tesne po založení KDH vo februári 1990, navštívil naše mesto ako zakladateľ hnutia a zároveň podpredseda Vlády vtedajšej ČSFR. Odvtedy, ako keby ďalší predsedovia zabudli, že aj Rimavská Sobota je na Slovensku…

K úplnej pravde je však potrebné napísať, že nasledujúci predseda KDH Pavol Hrušovský síce bol v našom meste na pohrebe poslanca NR-SR Zsolta Komlóssyho v roku 2005. Ale oficiálne, ako predseda KDH, nikdy nenavštívil okresný snem, či niektorý kresťanský klub v okrese! A tak začala postupná erózia (úbytok a znechutenie členov) KDH v rimavskosobotskom okrese. Najmä, keď pripočítame, že naši krajskí predstavitelia nás hanebne opustili ako Judáš Spasiteľa za pár drobných pri politických obchodoch počas všetkých pravicových vlád M.Dzurindu i I.Radičovej. Ako keby KDH nechcelo vládnuť  v niektorých okresoch a prepustilo svoje kvóty, napr. pre SMK, Most-Híd, neskôr SDKÚ a SaS. To bolo „partnerstvo“ v pravicovej koalícii!

Ešte predsa len spomenieme krátku návštevu ďalšieho predsedu KDH v Rimavskej Sobote v osobe Jána Figeľa, ktorý však v čase svojej návštevy v našom meste ešte nebol predsedom KDH. Na okresnom podnikateľskom kongrese vystupoval  ako komisár Európskej únie. Vtedy, v roku 2003, ho sprevádzala  novinárka a naša kandidátka v nedávnych župných voľbách Marta Kanalová. A potom, ako keby rimavskosobotské KDH prestalo pre vlastné vedenie existovať…

Ľady ignorancie vedenia sa očividne prelomili až po nástupe nového predsedu KDH Alojza Hlinu a vynoveného predsedníctva hnutia v roku 2016. Ten vtedy na prípravnom stretnutí v Lučenci (po marcovom vypadnutí KDH z parlamentu) sľúbil našim okresným predstaviteľom (vtedajšiemu predsedovi OC-KDH Petrovi Kminiakovi a podpredsedovi Viliamovi Vašovi), že v rámci predvolebných stretnutí navštívi naše okresné KDH. Lenže, po sérii dramatických zasadaní celoslovenskej rady, viacerých snemov KDH a najmä pred župnými voľbami to už znova vyzeralo, že sa nás Gemerčanov znova zabudlo…

Pri májových voľbách do okresného centra KDH v roku 2016 nový okresný predseda Viliam Vaš uviedol, že jeho hlavnou úlohou bude oživiť KDH v zabudnutom regióne a upozorniť nové vedenie kresťanov, že aj Rimavská Sobota je na mape Slovenska!

Po usilovnom snažení sa konečne prvá etapa oživovania podarila: Na okresný snem KDH 27.januára 2017 do Farskej pivnice v Rimavskej Soboty zavítalo najvyššie vedenie Kresťanskodemokratického hnutia v osobe predsedu KDH Alojza Hlinu, podpredsedu KDH Petra Bobulu, krajského predsedu KDH Jána Beljaka a krajskej podpredsedníčky Andrey Baníkovej (poslední dvaja menovaní aj poslanci BBSK). Snemovanie okresného KDH viedol jeho regionálny tajomník Štefan Vaclavik (inak aj starosta neďalekých Sušian). Duchovný príhovor a povzbudzujúci prejav predniesol rímskokatolícky farár rimavskosobotskej farnosti a zároveň dekan malohontského dekanátu ThDr. Rastislav Polák PhD.

V pracovnej časti si prítomní 11 delegáti (z 3 kresťanských klubov) vypočuli správy okresného predsedu V.Vaša, regionálneho tajomníka Š.Vaclavika a predsedníčky kontrolnej komisie M.Fašangovej. Zároveň delegáti dovolili MUDr. Annu Pötheovú (zakladajúcu členku KDH) za novú členku kontrolnej komisie, namiesto odstúpeného člena. Delegáti zvolili na najbližšie 2-ročné obdobie aj člena slovenskej rady (V.Vaš), jeho náhradníka (tisovského predsedu KK-KDH a poslanca mesta Roberta Boháčika), ktorý bol však zvolený ako delegát celoslovenského snemu a jeho náhradníčku (M.Fašangovú). Na ružomberskom sneme KDH bude naše OC-KDH zastupovať aj okresný predseda (V.Vaš). Okresný snem zároveň prijal kľúč na zostavenie okresnej rady KDH, ktorú bude tvoriť predseda, podpredsedovia 3-členného predsedníctva (Vaš, Boháčik, Kminiak) a 3 predsedovia kresťanských klubov (Boháčik, Pötheová, Zdechovanová). V tejto časti delegáti snemu jednohlasne podporili Alojza Hlinu do funkcie predsedu KDH, Petra Bobulu do funkcie podpredsedu a Milana Majerského (nový župan PSK) do funkcie podpredsedu KDH.

V príhovore hostí vystúpili všetci prítomní čelní predstavitelia KDH. Predseda KDH Alojz Hlina zdôraznil najmä prácu medzi ľuďmi a pre ľudí. Zároveň poďakoval za obetavú prácu všetkým členom v tomto náročnom okrese, za angažovanú prácu vo voľbách a vo volebných komisiách. Vyslovil svoje presvedčenie, že KDH  aj v Rimavskej Sobote bude mať po tvrdej práci dôstojné zástupenie v štátnej správe okresu- po parlamentných voľbách v roku 2020. Podpredseda hnutia Peter Bobuľa- jediná výnimka, čo sa týka jeho návštev v našom okrese, keďže nvaštívil Rimavskú Sobotu niekoľkokrát, ale bez funkcie- povzbudil všetkých členov k novému politickému elánu. Po vystúpení všetkých hostí naledovalo občerstvenie, ktoré sponzorsky zabezpečila Pizzéria Haly-Galy. Za vynikajúce lahôdky ďakujeme majiteľke Erike Kmeťovej!

Autor: Viliam Vaš, foto: Marta Kanalová

 

Publikované 6. 2. 2018

Comments

6 komentáre/ov - “Historický okresný snem KDH- účasť predsedu hnutia po 27 rokoch!”

 1. spalovac mrtvol - 6. Február 2018 13:44

  Do tohto komorného prostredia chýba už len omšové víno. Alebo bolo schované niek-
  de pod stolom?
  :-D

 2. spalovac mrtvol - 8. Február 2018 12:00

  Vašečka tvrdí, že s ponukou, aby kandidoval, ho oslovovali ľudia z KDH zo všetkých regiónov a všetkých vekových kategórií.

  Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/20755936/vasecka-oznamil-ze-bude-kandidovat-na-predsedu-kdh.html#ixzz56VsaWQYb

 3. Viliam Vaš - 8. Február 2018 13:34

  Ta´ nech uvedie mená ! :-D

  Mladá kolegyňa v práci dnes povedala: ” Prišla som v septembri do školy a v januári chcem byť riaditeľkou “!” A ja, že v demokracii (ako povedal Sokrates- viď Martin článok Názor: Úpadok morálky- skončíme ako Sodoma a Gomora? ) je všetko možné. Ale v KDH už pri voľbe A.Hlinu bolo jasné, že On je záchranou a nie “staré štruktúry”, Teraz však tie vytialhi do “poslednej borby” … :-(

 4. adminisrator - 10. Február 2018 8:02

  Ale už je aspoň jasné prečo k Vám tak náhle zavítal váš predseda.

 5. spalovac mrtvol - 10. Február 2018 9:03

  Závisí od toho, či bol pozvaný alebo delegovaný.
  Usmiate tváre účastníkov na stretnutí prezrádzajú spokojnosť s predvedenou talk show “Spasiteľa” KDH. Lojzo, Lojzo, kedy dáš doviesť fúru hnoja pred MsÚ, pardón,
  pred Mestský národný výbor v Rimavskej Sobote? :-D

 6. Viliam Vaš - 12. Február 2018 19:17

  Predseda KDH Alojz Hlina bol riadne pozvaný na okresný snem ako hosť, prostredníctvom ústrednej kancelárie KDH ako aj osobne (niekoľkokrát) na celoslovenských snemoch a zasadaniach rady.
  Teda, nebolo to náhle, ale riadna a plánovaná návšteva najvyššieho predstaviteľa KDH v našom okrese. Treba poznamenať, že Alojz Hlina viackrát sľúbil, že postupne navštívi členov hnutia vo všetkých okresoch. Čo v RS sa stalo na januárovom okresnom sneme realitou. A preto netreba v návšteve predsedu KDH hľadať nejaké iné motívy. :-)

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.