Netradičné interpelácie poslancov

5. Február 2018 · Autor: admin 

Interpelácia je podľa zákona o obciach kvalifikovaná otázka vo veciach, týkajúcich sa výkonu práce primátora a členov mestskej rady, alebo pri nej môže poslanec požadovať od riaditeľov právnických osôb, založených alebo zriadených mestom, a zamestnancov mestského úradu vysvetlenia vo veciach, týkajúcich sa ich činnosti.

Nuž, nejdeme nikoho poučovať o znení zákonného obsahu interpelácie, pretože samospráva je predsa len živý organizmus. Ale pri takom sa môže stať, že zástupcovia občanov musia v interpelácii požadovať, resp. upozorniť aj na iné dôležité otázky mesta bez toho, aby sa spýtali na akúkoľvek otázku, týkajúcu sa života mesta a jeho občanov.

Nie inak tomu bolo aj na januárovom (30.1.2018) zasadaní Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota v bode Interpelácia poslancov. Najprv v nej poslanec Viliam Vaš vyjadril poďakovanie vedeniu mesta a náčelníkovi mestskej polície za promptné osadenie monitorovacej kamery pri garážach na Športovej ulici, kde sa od dávna schádzala školská mládež, užívajúca si najmä anonymitu výklenku garáží, a potom aj istých posilňujúcich látok.

Na základe opakovaných sťažností občanov niekoľkí poslanci (Vaš, Sojka, Sliva, Čeman) konali a dosiahli zásadný obrat v riešenie tohto vleklého problému (pozn.- budeme o tom ešte na Gemerlande písať podrobnejšie v osobitnom článku). Avšak, poslanec Vaš zároveň pripomenul, že definitívnemu rozuzlenie by malo prísť až po odkúpení si mestského pozemku vo výklenku súčasným majiteľom.

K jeho poďakovaniu sa pripojili aj poslanec Tomáš Sliva, ktorý upozornil aj na problém chýbajúceho osvetlenia v tejto časti garáží. Primátor upozornil riaditeľa TSM, aby to vyriešili v dohľadnej dobe. I poslanec Július Sojka poďakoval za rýchle riešenie a naznačil, že by možno pomohlo aj ohradenie uvedeného pozemku a dlhodobý symbolický prenájom. Ani poslanec Miroslav Bitala nemal pripravenú papierovú verziu kvalifikovanej otázky,  a preto len upozornil na dva problematické prechody pre chodcov na novej okružnej križovatke na Malohontskej ulici, kde je mnohokrát riziková situácia najmä z pohľadu odbočujúcich vozidiel doprava do Tomašovej. Mnohokrát sa stáva, že autá dávajú prednosť chodcom na oboch chodidlách, a potom niektoré vozidlá „parkujú“ na kruhovej križovatke… Touto otázkou sa však budú musieť zaoberať mestskí odborníci a dopravný inžinier PZ-SR

Klasickú interpeláciu podal len poslanec Zsolt Főző, ktorý požiadal o riešenie poškodenej komunikácie do záhradkárskej oblasti (i touto interpeláciou sa budeme osobitne zaoberať po  dodaní odpovedí z MsÚ, resp. TSM).).

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 5. 2. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.