Málo bodov, napriek tomu dlhé a kontroverzné rokovanie mestského parlamentu

30. Január 2018 · Autor: admin 

Spôsobilo to najmä takmer 3-hodinové prejednávanie návrhu prvej zmeny rozpočtu Mesta Rimavská Sobota na rok 2018. Pritom spočiatku to v poslaneckej snemovni vyzeralo, že nakoniec sa o ňom ani nebude rokovať. Pretože poslanec Ivan Hazucha dal návrh na jeho stiahnutie- z dôvodu nedostatočnej prípravy a chýbajúcej dôvodovej správy k nemu. Avšak, väčšina na pravej strane bola proti.

A to bol aj zrejme dôvod, že poslanci na ľavej strane poukazovali na silové  rozhodovanie, kalkulujúce s končiacou mocenskou prevahou na pravej strane sály. Šiesti predkladatelia návrhu (Bán, Auxt, Cziprusz, Csirmaz, Rigó, Sliva) pochádzajú práve z poslaneckého klubu Spoločne za rozvoj Rimavskej Soboty. Aj termín rokovania 30. január 2018 (namiesto pôvodného februára) ležal mnohým poslancom z Klubu racionálnych rozhodnutí v žalúdku. A poukazovali na účelové presúvanie termínu, ako aj na nepripravenú novelu rozpočtu, a k tomu ešte tak skoro po jeho prijatí 21. novembra vlaňajšieho roka!

V úvode rokovania v tomto bode vystúpil odstupujúci predseda finančnej komisie a poslanec Mikuláš Csirmaz (nedávno zvolený za hlavného kontrolóra a od 1. februára nastupujúci do tejto funkcie), ktorý ústne naznačil niektoré dôvody prijímania 1. zmeny rozpočtu. Mnohým poslancom však nebolo jasné, o ktorý návrh sa jedná, či o pôvodný (uložený pred týždňom v materiáloch v poslaneckých schránkach), alebo o čerstvý návrh poslankyne Anny Zsóriovej (odovzdaný tesne pred rokovaním zastupiteľského zboru)! A to sa nestalo prvýkrát v tejto sále…

Po nej si vypýtal slovo poslanec Viliam Vaš a predniesol výsledky (2 uznesenia) z rokovania Komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality pri MsZ ohľadne bezpečnosti a zabezpečenia poriadku na futbalovom štadióne. Ako sme písali aj v článku (Bezpečnosť na futbalovom štadióne MŠK) na Gemerlande, tak na základe konsenzu náčelníka MsP, zástupcov treťoligového MŠK a členov komisie sa rozhodli požiadať poslanecký zbor o finančnú dotáciu (prebytok z rozpočtu) na profesionálnu bezpečnostnú službu. Tá mala výsostne slúžiť iba na 3-4 domáce zápasy, keď iba samotná usporiadateľská služba (minimálne 15 členov) nestíha plniť svoje zákonné povinnosti a musí byť na zápasy povolávaná mestská polícia (cca 4-8 členov). Tá však pri súčasnom nízkom stave (11 príslušníkov, i keď od 1. marca bude mať 12 príslušníkov) stále nemá dostatočné kapacity na zabezpečenie svojich povinností v iných častiach mesta, ako ani čas na dostatočný oddych policajtov počas ich služobného voľna. Ďalšie body uznesenia komisie ako aj odporúčaní pre MŠK (SBS, kamerový monitoring, oddelenie sektorov táborov ultras) budú však obsahom rokovania komisie vo februári, kde prisľúbil svoju účasť aj primátor mesta, konateľ MŠK  a náčelník MsP. A tak poslanec svoj návrh na pridelenie prebytku rozpočtu 1.273 Eur stiahol, keďže navyše sa aj poslanec Miroslav Bitala (konateľ klubu v jednej osobe) vyjadril, že MŠK  bude vedieť na 2-3 inkriminované zápasy zabezpečiť SBS aj z ich doterajšieho rozpočtu. Zároveň však poďakoval mestským policajtom za ich doterajšie služby.

Poslancom z ľavej strany snemovne (Hazucha, Klaubert, Čeman) sa však nepáčili iné body z novely. Príprava tzv. kontajnerovej školy na Dúžavskej ceste (100 tis. Eur) by podľa nich mala počítať s vládnou pomocou a vraj chýbajú i návrhy na jej realizáciu. Tu dokonca zazneli protichodné názory viacerých poslancov- jedni zastávali názor, že nech sa deti vychovávajú čo najbližšie k svojmu bydlisku. Druhí zase tvrdili, že ani ostatných rodičov z mesta sa nikto nepýta, kde majú svoje deti dať do predškolskej výchovy  a musia si voziť deti aj do odľahlejších častí mesta. Prevládol však názor, že ani rozdelenie detí z Dúžavskej cesty (DC) do materských škôl po celom meste určite nevyrieši problém ich integrácie. Jednak preto, že by ich rodičia nevozili nikde a na druhej strane preto, lebo pripravovaná novela zákona o predškolskej výchove bude mať dopad na zvýšenie počtu detí na DC. Poslanci z ľavicového klubu však vytýkali chýbajúce architektonické či projekčné návrhy na realizáciu rekonštrukcie námestia pred novou poštou. V tejto časti poslanec Erik Klaubert, okrem svojho postoja o „účelovom riešení týchto bodov“,  prečítal aj list poslanca Samuela Urbana, ktorý ostro odsúdil mocenskú politiku doterajšieho väčšinového klubu.  Kritizoval aj redukciu peňazí na dopravné ihrisko (na 0 Eur) ako i „účelovú výstavbu na DC“ v predsunutom rokovaní MsZ z februára na „ešte väčšinový január“. Pýtal sa aj na Alej dejateľov a čo ďalej so stanoviskom Krajského stavebného úradu…

Primátor už teraz naznačuje, že v prípade námestia pred poštou je priestor na komunikáciu riešení, ako aj na vymedzenie iba juhovýchodnej časti na rekonštrukciu. O príprave parkoviska na Ulici K.Mikszátha tentoraz nikto nepochybuje. Ale zato sa rozpúta kontroverzná diskusia medzi ľavou a pravou stranou snemovne o „strate“ dopravného ihriska pre deti v minulom volebnom období. Tu poslanec František Auxt naznačuje, že nakoniec istý, príbuzný podnikateľ kúpil ihrisko za „slušné peniaze“ a mesto tak prišlo o vynikajúce zariadenie. Tu sa už pomaly schyľuje k politickému stretu, a tak primátor odbočuje od témy a spytuje sa, či súhlasíme s vozením detí z DC do škôl…  Argument zaberá, lebo poslanec Július Sojka už hovorí „iba“ o nedostatočnej demokratickej komunikácii pri uvedených sporných bodoch o chýbajúcich systémových riešeniach a nevykonanej racionalizácie v školstve. Tu sa znova pripája aj poslanec V.Vaš a súhlasí, že optimalizácia školstva nás neminie v nasledujúcom volebnom období, ale teraz pred komunálnymi voľbami je to už nevykonateľná a citlivá záležitosť. Zároveň naznačuje, že sám prišiel na rokovanie MsZ s rozhodnutím nepodporiť novelu rozpočtu- pri chýbajúcej dôvodovej správe, ale po nových informáciách a po sľube primátora na riešenie bezpečnosti na štadióne musí korigovať svoj počiatočný záporný postoj  a podporí túto zmenu rozpočtu. Súčasne však požaduje, aby sa pri námestí pošty pripustila  aj verejná diskusia, nakoľko sa jedná o zásah na dlhé roky do budúcnosti. V závere svojho vystúpenia žiada viceprimátora o vysvetlenie, či sa v návrhu rozpočtu nachádza aj zákonná valorizácia platov zamestnancov škôl. Ladislav Rigó, poverený koordináciou oddelenia školstva, naznačuje, že pri prenesených kompetenciách (základné školy) štát zaručuje z podielových daní 4.8 % valorizáciu od terajších januárových platov. Mesto však bude musieť nájsť dodatočné zdroje aj na zvýšenie platov pre originálne kompetencie (škôlky, jedálne, školské kluby, ZUŠ, Relax, SSŠ a nepedagogickí zamestnanci) nízko oceňovaných kategórií zamestnancov.

V závere diskusie poslanec I.Hazucha procedurálnym návrhom žiada, aby sa o troch bodoch (námestie, kontajnerová škola, parkovisko) hlasovalo osobitne. Ale tu zrejme už poslednýkrát zaúraduje hlasovacia mašinéria koalície a jeho návrh (8 ZA- 2 sa zdržali- 8 proti) je zablokovaný. Ale zato žiada 5-minútovú prestávku na rokovanie poslaneckého Klubu racionálnych rozhodnutí.

Potom už poslanecký zbor hlasuje za čerstvý návrh rozpočtu mesta a nakoniec odhlasuje (12 hlasmi ZA a  6 sa zdržali) uznesenie, ktoré počíta na rok 2018: Príjmy +16.510.684.- Eur a Výdaje -16.509.411.- Eur a Prebytok +1.273.- Eur. Pričom zmeny sa prejavili v kapitolách príjmových finančných operácií: Revitalizácia Námestia M.Tompu 0.- Eur, projektová dokumentácia na námestie pred poštou +20.000.- Eur, parkovisko Ul.K.Mikszátha +80.000.- Eur, revitalizácia námestia pred poštou +80.000.-, všetko prevod z rezervného fondu mesta. Naopak, v kapitálových výdavkoch sa prejavia tieto položky ako: Projektová dokumentácia námestia pošty -20.000.- Eur, revitalizácia Námestia M.Tompu 0.- Eur, revitalizácia námestia pri pošte -80.000.- Eur, realizácia parkoviska na Ul.K.Mikszátha -80.000.- Eur.

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ, foto: M. Kanalová

 

Publikované 30. 1. 2018

Comments

5 komentáre/ov - “Málo bodov, napriek tomu dlhé a kontroverzné rokovanie mestského parlamentu”

 1. explorer - 31. Január 2018 6:30

  zabudli ste na najvacsi highlight, poslankyna Zsoriova po troch rokoch, pocas ktorych nepovedala na rokovaniach ani slovo, nahle precitla a diskutovala o vselicom moznom. najma prispevok o zihadielku musel mnohych chytit za srdce :)

  niekto sa asi pozrel do kalendara a zistil ze volby sa blizia

 2. Viliam Vaš - 31. Január 2018 10:44

  2explorer – 31. Január 2018 6:30:
  Ešte budem/e písať aj o iných bodoch rokovania MsZ.
  Zrejme voľby sú už na dosah- včera to už bolo cítiť aj v snemovni- mnohí doteraz mlčiaci sa aktivovali a aj rétori si vystupňovali svoj hlasový prejav. :-D

 3. notykoki - 31. Január 2018 13:40

  Už Vám tam chýbal len medveď na bicykli a cirkus by bol kompletný :(

 4. viva - 31. Január 2018 14:02

  Ale koľkí by to pozerali a … a komentovali ! :-D

 5. notykoki - 31. Január 2018 20:05

  :) 100 bodov Vilo, teraz som vysmiaty ako pán primátor na tej fotke !

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.