Čo ponúkne múzeum návštevníkom vo februári

30. Január 2018 · Autor: admin 

Počas februára 2018 si návštevníci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote môžu pozrieť výstavy – „Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu“, „Žijem na strome a je mi dobre“, „Dieťa a jeho svet“, v rámci ktorých sú pripravené rôzne sprievodné hravé aktivity. Predmetom mesiaca február bude potápačský oblek československej produkcie z roku 1952, ktorý je súčasťou bohatej a unikátnej zbierky potápačskej techniky a výstroje.

Dnešné deti si len ťažko vedia predstaviť ako sa v minulosti vychovávali deti, čo nosili oblečené a s akými hračkami sa hrali. Obdobie narodenia, krstu, predškolský a školský vek, detský odev, nábytok a v neposlednom rade aj hračky a hry v tradičnom dedinskom a z časti aj v mestskom prostredí regiónu Gemer-Malohont návštevníkom predstaví výstava Dieťa a jeho svet, ktorá potrvá do 30. apríla 2018. Súčasťou výstavy je detský kútik s rôznymi hračkami a sprievodná aktivita „Hádanková súťaž a hravé obrázky“, ktorú tvorí kvíz s otázkami, na ktoré odpovede nájde návštevník v textovej časti výstavy a ďalej sú to hravé obrázky, ktoré treba doplniť a vymaľovať. Aktivita je vhodná pre skupiny žiakov materských, základných i stredných škôl a rovnako aj pre rodiny s deťmi.

Do 28. februára 2018 môžete navštíviť interaktívnu výstavu Žijem na strome a je mi dobre a výstavu Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu. Výstava  Žijem na strome a je mi dobre prezentuje rozmanitosť života na stromoch a to na príklade piatich druhov – dub, lipa, vŕba, jedľa a jabloň. Návštevník môže spoznávať jednotlivých zástupcov vtákov, cicavcov a hmyzu, cez vystavené zbierkové predmety a fotografie. Súčasťou výstavy je niekoľko interaktívnych prvkov, ktoré pobavia i poučia.

Výstava Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu pozostáva z fotografickej dokumentácie exteriérových realizácií, dobových fotografií ako aj fotografií drobných plastík a vďaka rodine Barnabása Hollóa je doplnená aj o predmety z rodinnej pozostalosti sochára. Barnabás Holló sa narodil v roku 1865 v gemerskej obci Alsó-Hangony (dnes Hangony, Maďarsko). Od roku 1876 študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote a aj svoje sochárske štúdium začal rovnako v Rimavskej Sobote pod vedením miestneho sochára Antala Martinelliho (1851 – 1917). Do povedomia verejnosti sa dostal už v roku 1891 kedy začal pracovať na veľkolepej zákazke vytvorenia historického tzv. Széchenyiho reliéfu, znázorňujúceho založenie Uhorskej akadémie vied 3. novembra 1825, vďaka ktorému sa veľmi rýchlo stal stredobodom záujmu. Sadrový model diela je dnes súčasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea. V Gemeri-Malohonte je zastúpený významnými dielami ako socha Mihálya Tompu na rovnomennom námestí v Rimavskej Sobote z roku 1896 (odhalená 1902) a podoba kráľa Mateja Korvína v obci Gemer z roku 1912. Jeho veľkorozmerné sochárske diela nachádzame nielen na Slovensku (Rimavská Sobota, Gemer, Rožňava…), ale v Maďarsku (Budapešť, Debrecen, Hajdúböszörmény…). Pre poznanie života a tvorby Barnabása Hollóa je pre návštevníkov pripravený netradičný pracovný list „Známy – neznámy sochár v priestore Európy“, v ktorom sa na mape Európy zaznačuje, kde všade sa Barnabás Holló počas svojho života pohyboval, kde študoval, s čím je jeho tvorba úzko spojená a kde všade sa nachádzajú jeho diela. Pri riešení úloh sa treba oprieť o textovú časť výstavy. Výrazná časť pracovného listu je venovaná dielam sochára, ktoré sa nachádzajú v  Rimavskej Sobote. Vypracovaním úlohy získa návštevník prehľadné informácie o ich životnom príbehu v chronológii. Aktivita je vhodná pre rodiny s deťmi a žiakov II. stupňa základných škôl a pre stredné školy.

Predmetom mesiaca február je unikátny potápačský oblek Michelin – Fatra československej produkcie z roku 1952. Je to jeden z dvoch zachovalých oblekov tohto typu používaných už v roku 1954 pri speleopotápačskom prieskume Ing. Viliamom Rozložníkom v Slovenskom krase. Tieto vodotesné obleky, s označením MICHELIN, boli začiatkom 50. rokov 20. storočia pre potreby ženistov Československej ľudovej armády (ČSĽA) vyrobené z materiálu získaného priamo od významnej francúzskej gumárenskej firmy MICHELIN. Okrem toho spočíva výnimočnosť tohto typu obleku predovšetkým v spojení s človekom, ktorý ho používal – Ing. Viliam Rozložník (*1920 Dobšiná – †1959 Rožňava), ktorý je z pohľadu Slovenska považovaný za prvého speleopotápača a ktorý výrazne prispel aj k rozvoju slovenského jaskyniarstva. Tento unikátny oblek je súčasťou rozsiahlej zbierky potápačskej techniky a výstroje, ktorú múzeum nadobudla vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Predmet bude v priestoroch múzea vystavený od 1. do 28. februára 2018.

Autor:  Mgr. Martina Oštrom Mareková, PR-referentka múzea

 

 

Publikované 30. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.