Zločin a trest

11. Január 2018 · Autor: admin 

Tento nadpis je vlastne aj jedným z ilustračným dôvodov, prečo chce Ministerstvo vnútra SR v rámci Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky realizovať Projekt výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota-Sabová. Keďže zločinci majú odpykať svoj trest v blízkosti svojho bydliska- ako to zaznelo niekoľkokrát- tak to vyzerá, že  humanizácia detencie postúpila až na maximálnu úroveň.

Dnešné pracovné stretnutie ministerky spravodlivosti a zároveň podpredsedníčky Vlády SR Lucie Žitňanskej s predstaviteľmi mesta a okresu Rimavská Sobota malo na tunajšom okresnom súde dve časti. Prvou bola prezentácia návrhu realizácie uvedeného projektu a druhou prehliadka otvoreného oddelenia väznice na Sabovej.

Hneď  v úvode stretnutia ministerka L.Žitňanská informovala o projekte výstavby väznice, ktorý predpokladá postupné investície do roku 2021 s takmer 200 mil. Eur, s cieľom umiestnenia cca 832 väzňov s minimálnym, stredným ale aj maximálnym (alebo 1 až 3.), stupňom stráženia, vrátane doživotných trestov. Vo väznici bude podľa predpokladu projektu pracovať asi 300 príslušníkov ZVJS (Zboru väzenskej a justičnej stráže) a asi 40 civilných zamestnancov.  Na našu otázku, v akom stave je proces schvaľovania projektu väznice vo vláde, L.Žitňanská naznačila, že je to na začiatku procesu, keď sa predstavuje projekt v samospráve mesta a zisťujú, či výstavba väznice na Sabovej nie je v rozpore s funkciou využitia územia. V roku 2018 bude spustené verejné obstarávanie a následne by sa v roku 2019 mohla začať výstavba novej väznice. Plná prevádzka by mala byť spustená v roku 2021, ako to potvrdil aj generálny riaditeľ ZVJS  plk. Ing. Milan Ivan.

Zároveň, ako odpovedal na našu otázku ohľadne ďalšej budúcnosti súčasného Otvoreného oddelenia na Sabovej generálny riaditeľ ZVJS, že naďalej počítajú aj so zachovaním výkonu trestu odňatia slobody na tomto oddelení, ale súčasná kapacita 65 osôb bude pravdepodobne zredukovaná na nižšie počty odsúdených (cca 40-60). Avšak žiaľ, podľa rozšíreného projektu sa počíta aj s neskorším vybudovaním detenčného ústavu pre duševne chorých zločincov, deviantov, teda pre jedincov nebezpečných pre spoločnosť!

Na našu druhú otázku: Aké budú výhody pre Mesto Rimavská Sobota a jeho občanov, však ministerka odpovedala iba nekonkrétnymi tvrdeniami typu: Bude to veľká vec pre oblasť, pre mesto a potrebná ohľadne aspektov (ktoré vymenovala  v úvode), ako sú malé vzdialenosti pre odsúdencov a ich príbuzných od miesta bydliska, nutná komunikácia odsúdencov s rodinami, možné rozšírenie výroby a spracovania bravčového mäsa (už aj v súčasnosti fungujú), katastrofálna naplnenosť súčasných 18 (!) väzníc, cca 6000 väzňov z južného regiónu. Zároveň zdôraznila aj prísne európske detenčné normy, ktoré požadujú 4 m² pre jedného väzňa  isté ľudské podmienky, aby sa odsúdenci mohli pripravovať na odchod a zapojenie do civilného života…

V diskusii vystúpili aj primátor a niektorí poslanci. Ako prvý požiadal o odpoveď na tri otázky (uvedené  v priebehu tohto článku) poslanec Viliam Vaš. S protikladným postojom vystúpil primátor mesta Jozef Šimko (inak známy aj ako zástanca väznice v Tabakovej továrni, ktorú podporoval v roku 1997). Avšak k známym faktom o vysťahovaní sa mladých z mesta, o  vysokej nezamestnanosti v okrese Rimavskej Sobota zabudol pridať aj svoj podiel na neiniciovaní stretnutí s vládou na riešenie tohto smutného stavu. Jedinou pozitívnou črtou jeho vystúpenia však bol jeho prísľub, že projektom väznice sa bude zaoberať aj mestské zastupiteľstvo. Za ním poslanec Ivan Hazucha len potvrdil podporu Smeru projektu výstavby novej väznice, ako aj podporu postoju primátora mesta. Poslanec Samuel Urban vo svojom vcelku vyváženom príhovore naznačil, že by bol rád, keby vyše 200-miliónová investícia prišla radšej na rozvoj zamestnanosti v meste. Avšak aj zápasí s realitou a takáto ponuka (projekt novej väznice) sa neodmieta.  Len škoda, že vo svojom príspevku bol zbytočne rozvláčny a odvádzal pozornosť na momentálne parciálne problémy mesta Rimavská Sobota (križovatka na Sobôtke, 3 roky ťahaníc s prevzatím Župného domu ministerstvom vnútra).

Prísľuby zvýšenej ostrahy pri väzňoch sú síce ľúbozvučné, ale mnohí občania mesta majú ešte v živej pamäti väzenské vzbury v Leopoldove i v susedných  Čechách.  A tak ani ponúkané vágne a hmlisté výhody pre isté skupiny (cudzí policajti, civilní pracovníci, štátne orgány, energetické či komunálne firmy- kanalizácie, vodárne, plynárne, internet) nemôžu byť dostatočným prísľubom budúceho prínosu pre väčšinu občanov mesta.

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ, foto: autor, Géza Mede, M. Kanalová
Viac v článku:Na Sabovej plánujú postaviť väznicu

 

Publikované 11. 1. 2018

 

Comments

2 komentáre/ov - “Zločin a trest”

  1. adminisrator - 11. Január 2018 23:20

    Dobrý nápad. Regiónu to len prospeje.Je hlúpe strašiť nejakými vzburami. Nemali žiaden dopad na civilné obyvateľstvo. Odpovedá to predurčeniu regiónu. Sme viac menej rezervácia. Vysporiadali sme sa s rómami,strávime aj basistov.

  2. viva - 12. Január 2018 7:35

    Aj to je názor – aj to je postoj…

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.