Jedno zasadnutie mestských poslancov navyše- vo volebnom roku 2018

8. Január 2018 · Autor: admin 

V bode Návrh harmonogramu a rámcového programu rokovania orgánov mestského zastupiteľstva na rok 2018 bol rozšírený nielen počet zasadaní MsZ Rimavská Sobota, ale aj významne doplnený o ich témy. V obsahovom rozšírení je to vďaka poslancovi Štefanovi Balážovi, ktorý napriek svojej neprítomnosti predložil nové podnety písomne.

Najprv poslanec Ivan Hazucha navrhol doplniť navyše jedno riadne zasadanie MsZ na 29.mája 2018, čo poslanecká snemovňa schválila. Potom následne predniesol možné témy zasadaní mestského parlamentu z písomnej predlohy poslanca Baláža. Tie sa stali zároveň doplnkami uznesenia MsZ z 19.decembra 2017. Medzi najzaujímavejšie námety poslanca zaiste patria: výstavba nájomných bytov, ďalšia výstavba RO-ZV (Kurinec) aj s bilanciou príjmov a výdajov za predchádzajúcu sezónu, dostavba zimného štadióna, bývalý Domov mládeže na Školskej, mestské lesy, obnovenie spolupráce s pôvodnými partnerskými mestami, správa o sociálnom stave RS (sociálne služby, počet dôchodcov), presunutie rozdelenia dotácií pre „malé“ športy na január (tento jediný návrh neprešiel kvôli vystúpeniu poslanca Zsolta Főzőa, ktorý upozornil na nevyúčtovanie dotácie z predchádzajúceho roka športovými oddielmi- tie na to majú termín, podľa platného VZN mesta, práve do konca januára). Väčšinu z nich aj primátor uznal, že sú objektívne.

Poslanec Mikuláš Csirmaz a zároveň novozvolený hlavný kontrolór mesta navrhol zmeny v termínoch a frekvenciách kontrol v predvolebnom roku. Snemovňa jeho návrh jednohlasne odsúhlasila. S jeho osobou nepriamo súvisí aj návrh poslanca Zoltána Bána, ktorý žiadal februárové zasadnutie MsZ presunúť na 30.januára 2018 (pozn.- iba na okraj upozorňujeme, že ešte bude hlasovať aj poslanec M.Csirmaz, keďže funkčné obdobie HK mu začína podľa zmluvy až 1.februára 2018. A podľa doyena našej mestskej politiky poslanca Júliusa Sojku: Bán nikdy nedáva žiadne neúčelové návrhy. Takže, koncom januára uvidíme, na čo- či komu- bola táto zmena dobrá …). Aj tento návrh poslanci nakoniec schválili (15 ZA,2 sa zdržali).

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 8. 1. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.