ZMOS- áno, či nie?

27. December 2017 · Autor: admin 

Ešte začiatkom decembra sa dostal do rúk poslancom Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote list od Michala Sýkoru, predsedu Združenia miesta obcí Slovenska. Človek je prekvapený, keď mu takýto osobný list vypadne zo schránky. Čím si zaslúži obyčajný zástupca občanov mesta na kraji sveta a záujmu slovenských činietľov takúto pozornosť najvyššieho predstaviteľa organizácie, združujúcej 96 % obcí, miest a mestských častí?

Na vysvetlenie možno stačí jedno slovo: PASIVITA, alebo ako to píše M.Sýkora v úvode: …rešpektujeme právo každej samosprávy aktívne pôsobiť v Združení miest a obcí Slovenska. Mrzí nás však pasívny prístup mesta Rimavská Sobota k členstvu v  ZMOS. V liste M.Sýkora ďalej píše o histórii a filozofii ZMOS-u, ktoré je platformou na presadzovanie zákonných záujmov miest  a obcí a ich obyvateľov.

Zároveň píše o pozitívach združenia, ktoré za aktuálny rok dosiahlo v rámci kolektívneho vyjednávania zvýšenie platov vo verejnej správe o 4,8 %. Alebo inak, aj pre zamestnancov Mestského úradu v Rimavskej Sobote, sobotských škôl, školských a kultúrnych zariadení (CVČ Relax, MsKS, ZUŠ) i mestských obchodných spoločností (MsBS, MŠK). Tu sa trošku pozastavme: Je možné, že o 4,8 % prišlo viac peňazí do mestského rozpočtu (ako predchádzajúci rok?). Je však otázne, či aj o toľko boli zvýšené platy všetkých zamestnancov všetkých mestských organizácií?! Lebo takouto porovnávacou tabuľkou (mzdy: rok 2016 a 2017 v RS) poslanci nášho mesta nedisponujú…

Ďalej M.Sýkora upozorňuje aj na známy fakt, že Rimavská Sobota v rámci fiškálnej decentralizácie dostáva z roka na rok viac financií v rámci výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Kým napríklad v roku 2009 to bolo podľa M.Sýkoru+5,34 miliónov, za rok 2016  +6,92 miliónov a za rok 2017 sa predpokladá výnos +7,28 mil. Eur do rozpočtu mesta Rimavská Sobota. Dodajme však zaujímavú zvláštnosť: A to napriek tomu, že počet obyvateľov nášho mesta sústavne klesá! Žeby takto chcela vláda vygenerovať a odmeniť ďalších svojich smeráckych zástancov v úradoch verejnej správy?

Nuž, na jednej strane to vyzerá ružové- zvýšený podiel výnosu daní z prímov fyzických osôb. Ale na druhej strane vystáva otázka: Ako sa ZMOS zasadzuje (pri honosných jednaniach s Vládou SR či inými dôležitými orgánmi) ZA PRÍCHOD INVESTÍCIÍ a ZAMESTNÁVATEĽOV do najzaostalejších regiónov Slovenska? To by bola účinná pomoc, keby prišli noví zamestnávatelia pre dlhodobo nezamestnaných v Rimavskej Sobote a v okrese! Takouto pákou však zrejme zmosáci nedisponujú, a tak sa nedivne pasivite čoraz vyššieho počtu miest a obcí Slovenska v ZMOS-e… Oháňať sa výhodami členstva v ZMOS-e v bankovníctve, či poisťovníctve, telekomunikačných službách alebo zľavami niektorých automobiliek, či nebodaj seminármi, poradenstvom a školeniami, vyznieva skôr ako nemiestny žart a uťahovanie si z chudobných častí Slovenska!

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ, RS

 

Publikované 27. 12. 2017

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.