Na 23 tisíc občanov je 11 policajtov naozaj málo

15. December 2017 · Autor: admin 

Toto konštatovala aj Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality (KOVPaPK za plného počtu jej členov!) pri MsZ, keďže je známe, že Rimavská Sobota už dlhodobo zápasí s nedostatkom mestských policajtov. O to je tento stav vypuklejší, že klesol aj počet príslušníkov v službe- po novembrovej havárii jedného z jej členov…

Decembrové zasadnutie odborníkov jednej z najaktívnejších komisií mestského zastupiteľstva si vypočulo (ako vždy pred prijatím výročnej správy o stave poriadku a bezpečnosti mesta za predchádzajúci rok) aj náčelníka MsP. Ten len potvrdil, že počas vyše 25-ročnej existencie mestskej polície v našom meste sa obdobný prípad- ako bola havária pod vplyvom jedného z jej príslušníkov po službe – ešte nestal! Zároveň vyjadril ľútosť nad mladým policajtom, keďže s jeho prácou bol on osobne spokojný a tejto  nerozvážnosti v čase jeho osobného voľna nedokázal nikto z jeho spolupracovníkov zabrániť. Údajne, mladý príslušník po práci vykonával funkciu Mikuláša a všade ho pohostili… A tak aj trestný rozkaz vo veci bol viac než primeraný porušeniu zákona. Ako dôsledok jeho skutku mesto s ním rozviazalo pracovný pomer príslušníka MsP.

Na margo zníženého počtu príslušníkov MsP jej náčelník, ale aj viacerí členovia komisie poukázali na fakt, že pri nástupnej mzde cca 550.- Eur a každodennom riziku fyzických útokov i neustálych psychickým atakov zo strany kontrolovaných občanov, asi mnoho ľudí nemá záujem sa dostať do stavu MsP! Ba čo viac hrozí, že tento personálny stav sa nebude zlepšovať, pokým vedenie mesta nepochopí prioritne bezpečnosť občanov i v oblasti ohodnotenia a motivácie náročnej práce policajtov! A tak komisia po širokej diskusii k tomuto problému prijala uznesenie o rozšírení počtov členov MsP podľa štandardných noriem Európskej únie v nasledujúcom roku. Zároveň bude prostredníctvom poslancov mesta žiadať MsZ, aby tento vleklý problém už konečne doriešili. Druhým, súvisiacim uznesením podporila aj snahy vedenia mesta o skvalitnenie pracovných podmienok- a tým je zámer primátora o presťahovaní do vynovených priestorov na Svätoplukovej ulici. V treťom uznesení sa komisia dohodla pozvať konateľa MŠK poslanca Miroslava Bitalu na januárové zasadnutie KOVPaPK ohľadne nedostatočnej ochrannej a bezpečnostnej usporiadateľskej službe počas futbalových zápasov v réžii futbalového oddielu. Pričom je evidentné, že pri súčasnom nízkom stave príslušníkov MsP (ktorí musia vo zvýšených počtoch asistovať pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na štadióne) títo chýbajú v iných rizikových častiach mesta (veľké sídliská, centrum mesta). Pričom občania často požadujú fyzickú prítomnosť policajtov v uliciach mesta, ale pri súčasnom nízkom stave (a okresaní zákonného času oddychu) sa nedajú tieto požiadavky v plnej miere akceptovať!

V ďalšej časti svojho vystúpenia náčelník MsP Peter Berecz odpovedal na otázky členov ohľadne počtov monitorovacích kamier v meste. V súčasnosti je obrovský nárast monitorovaných miest a plôch nášho mesta (28 otočných i statických s infračerveným – nočným rozlišovaním), avšak niektoré kamery sa musia neustále opravovať, resp. meniť. Náčelník privítal i prijatie nového zamestnanca mesta, ktorý sa stará a ošetruje odchytené psy v klietkach. Ako i novú službu MOPS (Miestne občianske poriadkové sily v počte 8 vyškolených členov), ktorá funguje momentálne na Dúžavskej ceste- ako 3-ročný projekt mesta cez Ministerstvo vnútra-SR, ktorý spadá koordinačne (veliteľsky) od 1.decembra 2017 pod MsP. Spomenul aj jej úlohy a náročný výber nových členov MOPS (bezúhonnosť). Upozornil však aj na možné riziká ich využitia v celom meste (iba pri nenáročných akciách).

V závere sa členovia presunuli na malé občerstvenie a rozlúčku so starým rokom, kde vo voľnej diskusii potvrdili dobré vzťahy všetkých členov (Baboľová, Jakab, Karas, Kišová, Kusza, Pfeifer, Šupena, Vaš, Vaškúty, Zagyi) odbornej komisie.

Autor: Viliam Vaš, predseda KOVPaPK

 

Publikované 15. 12. 2017

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.