Mestskí poslanci rozhodnú aj o novom hlavnom kontrolórovi a mimoriadnych odmenách

14. December 2017 · Autor: admin 

Posledný krát v tomto kalendárnom roku zasadnú rimavskosobotskí poslanci tesne pred vianočnými sviatkami. Rokovanie prebehne v utorok, 19. decembra so začiatkom o 9.00 hod. ako obvykle v zasadačke v bývalom Župnom dome na Nám. M. Tompu.

Na programe bude nastúpenie náhradníka na upráznený mandát poslanca. Ako je známe, Silvia Vargová sa začiatkom novembra písomne vzdala poslaneckého mandátu. Na uvoľnené kreslo by mal nastúpiť ako náhradník Ján Čeman (SMER-SD), ktorý ziskal najväčší počet hlasov v komunálnych voľbách v 3. volebnom obvode. Volilo ho 561 občanov. Ján Čeman v minulom volebnom období zastával aj funkciu viceprimátora, kým ho primátor J. Šimko neodvolal. Po zložení sľubu by sa jeho príchodom do snemovne mal posilniť poslanecký Klub racionálnych rozhodnutí.

Ťažiskovým bodom decembrového zasadnutia poslancov bude voľba hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota. Doterajšiemu kontrolórovi Ladislavovi Šťavinovi totiž končí funkčné obdobie. O tento post prejavili záujem piati kandidáti: Ing. Martina Bálintová, Ing. Miroslav Bielak, dvaja poslanci mestského parlamentu Ing. Mikuláš Csirmaz a Mgr. Viliam Vaš, ako aj súčasný hlavný kontrolór mesta. O hlavnom kontrolórovi rozhodne mestský parlament tajným hlasovaním, pričom kandidáti budú mať na prezentáciu maximálne do 10 minút.

Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda minimálne 10 hlasov pri súčasnom počte 19 poslancov. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov taký počet hlasov nezíska, nasleduje druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V tomto kole bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhodne žreb.  Úspešný uchádzač nastúpi do funkcie 1. februára 2018.  Funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta trvá 6 rokov.

Mestský parlament prerokuje aj majetkovoprávne otázky, informatívnu správu o stave vypracovania a realizácie projektov v nadväznosti na plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rimavská Sobota a návrh plánov práce orgánov mesta na rok 2018.

Zástupcovia občanov sa budú zaoberať aj zmenami v zložení členov komisií MsZ. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, na novembrovom zasadnutí mestského parlamentu podal predseda poslaneckého klubu Spoločne za rozvoj Rimavskej Soboty Zoltán Bán návrh na odvolanie člena Komisie pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu pri MsZ Ing. Ladislava Sedmáka, ktorý sa 16. septembra 2015 ústne vzdal členstva v komisii. Primátorovi mesta vrátil Cenu mesta Rimavská Sobota 2000.  V septembri tohto roku sa vzdal členstva v Komisii školstva, kultúry, mládeže a športu poslanec Július Sojka. Dôvodom bola výrazná pracovná zaneprázdnenosť. Ešte v júni odvolal mestský parlament na vlastnú žiadosť z členstva Redakčnej rady GZ-  GH Ing. Milanu Jutkovú. Do týchto troch komisií bude mestské zastupiteľstvo voliť nových členov.

Na programe rokovania sú aj návrhy na mimoriadnu odmenu, a to pre viceprimátora Ladislava Rigóa vo výške jeho jedného mesačného platu 1950 eur a pre poslanca Miroslava Bitalu vo výške 1000 eur. Rokovanie zástupcov občanov je verejné.

Autor: Marta Kanalová

 

Publikované 14. 12. 2017

Comments

2 komentáre/ov - “Mestskí poslanci rozhodnú aj o novom hlavnom kontrolórovi a mimoriadnych odmenách”

 1. Enter - 14. December 2017 8:48

  Pán Vaš, žiadam vás (isto nie len ja), aby ste vyzvali primátora na utorokovom zasadnutí o rázne vysvetlenie minulo týždňových kauzách! Cirkus župan, potom v Krimi novinách útek a hádka do kamery a hanba mestských policajtov. Ďakujem!

 2. viva - 14. December 2017 9:37

  Isto, je sú to zaujímavé témy. Na jednu z nich (“hanba mestských policajtov”) nám odpovedal priamo náčelník MsP.. Bude o tom aj článok na GL.
  O “úteku a hádke do kamery” ja nič neviem.
  Kauzu nevpustenia miestnej TV sme už “preprali” dosť aj tu na GL. Ak je podané trestné, tak príslušné orgány snáď niečo aj vyšetria.
  Zrejme nebudem jediný, kto bude chcieť vysvetlenia nielen v týchto populistických témach, ale v omnoho dôležitejších veciach týkajúce sa mesta. :-)

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.