Prvé projektové stretnutie partnerských škôl v rámci programu Erasmus+ na ZŠ Š. M. Daxnera

4. December 2017 · Autor: admin 

V dňoch 8. až 10. novembra 2017 sme privítali na Základnej škole Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote vzácnu návštevu v rámci programu Erasmus+. Koordinátorka projektu, Mgr. Denisa Csanková, sa na základe výberu našej národnej agentúry v septembri 2016 zúčastnila medzinárodného seminára eTwinning v Prahe, kde spolu s kolegami z iných krajín vypracovali projekt, ktorý rok fungoval online na portáli eTwinning a následne na to bol schválený agentúrou v Bruseli v roku 2017.

Naša škola tak spolu s partnerskými školami získala hodnotný dvojročný grant, vďaka ktorému naši žiaci a učitelia budú môcť spoznávať kultúru a históriu iných krajín počas partnerských stretnutí.

Jednalo sa o úplne prvé projektové stretnutie, ktorého sa zúčastnili učitelia z jednotlivých partnerských škôl z Čiech, Dánska, Chorvátska  a Turecka. Na túto vzácnu návštevu sa žiaci a učitelia našej školy vopred pripravovali, deti vyrobili spomienkové darčeky, natočili krátky film o našej škole aj o meste, pracovali online na eTwinningu a tiež zhromažďovali informácie o zapojených školách, mestách a krajinách. Pre hostí bol pripravený zaujímavý kultúrny program v našej škole, ale aj v meste.

V rámci programu sme najskôr našich hostí privítali typickým slovenským zvykom, chlebom a soľou, potom vystúpili naše deti z tretieho ročníka s milým klobúčikovým tancom pod vedením Mgr. Zmitkovej a Mgr. Rákošiovej, ďalej naše gymnastky pod vedením PaedDr. Barnovej, v rámci predstavenia a zároveň aj propagácie našej regionálnej kultúry vystúpil folklórny súbor Hájik, ktorého členmi sú aj žiačky našej školy a potom si hostia pozreli priestory našej základnej školy. Hostí sprevádzali naši žiaci v anglickom jazyku. Okrem pracovného programu si naši hostia mohli pozrieť aj naše mesto a jeho pamätihodnosti, navštívili Turistické informačné centrum, Gemersko-malohontské múzeum a Rímskokatolícky kostol, kde im pán Mgr. Jozef Gödri zahral na obnovenom organe, čo bol pre všetkých zúčastnených úžasný zážitok.

Toto prvé projektové stretnutie bolo zamerané na predstavenie partnerských škôl, naplánovanie jednotlivých stretnutí, ich programu a sprievodných aktivít so žiakmi. Partneri sa dohodli, akou formou sa bude pracovať na projekte na portáloch eTwinning, Mobility tool, Erasmus+ a ako sa budú realizovať jednotlivé podporné aktivity a dokumenty.

Najbližšie stretnutie sa uskutoční v marci 2018 v Chorvátsku a stretnutia sa zúčastnia nielen učitelia, ale aj žiaci jednotlivých partnerských škôl.

Zdroj: žiaci ZŠ Š. M. Daxnera (projektová skupina)

 

Publikované 4. 12. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.