Koncoročné posedenie združenia Spoločnými silami za rozkvet Gemera

2. December 2017 · Autor: admin 

Predsedníctvo združenia pozvalo 24. novembra svojich členov na koncoročné posedenie do reštaurácie Čierny orol v Rimavskej Sobote.  Prítomných privítal predseda združenia Aladár Bari a podpredseda Gejza Berky.  Nechýbal ani Mgr. Štefan Vavrek,  zástupca splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý bol zároveň  zakladateľom združenia.

Predseda združenia sa poďakoval všetkým za pomoc a podporu  vo voľbách do VÚC. „Ďakujem každému za podporu vo voľbách do orgánov  VÚC, s počtom získaným hlasov môžeme byť spokojní. Náš spoločný cieľ, zvoliť si nového župana, sa podaril a to je veľmi dôležité.   Našim členom sme boli a budeme vždy pripravení poskytnúť  pomoc, či už nech je to finančne alebo len dobrou radou. Môžete sa na nás spoľahnúť aj v budúcnosti a našim cieľom bude aj naďalej rozšíriť členskú základňu našej organizácie,  a práve preto plánujeme zmeniť stanovy nášho združenia. Musíme byť jednotní, ak chceme dokázať, že sa dajú veci riešiť aj inak, naša jednota sa začala a v tomto duchu musíme pokračovať,“ povedal Aladár Bari.

Generálny sekretár združenia Csaba Horváth v krátkosti zhodnotil rok 2017, spomenul  všetky aktivity,  na ktorých združenie sa zúčastnilo, alebo ich organizovalo. Hovoril aj o plánoch na rok 2018, o čom už predsedníctvo rokovalo na svojom novembrovom zasadnutí .

„ Máme v pláne v roku 2018 pripravovať rôzne kultúrne a spoločenské programy, zapojiť sa do diskusií, pokračovať v medzinárodnej spolupráci s našimi zahraničnými partnermi a rozšíriť skupinu partnerov aj na Slovensku. Naša organizácia chce spustiť nový program s názvom Politická  participácia Rómov na miestnej úrovni, čo znamená, že sa chceme pravidelne stretávať s ľuďmi, ktorí majú v pláne kandidovať  v komunálnych voľbách, či už za starostov alebo za poslancov, pripraviť ich na voľby, oboznámiť ich s fungovaním samosprávy a  podľa možností ich aj podporiť. Samozrejme, sú to zatiaľ len návrhy predsedníctva a očakávame návrhy aj našich členov. Plán práce na rok 2018 začiatkom  nového roka musí schváliť kongres združenia,“ vyjadril sa Csaba Horváth, generálny sekretár združenia.

Podľa našich informácií predsedníctvo združenia už teraz chce jednomyseľne podporiť  kandidátov na starostov v obciach Dubovec, Káloša a Janice, no mená zatiaľ neprezradili.  Štefan Vavrek sa tiež poďakoval všetkým za podporu vo voľbách do VÚC. Prácu združenia hodnotil pozitívne.

„Táto organizácia pracuje dobre, a tak ako hovirli aj Csaba Horváth, celý rok sme spolupracovali a myslím si, že sme vždy vedeli nájsť spoločnú reč a spoločné riešenie.  V spolupráci  musíme pokračovať, treba sa spájať a vyzvať na spoločnú spoluprácu, a to bez ohľadu na národnosť. Jedine tak máme šancu zlepšiť situáciu na Gemeri, ale i na území Slovenska,“ skonštatoval Vavrek.

Predsedníctvo združenia udelilo diplomy pre najaktívnejších,  a to Jurajovi Balogovi, predsedovi OZ ROMA DUBOVEC  za zodpovednú prácu v oblasti rómskej komunity a za výrazný prínos pre komunitný rozvoj, občianskemu združeniu FÉNIX  za zodpovednú prácu v oblasti podpory, ochrany a rozvoja rómskej kultúry na Gemeri, Gejzovi Berkymu za zodpovednú prácu v oblasti rómskej komunity a za výrazný prínos pre komunitný rozvoj a  Aladárovi Szajkovi, starostovi obce Kesovce, za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti verejnej správy a za výrazný prínos pre rozvoj obce.  Po slávnostnej večeri nasledovala skvelá zábava.

Zdroj: Spoločnými silami za rozkvet Gemera

 

Publikované 2. 12. 2017

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.