1.december – Svetový deň AIDS

1. December 2017 · Autor: admin 

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka, ktorá je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS a je symbolom boja proti chorobe AIDS. HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov. Približne 2 milióny ľudí zomiera každoročne. V Európe najviac infikovaných žije v Rusku a na Ukrajine, celosvetovo si prvenstvo vo výskyte zachováva najmä subsaharská Afrika.

Prevencia HIV/AIDS sa v SR vykonáva v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020. Jeho základným cieľom je obmedzovanie šírenia nákazy HIV/AIDS v SR a zmierňovanie dopadov nákazy v tých častiach spoločnosti, ktorých sa najviac dotýka. Aktivity Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020 sú zamerané na prevenciu tejto infekcie, na jej včasnú diagnostiku a zabezpečenie dostupnosti liečby pre ľudí s HIV/AIDS.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31. 10. 2017 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 961 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 814 prípadov u občanov SR sa 717 vyskytlo u mužov a 97 u žien. U 104 osôb (91 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 64 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS).

Najviac osôb infikovaných vírusom HIV žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.V posledných  troch  rokoch  bol v SR zaznamenaný  historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku so stabilným počtom 80 až 90 nových prípadov, kde väčšina bola získaná homosexuálnym stykom  takmer 64 %.

V Banskobystrickom kraji evidujeme k 31.10.2017 kumulatívny počet prípadov HIV/AIDS v pomere 59/11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici má zriadenú Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS. Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom.“

Zdroj: MUDr. Strečková, Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

 

Publikované 1. 12. 2017

 

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.