Predaj poslednej parcely na Sobôtke zabrzdený na rokovaní mestského parlamentu

22. November 2017 · Autor: admin 

Utorkové rokovanie Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota v majetkovoprávnych otázkach vyzeralo spočiatku ako „selanka“. Dokonca aj primátor súril vedúcu oddelenia Katarínu Eliášovú na stručné prednesenie dôvodových správ k odpredajom nehnuteľných majetkov mesta. Čo nebývalo predtým zvykom. Ale prišiel tretí bod dodatočných predajov pozemkov na Kurinci a župná snemovňa sa prvýkrát „zasekla“. V závere tejto časti zasadania dokonca jeden bod aj stiahla z ďalšieho prerokovávania…

Pričom je zvláštnosťou, že pri negatívnom hlasovaní k odpredaju pozemku (pre Evu Lipničanovú) na Kurinci (v cene € 20.-/m²) prvý z podobných predajov prešiel hladko (pre Gabrielu Hankovú)! Avšak pred druhým bodom vystúpil poslanec Ivan Hazucha a začal rozvíjať svoju predstavu o nesystémových a podozrivých predajoch dodatočne vysporiadaných pozemkov. Akosi sa pozabudol, že pred mesiacom oba dva body aj on podporil v zámere predaja… Principiálne tak svojim „systémovým“ prístupom  (ale nielen on) a svojím vplyvom prispel, že v druhom návrhu (Hanková) sa 8 poslanci zdržali hlasovania a jeden bol proti. Pripomínam opäť, že takmer všetci deviati pritom v októbri hlasovali v prvom kole za zámer odpredaja pozemkov na Kurinci… Toto sa v politickej hantýrke nazýva  flexibilné prehodnotenie svojich názorov v hodnotovom kolotoči záujmov

Zabrzdený predaj z tejto podmnožiny  množiny predajov (ako to trefne označil v inom bode poslanec Urban) pre manželov Július a Andrei Takáčovcov sa uskutočnil na základe procedurálneho návrhu poslanca Erika Klauberta. Jednalo sa síce o pripravený bod (odporučený mestskou radou i komisiami), ale s takmer výhražnou poznámkou, že požiadavka na kúpu je v nesúlade s Územným plánom mesta, ale napriek tomu bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva (sic!). Takéto faux pas (slovensky- hopá) by sa v zabehnutej – 27 ročnej– samospráve nemalo stávať! Teda, predložiť niečo na rokovanie, pričom je evidentné, že návrh predpokladajúci budúcu výstavbu rodinného domu na parcele cca 1.000 m² nie je v súlade so zákonom mesta- so schválenou ÚPN dokumentáciou. Okrem toho, podľa predkladateľa procedurálneho návrhu, všetky ostatné pozemky Sobôtky boli predávané onohočasu obchodnou verejnou súťažou v cene (kulminujúcej na € 20.-/m²) ! Na základe hlasovania bol tento bod stiahnutý z rokovania na ďalšie dopracovanie.

Autor: Viliam Vaš, foto: M. Kanalová

 

Publikované 22. 11. 2017

 

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.