Poslanci zasadnú, prerokujú aj rozpočet mesta na budúci rok

16. November 2017 · Autor: admin 

Rimavskosobotskí poslanci zasadnú v utorok, 21. novembra. Prerokujú informatívnu správu o činnosti a hospodárení mestskej kolkárne. V tomto roku si kolkárky šport v Rimavskej Sobote pripomína svoju 60-ročnú súťažnú históriu. Rekonštrukciu technológie, budovy a okolia kolkárne odsúhlasil mestský parlament v roku 2015. Dovtedy bol areál spustnutý a špatil mestskú záhradu.

Členovia kolkárskeho klubu sa aktívne postavili k rekonštrukcii, pri búracích, likvidačných, prírpavných prácach i inštalácii novej technológie odpracovali stovky brigádnickych hodín. Preinvestovali tam aj vlastné klubové prostriedky. Odovzdaním zrekonštruovanej kolkárne do užívania v roku 2016 sa začala nová éra kolkárskeho športu v meste. Následne sa tam organizovali majstrovstvá kraja, majstrovstvá Slovenska, ako aj medzištátne zápasy juniorov a dospelých medzi reprezentáciami Slovenskej republiky a Maďarska. Klub je zastúpený v prvoligovej i druholigovej dlhodobej súťaži.

V programe rokovania meststkého parlamentu sú aj majetkovoprávne otázky, návrh VZN mesta o určení výšky a dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení a návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta praávnickým a fyzickým osobám-podnikateľom.

Rušná diskusia sa očakáva v súvislosti s návrhom rozpočtu mesta na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 a 2020. Súčasťou zasadnutia sú aj obvyklé interpelácie poslancov a všeobecná rozprava. Rokovanie mestského parlamentu je verejné, uskutoční sa 21. novembra od 13.00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ v bývalom Župnom dome na Námestí M. Tompu v Rimavskej Sobote.

Autor: Marta Kanalová

 

Publikované 16. 11. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.