Život v pohybe – festival hudby, spevu a tanca

14. November 2017 · Autor: admin 

V Kultúrnom dome v Jesenskom sa 26. októbra 2017  konal už VII. ročník festivalu. Jeho hlavným  organizátorom je Gemersko–malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.

Cieľom projektu je vyhľadávanie a podpora talentovaných rómskych detí, vzájomný kontakt a výmena skúseností medzi účinkujúcimi, pedagógmi, aktívna účasť cieľovej skupiny na programe, ktorý sa  snaží i integrovať ich do spoločnosti, zvýšenie záujmu rómskych detí o kultúru a  umenie,  uľahčenie  prístupu tejto skupiny obyvateľstva k živej kultúre, prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou komunitou prostredníctvom prezentácie rómskej kultúry.

Projektom chceme podnietiť záujem rómskej, ale aj nerómskej mládeže o svoje kultúrne tradície a predstaviť novú hudobnú i slovesnú tvorbu, ktorá z tejto tradície vychádza, ukázať bohatstvo a pestrosť rómskej kultúry a tradícií, ktoré sú súčasťou slovenskej i celosvetovej kultúry.

Festivalu sa zúčastňujú žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl. Tohto roku sa nám predstavilo 104 detí zo škôl z celého regiónu Gemer – Malohont  a predviedli nám svoje nadanie v hudbe, speve, tanci, ale aj v hraní na rôznych hudobných nástrojoch. Predstavili sa talentované deti z Hnúšte, Dražíc, Rimavských Janoviec, Tornale a Jesenského.

Súčasťou celého projektu je aj výstava prác účastníkov tvorivých dielní. Návštevníci tak mohli vidieť  výtvarné práce – maľba a kresba na tému jeseň,  košíky pletené z pedigu, rôzne dekoračné predmety.     Na projekt máme pozitívne ohlasy aj zo strany pedagogických pracovníkov a asistentov, pretože v sebe zahŕňa aj priestor na vytváranie aktivít  zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže a tak ich chráni pred negatívnymi sociálnopatologickými vplyvmy spoločnosti.

Projekt bol realizovaný s finančnou  podporou  Úradu  vlády Slovenskej republiky, program Kultúra národnostných menšín 2017.

Zdroj: GMOS Rimavská Sobota

 

Publikované 14. 11. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.