Festival Spoznajte nás – Pindžaren amen

13. November 2017 · Autor: admin 

Združenie za integráciu Rómov na SR  organizovalo  9.11. 2017 v Rimavských Janovciach  festival tanca, hudby a spevu s názvom  Spoznajte nás – Pindžaren amen. Prvé ročníky festivalu sa organizovali v Rimavskej Sobote. Neskôr, keď organizácia  zmenila  sídlo a názov, začal sa projekt  realizovať  v malej obci,  v Rimavských Janovciach. 

V tomto roku  to bol  v poradí 12. ročník tejto prehliadky. V slávnostnej atmosfére kultúrneho domu sa stretlo veľa nadšencov a priateľov rómskej kultúry, ktorí svojim speváckym, tanečným, hereckým a hudobným umením potešili divákov.  Na úvod sme sa mohli započúvať do tónov hudby slávnych klasikov, rómskych  piesní a šlágrov. Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium nám okrem hudby pripravilo aj divadlo. Bolo to  krásne predstavenie a uvedomila som si,  aké je dôležité pre mladého človeka nájsť si zamestnanie, ktoré je zároveň aj koníčkom. Nesklamali opäť súbory s KC Zvolen, súbor Romano Jílo z Kremnice, Romano ľuľudi z Kokavy. Mala som dobrý pocit z toho, čo nám predviedli. Boli úžasní a nielen oni. Pozoruhodné  bolo, že viacerí  učitelia, komunitní pracovníci  sa venujú aj tradičnej rómskej  kultúre – mali pripravené  veľmi pekné rómske tance.

Na podujatí v tomto ročníku vystúpili: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Rimavská Sobota , Komunitné centrum Zvolen,    Centrum voľného  času Krupina , súbor  Romano Jilo Zvolen,  Peter Lali – klavirista , ZŠ s VJM Rimavské Janovce, Paulína Váradyová, speváčka – Radnovce,  ZŠ VJM Tornaľa,  Komunitné centrum Dražice, rómsky súbor Šukar čhaja Rimavské Janovce, HIP HOP Rimavské Janovce, Komunitné centrum Hnúšťa, Romano ľuľudi – súbor, Kokava nad/Rimavicou, Romano drom, Hnúšťa – súbor.

Naďalej ostáva zachovaný prvotný cieľ a myšlienka projektu, a to  vyhľadávanie a podpora talentovaných rómskych detí, možnosť ich štúdia na škole umeleckého   zamerania, vzájomný kontakt a výmena skúseností  medzi účinkujúcimi, pedagógmi,  zvýšenie záujmu rómskych detí o rómsku  kultúru a hudobné umenie, pocit hrdosti  k svojmu  etniku, motivácia  detí k snaženiu a aktívnemu využívaniu  voľného  času.  Festival Spoznajte nás – Pindžaren amen je  podujatie, ktoré organizujeme tradične v obci Rimavské Janovce, kde máme podporu a pomoc od zamestnancov obecného  úradu a starostu obce, za čo im aj touto cestou   dakujeme. Festival dosiahol nadregionálny charakter.  Účastníkmi boli deti a rómska mládež z okresu Rimavská Sobota, Revúca, Poltár, Zvolen, Krupina.

Bolo takmer 120 účinkujúcich. Počet najvyšší, aký  sme doteraz v histórii mali.

Dojmy  naše, účastníkov:

-  nevidela som  toľko talentovaných  mladých Rómov pokope

- veľmi sa páčilo vystúpenie Súkromného a hudobného dramatického konzervatória z RS, badať pokroky študentov

- súbory z KC Zvolen, CVČ Krupina – ich tanečné výkony sú hodné na prezentáciu na medzinárodnej  úrovni

- pozoruhodným javom bolo, že  učitelia na ZŠ sa venujú aj tradičnej rómskej kultúre, mali pripravené  veľmi pekné rómske tance

- prvý krát sme mali  účinkujúcich z Komunitných centier z nášho  okresu, vidieť, že pracujú s deťmi

- každý vystupujúci mal možnosť prezentovať sa , ukázať, čo vie

- môžeme skonštatovať, že kultúra a umenie  zbližuje všetky národy a navzájom sa dopĺňajú

Chcem  poďakovať všetkým účinkujúcim,  učiteľom, profesorom, komunitným pracovníkom a deťom, ktorí sa projektu  zúčastnili.  Bola to príkladná  spolupráca mnohých inštitúcií. Projekt finančne podporil Úrad  vlády SR – Sekcia národnostných menšín

Autor: Mgr. Alena Horváthová

 

Publikované 13. 11. 2017

 

 

 

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.