Dva nadnárodné projekty pre Tornaľu

14. November 2017 · Autor: admin 

Materská škola – Óvoda na Školskej ulici v Tornali vstúpila do 2. roka realizácie programu Erasmus+, KA2, s projektom pod názvom Small Legend Researchers (Malí bádatelia legiend). Cieľom projektu je oboznámiť sa s tradovanými legendami jednotlivých účastníckych miest, ich výmena, spracovanie rôznymi technikami, metódami a formami výučby. Týmto spôsobom dôjde aj k výmene dobrej praxe medzi učiteľkami jednotlivých krajín.

Prvé nadnárodné stretnutie učiteliek sa odohralo v Ajke, Maďarsku, v októbri 2016. Išlo o prvotné zoznámenie sa aktívnych účastníkov participujúcich na projekte. Druhé nadnárodné stretnutie sa odohralo v júni 2017 v Tallinne, Estónsko. Naše učiteľky navštívili dve predškolské zariadenia – jedno oslavovalo 55. výročie vzniku a druhá materská škola bola vcelku nová, iba 7-ročná. Nadchli sa najmä tým, že komunita pomáha materským školám, buduje ich, stavia, skrášľuje. Naši rodičia na toto, žiaľ, nie sú naučení. Malá krajina, ktorá vidí budúcnosť v deťoch.

Materská škola – Óvoda otvorila v októbri 2017 druhý rok práve hosťovaním účastníckych krajín z Maďarska a Estónska, tu u nás na slovenskej pôde sa odohralo tretie nadnárodné stretnutie. Pripravili si pre hostí bohatý program, aby ich presvedčili o tom, že i malé mesto má čo ukázať a čo ponúknuť. Stretnutie slávnostne otvorila pani primátorka mesta Mgr. Anna Szögedi, ktorá všetkých prijala vo svojej kancelárii. Neskôr sa snažili prezentovať históriu mesta návštevou kúrie rodiny Tornalyaovcov a priľahlého parku, ktorá bezprostredne súvisí s legendou mesta. Pozreli si všetky tri kostoly, privítali ich v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským i maďarským. Práce detí vystavili v Centre voľného času, výstava je prístupná širokej verejnosti. Prezentovali 3 materské školy mesta, učiteľky sa zúčastnili hospitácií a mohli nahliadnuť do sveta radostí i starostí našich učiteliek. Vyrábali typické výrobky nášho regiónu. Prezentovali aj historicky významnejšie miesta, navštívili Gemer, Košice a Betliar. Všetky tri miesta ich očarili.

Účastníčky si stanovili ďalšie úlohy do posledného nadnárodného stretnutia, ktoré sa odohrá v júni 2018 v Ajke ako koordinátorskej materskej škole. Celý týždeň zavŕšili Erasmus+ dňom v Mestskom kultúrnom stredisku Mihálya Tompu v Tornali, kde počas kultúrneho programu veľmi vkusne a precízne prezentovali mesto Tornaľu a vzdelávacie inštitúcie. Tohto programu sa zúčastnili predstavitelia mestskej samosprávy, vzdelávacích inštitúcií, rodičia i široká verejnosť.

Učiteľky sa chytili ponúkaných možností a podali výzvu na realizáciu programu Erasmus+ pre výzvu 2017 s projektom Zasaď strom, zasaď svoju budúcnosť. Znovu uspeli, a tak sa ich nadnárodná spolupráca v 2. projekte rozširuje o Poľsko a Českú republiku. Tentoraz ide o environmentálnu tematiku podporenú grantom vo výške 16.600,- Eur.

Prínosov nadnárodnej spolupráce je mnoho, vymenujeme niekoľko – tolerancia voči iným kultúram, zlepšenie jazykových schopností účastníkov mobilít, nadobudnutie znalostí detí i učiteliek o partnerských krajinách, prehľad o fungovaní školstva v zahraničných krajinách, a najmä získanie nových inovatívnych metód a foriem výučby k ďalšej profesionálnej práci a možnosť pokračovania v družbe i po skončení projektu.

Autor: Mgr. Jana Hanuštiaková, koordinátorka programov Erasmus+

 

Publikované 14. 11. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.